Подновена е регистрацията за Информационна среща с посолство на Виетнам, организирана в рамките на проект Go International (GoInt)

Подновена е регистрацията за Информационна среща с посолство на Виетнам, организирана в рамките на проект Go International (GoInt)

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Онлaйн

Онлaйн

Oписание на събитието

От 2021 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е водещ партньор по проект Go International (GoInt), изпълняван по програма за трансгранично сътрудничество Interreg „Гърция-България“ 2014-2020, в партньорство с Германо-Гръцката търговска и индустриална камара и с Гръцко-Италианската търговска камара. Основните дейности, които са заложени за изпълнение по проект GoInt са организация и провеждане на информационни дни, обучения, търговски мисии, както и разработване на информационна електронна платформа.

Една от основните цели на проекта е български малки и средни предприятия (МСП) от регионите Хасково, Кърджали, Смолян и Благоевград и със секторна насоченост: биопродукти, слънчогледово олио, традиционни млечни продукти, традиционни тестени изделия, натурални сокове от семена, вино, ядки, гурме продукти/подправки и сладкарски изделия да се информират за възможностите за навлизане на международните пазари. По проекта са определени два целеви пазара, а именно Виетнам и Израел.

В тази връзка ИАНМСП организира информационна среща съвместно с виетнамско посолство, по време на която ще бъдат представени възможностите за българските производители да установят преки контакти с потенциални партньори.

Събитието ще се проведе онлайн от 10:30 ч. на 10 май 2022 г. При интерес можете да се регистрирате за участие в срещата до 09 май 2022 г. Hа регистриралите се фирми ще бъде изпратен допълнително линк за включване в срещата. По време на събитието ще има осигурен превод. За допълнителна информация можете да се свържете с Даяна Иванова, dn.ivanova@sme.government.bg.

Сектори

  • Производство на хранителни продукти
  • Производство на напитки

Регистрирани
участници

Томбоу България ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: социални дейности

КОНПАКС ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Конфирюри, сладка, мармалади, топинги

ЗЕТ 1 ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: пчелен мед, пчелен прашец, пчелно млечице

My Air Bulgaria Ltd.

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Уреди за активна дезинфекция на въздух и повърхности. Дестратификация

Аспазия - 92 ООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: безалкохолни напитки и трапезна вода

Джи Пи Импекс ООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Директен студено пресован сок/ Производство на директен студено пресован сок