Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe“, 01.03.2023г.

Национална конференция за креативните индустрии с международно участие „CreaTech Summit South-East Europe“, 01.03.2023г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София

BULGARIA GOES CREATIVE

THE FIRST INTERNATIONAL

CREATECH SUMMIT SOUTH-EAST EUROPE 2023

Wednesday, 01.03.23, TOPLOCENTRALA

5 “Emil Bersinski” str., Sofia, Bulgaria

 

 

Draft Agenda

09:30 – 10:00

Welcome Coffee and Registration

10:00 – 13:15

HIGH LEVEL SESSIONS

Hall 1 Big Hall

10:00 – 10:30

Opening addresses by:

Mariya Gabriel – Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth

Genoveva Christova-Murray – President of Createch Bulgaria

Boyko Takov – Executive director BSMEPA

Miroslav Borshosh - Deputy Mayor of Sofia for Culture, Education, Sport and Youth Activities

10:30 – 11:30

Panel „EU Policy in Creative Industries 2022 - 2027”

Oscar Seguro-Apostolo - GD Education, Youth, Sport and Culture, EC

Veronika Manova – Policy Advisor at City Council Sofia, Digital Transition Partnership Coordinator

Dr. Diana Andreeva - Popyordanova – Director Observatory of Cultural Economics

Alice Jacubasch - Vienna Business Agency, Creativity&Business, Austria

Ivan Lopez Garrido – Board Member ECHN, General Manager of REPUBLIKKEN

Geerart Bourlon - VP Motion Picture Association, Alliance for Creativity and Entertainment

Moderator: Daniel Kaddik, EU Policy and Strategy Expert

11:30 – 12:15

Panel “Financial support and available programmes”

Gencho Kerezov - Deputy Mayor of Sofia for Digitalization, Innovation and Economic Growth

Kalin Marinov - Deputy Director DG "European funds for competitiveness"

Karina Angelieva - Deputy Minister of Innovation and Growth (2021-2022) and Deputy Minister of Education and Science (2018 – 2021), Executive Board Member ESFRI, Fulbright Commission Bulgaria Board Member

Dr. Petya Koleva - International CCI and innovation expert, founder of Intercultura Consult

Moderator: Teodora Jilkova, European Clusters Alliance, ECCP

12:15 – 13:15

Panel “Regional policy in Creative Industries”

Genoveva Christova – Createch Bulgaria Cluster, Bulgaria

Ciprian Morcan - Cluj Innovation Park, Romania

Elena Bojadjieva – Union of Macedonian Professional Associations in the Creative Industries, North Macedonia

Ivan Manojlović  -  Nova Iskra Cluster, Serbia

Alejandro Papadopoulos - Board of Directors ECHN, Founder & CEO We are PAU

Moderator: Sophia Shtereva – Director Createch Bulgaria Cluster  

13:15 – 14:15

Lunch break

14:15 – 17:15

BREAKOUT SESSIONS

“HOW TO MAKE BUSINESS IN CREATIVE INDUSTRIES”

 

14:15 – 15:30

Session 1. Game Development Industry

Participants:

Mariela Tzvetanova, CBDO Imperia Online;

Martin Rusev, Studio Marketing Director, Gameloft;

Venelin Tonchev, co-producer StarForge;

Milin Djalaliev, co-founder Arc Academy;

Dimitar Tsaprev – CEO Dreamteck;

Mila Staneva - Director of Communications CHIBIPHOENIX

Session 2. Films & TV Series

 

Participants:

Marek Solon-Lipiński - Director of international relations at TVP;

Kateryna Udut - CEO, Kiev Media Week;

Izzet Pinto - founder and president, Global Agency;

Ekin Koyuncu - OGM Universe;

Emanuele Galloni - CEO, VideoPlugger;

Hristo Dermendzhiev - Film Producer and Distributor;

Geerart Bourlon  - VP Motion Picture Association

Stanislav Kimchev - SVP CEETV.net;

Hristo Hadzhitanev - Director of Programming at bTV Media Group;

Georgi Chakarov is the President and CEO of TVBIZZ Group

Session 3. Photography

 

Participants:

Dimitri Stefanov – photographer, founder of BECA

Antonio González Caro – documentary photographer;

David Linuesa - Photographer, filmmaker;

Elena Bojadjieva – Photographer, President of UMPACI;

George Todoroff - Portrait and Commercial Photographer;

Ivaylo Donchev - Action Photographer, Red Bull;

Alexander Kartchinski - President, BECA Foundation;

Janeta Paneva - Digital Arts and AI;

Velina Stefanov - Managing Director BECA

Session 4. Design and Architecture

 

Participants:

Elena Mustakova – Head Designer Ligna Group;

Konstantin Achkov – Designer, Sculptor;

Prof. Jelena Matic, University of Belgrade;

Prof. Vassil Jivkov,  University of Forestry;

Adriana Andreeva  & Boiana Gjaurova -  Studio Komplekt;

Petar Zaharinov - Architect / Designer;

Ilian Milinov – Product Designer;

Anelia Kassabova – CEO Ligna Group;

Maja Lalic - Architect, President of Mikser

Gena Sabeva – AIDB;

Gencho Goev - Founder & CEO dibla, DeSense, Goev

15:30 – 16:00

Coffee break

16:00 – 17:15

BREAKOUT SESSIONS CONTINUE

Session 1. Game Development Industry

Session 2. Films & TV Series

 

Session 3. Photography

 

Session 4. Design and Architecture

 

17:15 – 18:00

CLOSING SESSION – REPORTS FROM THE SECTORAL SESSIONS AND MAIN CONCLUSIONS

Hall 1 Big Hall

свали в pdf

Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), към Министъра на иновациите и растежа, организира Национална конференция за креативните индустрии с международно участие под надслов „CreaTech Summit South-East Europe“, която ще се проведе на 01.03.2023г., в Регионален център за съвременни изкуства „Топлоцентрала“, гр. София, България. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Сдружение „КреаТех България“.

Културните и творческите индустрии (КТИ) играят важна роля в съвременното развитие на обществото и са в основата на творческата икономика. Базирани на интензивни знания и на индивидуална креативност и талант, те генерират значително икономическо богатство и спомагат за формирането на нашата идентичност, култура и ценности. Креативните индустрии, също така са в челните редици на създаването и възприемането на  иновации и са източник на преливането им в други сектори на икономиката, както и върху обществото като цяло.

Основната цел на „CreaTech Summit South-East Europe“ е да се осъществи максимално широк обществен дебат и да се подготви основа за актуализиране на политиките и практиките за развитие на културните и творческите индустрии, съобразени с актуалните световни тенденции и добрите практики. Събитието има за цел да привлече фокуса върху ролята и перспективите на творческите сектори за развитието на икономиката на България, както и да предостави подиум за дискусии на отделните заинтересовани страни

Специфичните цели на събитието са:

  • Стимулиране на споделянето на знания и опит между участници, експерти и професионалисти от различни области.
  • Анализ на процеса на създаване и внедряване на иновации в културата, и изследване на предприемаческия процес в областта на КТИ;
  • Насърчаване на работа в мрежа и дебат между участниците около казуси и добри практики от България и от Европа;
  • Насърчаване на нови потенциални бизнес и институционални партньорства от страната и чужбина, чрез активен нетуъркинг.

Като основен резултат провеждането на конференцията се очаква да допринесе за изграждане и поддържане на ефективно работеща екосистема „творци-бизнес-наука-държавно управление", обединяваща знания, опит и ресурси.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 24 февруари 2023 г. включително.

Допълнителна информация може да бъде получена от Магдалена Маджурова, старши експерт в отдел „Международни изложби и конференции“,  тел. 02/ 940 79 70, email: m.madzhurova@sme.government.bg и г-жа Росица Асенова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел. 02/ 940 79 80, email: r.assenova@sme.government.bg  

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Clapperboard Studios

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: TV production

Prios Kompetanse

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Adult Trainings, Business consulting and innovation, Software development

Регистрирани
участници

Контраст филмс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Филмопроезводство

юИМПАКТ

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: ESG/SDG оценка, идентифициране на рискове и предоставяне на експертни препоръки

Студио Змей ООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Създаване на анимационно съдържание

Кваба ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Разработване на игри и интерактивни приложения

Булкрум ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Маркетингови проучвания и търговия на едро

Мидланд ЕООД

Сектор: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Смазочни продукти

Eniak LTD

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: IT Information Services

Естетик студио ЕООД

Сектор: Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Печат на фотографии, фотокниги и други

EL MOMENTUM

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: създаване и разпространение на видео и филмово съдържание

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Томбоу България ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: социални дейности

Сдружение КЛУБ 9000

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: услуги, организация с нестопанска цел
Продукт/услуга: обучения

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Управление на иновации производство
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

Делчев и Партньори

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: юридически и данъчни услуги

ИЛУМИНАЙЗ ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Специализирани дейности в областта на образи, 3D образи, 3D анимации, визуализации

Ти Ди Би Плей ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: услуги, Видео игри, агентски услуги, маркетинг, производство на мултимедийно съдържание
Продукт/услуга: Консултантска и издателска дейност ; създаване на медийни продукти

Български Мебелен Клъстер

Сектор: Клъстер
Основна дейност: неправителствена организация
Продукт/услуга: мебели, осветление

Imperia Online JSC

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: https://imperiaonline.bg/bg/games/

ДИ УОЛФ СУДИО ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Иновации
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Създаване на рекламни видео продукции

Държавен културен институт към МВнР

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: държавна администрация
Продукт/услуга: Международно културно сътрудничество