БЪЛГАРСКИ ИНОВАЦИОНЕН ФОРУМ 2022

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Oписание на събитието

Регистрацията за събитието продължава на следния линк

https://forms.gle/Fgcrr7yXzWeN8Qv49

Събитието ще се проведе на 26 септември 2022 г. от 10 ч. в зала „Джон Атанасов“ на София Тех Парк. В откриващия панел участие ще вземат комисарят за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел, ръководителят на отдел „Иновационна политика и достъп до финансиране“ към ЕК  Андраш Инотай, директорът на Европейския институт по иновации и технологии Мартин Керн, Кийт Секуейра от Европейския иновационен съвет, както и Антоанета Кръстева, директор на Главна дирекция „Образование, младеж, спорт и култура“ към ЕК.

За да представят българската визия, на форума са поканени министърът на иновациите и растежа Александър Пулевпроф. Сашо Пенов, министър на образованието и науката, Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП, както и представители на бизнеса, академичните среди, местната власт, неправителствени организации, инвестиционни фондове и асоциации.

В отделните панели участниците ще говорят за свързване на иновационни екосистеми; ангажиране на таланти; подобряване на съществуващите политики; регулаторни рамки и достъп до финансиране. Българският иновационен форум и членовете на Управителния съвет на организацията Моника Станишева, президент на Борда на директорите на Dir.bg, Милена Стойчева, изп. директор на Junior Achievement България, Кристина Ескенази, председател на Биотехнологичен и здравен клъстер, и Марияна Хамънова, изп. директор на Cleantech България, ще представят различни възможности за българските предприемачи и стартиращи компании как най-пълноценно да се възползват от механизмите на „Новата европейска иновативна програма“.

Приемането на Новата европейска иновационна програма (New European Innovation Agenda) е повратен момент за науката и иновациите в България и региона. Насочена е към свързване на местните екосистеми за иновации, създаване на нови работни места и подкрепа за стартиращи компании с оглед на реализация на пълния им потенциал.

Инициативата е на Изпълнителната агенция за насърчаване на МСП и на платформата „Български иновационен форум“, с подкрепата на София Тех Парк, която обединява десетки иноватори, инвеститори, финансови институции, стърт-ъп проекти, представители на бизнеса, науката, политиката и гражданското общество.

Участието е безплатно и се организира по проект №BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства” със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“.

Сектори

  • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Български форум на бизнес лидерите

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Bulgarian business leaders forum
Продукт/услуга: Среща на бизнеса с държавните органи

Томбоу България ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: социални дейности

БГСервиз ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изработка и внедряване на софтуерни системи. Проектиране, изработка и поддръжка на IT системи.

Бългериан Кансълтинг Груп ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни, счетоводни и ТРЗ услуги

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Национално представителна работодателска органтизация
Продукт/услуга: представлява и защитава интересите на бизнеса

Атлас Агро Сайънс

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Биостимуланти