Международна конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, 1-2 септември 2022 г.

Международна конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, 1-2 септември 2022 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Международен конгресен център Бургас, гр. Бургас

Congress Programme

 • Dates: 1-2.09.2022
 • Time: 09:00 - 17:30 EET / UTC+02:00 (17:30 - 19:00 EET networking)
 • Location: Burgas, Bulgaria
 • Venue: International Congress Center Burgas . located in the Public Access Area of Port of Burgas.
 • Additional Information: www.spinoff.bg

DAY 1

Opening & Welcome (10:00 - 10:10 EET)

 • Opening: Welcome, the introduction of the day and the agenda.

Bulgarian Senior Government Speakers - Support the initiative (10:10 - 10:30 EET)

Keystone Speakers:

 • Boyko Takov, Executive Director Bulgarian SME Promotion Agency
 • Bogdan Bogdanov - Director of the Bulgarian Investment Agency

 

Introduction to Spinoff - Value and Best Practices

The Governmental Perspective - Governmental support for spinoff creation (10:30- 11:10 EET) Keynotes & Presentations

Panelists:

 • Bulgarian SME Promotion Agency - services and activities that supports Spinoff companies
 • Representative of Burgas Municipality
 • Gencho Kerezov - Innovative Sofia (TBC)
 • Maria Hristova - Invest Sofia (TBC)
 • FMFIB (TBC)

The Academic Perspective - Academic Technology Transfer Insights, Challenges and Best Practices (11:10-11:50 EET) Keynotes & Presentations

Coffee break (11:50-12:10 EET)

The Investors Perspective - Spinoffs as an asset class for investors (12:10 — 12:50 EET) Keynotes & Presentations by national and international investors

Lunch - Networking (12:50 - 13:50 EET)

Bulgarian Ecosystem Conditions, Ambitions and Needs (13:50-14:30 EET) Panel Discussion, Representatives of the Bulgarian Ecosystem

Panelists:

 • Stoyan Yordanov - Postdoctoral Researcher at Istituto Italiano di Tecnologia, BTI
 • Andreas Maier - Founder of Industry Association Digital Bulgaria
 • Bulgarian Association of Innovative Technologies (BRAIT)
 • Bulgarian Innovation Forum (BIF) - (TBC)

Secret Ingredients I - Innovation Commercialisation in Academia (14:30 - 15:10 EET) Panel Discussion

Panelists:

 • Victoria Sarafian - Prof. Dr. MD, PhD, DMSc, Medical University - Plovdiv
 • Prof. DSc George Todorov - Dean of the Faculty of Industrial Technology (FIT) next to Technical University Sofia
 • Kristina Borisova - American University in BG
 • Antonio Giordano MD PhD, president of SHRO
 • BBI Cambridge - Juan R. Garcia, MBA (TBC)

Secret Ingredients II - The Role of Intellectual Property (15:10 - 15:50 EET) Panel Discussion

Panelists:

 • Dr Stoyan Radkov - PhD EPA - Owner - Priority IP Ltd
 • Todor Komilev - Patent attorney and Co-founder at BV&Ko (TBC)

Coffee break (15:50-16:10 EET)

Secret Ingredients III - Investment in Spinoff Venture Funds and Early-Stage Innovation (16:10 - 16:50 EET) Panel Discussion

Panelists:

 • Viktor Manev - Impetus Capital (TBC)
 • Vladimir Tomov - Head of Investment Council, BCCI
 • Alper Celen - Enhance Ventures
 • Viktor Penev - Founder and CEO of EDAMAM LLC (TBC)
 • BBR (TBC)

Closing remarks (16:40-17:00 EET)

Networking (17:00 -19:00 EET)

 

Opening & Welcome (10:00 - 10:30 EET)

The New European Innovation Strategy, Keynotes

 • Eva Maydell - MEP, European Parliament

EU Funding Programs (10:30-11:10 EET) Presentations & Discussion

 • Albena Kuyumdzhieva - European Innovation Council EIC Panelists:
 • Yumer Kodjayumer - Ministry of Education and Science
 • Martin Danovsky
 • Daniela Tchonkova - EEN-Bulgaria Coordinator, Programme Manager at Applied Research and Communications Fund

Coffee break (11:10-11:30 EET)

Female Entrepreneurship in Spinoffs (11:30-12:10 EET) Panel Discussion Panelists:

 • Diane Nevin - CEO of GRIT (Grit International Female Accelerator)
 • Elena Nikolova - CEO Angels Club
 • Mariana Hamanova - CleanTech Bulgaria
 • Plamena Cherneva - EU Women Founders (TBC)

Community builders Digital Innovation Hubs I Part 1 (12:10-12:50 EET) - Panel Discussion.

Panelists:

 • Rumyana Grozeva - European Digital Innovation Hub Zagore
 • Mariana Hamanova - CleanTech Bulgaria
 • Svetlana Boyanova-AgroHub (TBC)
 • Trakia Digital Innovation Hub (TBC)

Community builders, Infrastructure & Resources I Part 2 (12:50-13:30 EET) Panelists:

 • Todor Mladenov - Executive Director at Sofia Tech Park JSC
 • Petko Georgiev - Chairman of Southeast Digital Innovation Hub
 • Prof. Ilia lliev - Perimed
 • Evgeni Ivanov - Head of Technology Transfer Center KVAZAR

Lunch - Networking (13:30-14:30 EET)

Community builders, Clusters Part 3 (14:30-15:10 EET)

Panelists:

 • Daniela Tchonkova - EEN-Bulgaria Coordinator, Programme Manager at Applied Research and Communications Fund
 • Teodora Jilkova - Veritas Cluster
 • Kaloyan Ratchev -Al Cluster Bulgaria
 • Automotive Cluster

The Role Of PanEuropean Ecosystems (15:10-15:30 EET) Panel Discussion Panelists:

 • Clemens Wasner - European Al Forum (TBC)
 • Andy Bleaden - EchAllience

European Cluster Collaborations: Daniel Cosnita- President of the Romanian Cluster Association, Co-chairs of EEN Thematic Group on Clusters (15:30-16:10 EET)

Coffee break (16:10-16:20 EET)

Company Showcase, Venture Builder & Investor Feedback (16:20-17:00 EET)

Participants:

 • Cosmos Trace
 • Hemokin Pharmaceuticals
 • Spinoff companies, supported by National Innovation Fund managed by BSMEPA

Bulgarian Spinoff Of The Year Award - Kick-Off Announcement Closing remarks (17:00-17:20 EET)

свали в pdf

Международен конгресен център Бургас, гр. Бургас

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, съвместно с Българска асоциация изкуствен интелект, имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в първото издание на Международна конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, която ще се проведе в периода 1-2 септември 2022 г., в Международен конгресен център Бургас, гр. Бургас.

Спинофът (Spinoff) e новосъздадена компания (стартъп) с висока  добавена стойност, която се създава отделно и независимо от  съществуваща организация (университет, МСП, корпорация), и която  притежава нова стойност и нова стратегическа цел.  Спинофите са основата на икономическия растеж и иновациите. Те създават нови работни места, отключват частен капитал и стимулират научноизследователската и развойна дейност и приемането на иновации.

Събитието ще се проведе за първи път в България, като има за цел да създаде устойчива spin-off екосистема и култура, която до 2030 г. да създаде над 100 нови технологични стартъпи, произхождащи от науката, университетите или съществуващите корпорации.

Основните сектори, които ще бъдат представени по време на конференцията са информационни и комуникационни технологии, иновации, биотехнологии, изкуствен интелект, стартъп и др.

         Инициативата е създадена от Биотехнологичен и Здравен Клъстер България, Клъстер Изкуствен интелект България и Venrize ООД, с основен партньор и съорганизатор Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП).

Събитието ще бъде фокусирано върху възможностите на компаниите да разширят своята мрежа, както и да се свържат с ключови международни партньори и да влязат в по-тясно сътрудничество с университетите и съществуващата научна инфраструктура.

На конференцията ще бъде акцентирано внимание върху академичния трансфер на технологии и корпоративни spin-off програми, инвестиции и иновации на ранен етап и достъп до екосистемата, новата европейска иновационна стратегия, както и ще бъдат представени добри примери за български и международни спинофи, които ще имат възможност да се представят пред инвеститорите.

Работен език на конференцията: английски.

С настоящото имаме удоволствието да Ви поканим да вземете участие в предстоящата Международна конференция в рамките на инициативата “Spinoff Bulgaria”, която ще се проведе в периода 1-2 септември 2022 г. в Международен конгресен център гр. Бургас.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 26 август 2022 г. (петък).

Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg и Магдалена Маджурова, тел. 02/9407970, e-mail: m.madzhurova@sme.government.bg. 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

 

Сектори

 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Информационни услуги
 • Научноизследователска и развойна дейност
 • Неправителствена организация
 • Клъстер
 • Държавна администрация
 • Асоциация
 • Иновации
 • Стартъп

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

King’s College London

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: KPKD Statistical models

Регистрирани
участници

„Космос Трейс“ ООД

Сектор: Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: AI, Data Management Services, Software Development

БАСЕЛ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

ДжиАр Консултинг ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

КИМТЕКС ИНВЕСТ ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Колове за лозя, дървесен чипс

Югоизточен дигитален иновационен хъб

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: услуги по обучение и подпомагане дигитализацията на МСП

Телелинк Бизнес Сървисис

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: ИКТ базирани продукти и услуги
Продукт/услуга: Технологии

иКЕН ЕООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Смарт системи за банки, търговски вериги, индустрията, сградни решения

Център по Технологии към ПУ Паисий Хилендарски

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научни и научно-приложни изследвания
Продукт/услуга: биотехнологични процеси и продукти

Адвокатско дружество Динова Русев и Съдружници

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: юридически

ФМФИБ

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

Консултинг Маркетинг Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: управление на човешките ресурси

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

МС СОФТ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер

Айдентрикс АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Модели за разпознаване и генериране на текст, базирани на машинно обучение и изкуствен интелект.

МАКСДИВЕЛЪПМЪНТ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: услуги

Иновейшън Кепитъл АД

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Рисков капитал

Алисев ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: CBD масла

Институт за технологичен трансфер и иновации

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Micar Innovation

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на лекарствени молекули
Продукт/услуга: Разработка на лекарствени молекули

Гудуил Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработване и управление на проектни предложения

Тренд Мениджмънт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, Преводачески услуги
Продукт/услуга: Писмени и устни преводи

Метеосторм ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Weather Forecast, Weather Equipment

Активна историческа карта

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: пространствено-времева база данни
Продукт/услуга: цифрови карти, анализ на данни

Община Стара Загора

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: администрация
Продукт/услуга: администрация

Human Capital Store

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: HR

Кардинал Байтс ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Протеинови бонбони без добавена захар

Уиндроуз Трейнинг Академи ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения, консултантска дейност и други

Грейнис ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научно-изследователска дейност
Продукт/услуга: Зелени Технологии - biomass.alle.bg, ofomobile.alle.bg , hrani.alle.bg , nula-energia.alle.bg

Клъстер Изкуствен Интелект ЕИК: 205952116

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Клъстер

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Клъстер
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултиране

еЛандо АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни инженерингови услуги, цялостни софтуерни решения

Русенски университет Ангел Кънчев

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Клъстер, Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изследователска дейност, разработване на иновативни продукти и процеси, обучение, консултиране.

Аутомотив Клъстер България

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: НПО

Капелен България

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: електрона идентификация и удостоверителни услуги

НПЛА Консултинг ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Счетоводни услуги и консултации