Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа - China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2023

Национално участие в международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа - China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2023

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. Нинбо, Китай

гр. Нинбо, Китай

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/, има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Международната изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа  - China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2023, 16-20.05.2023 г., в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира и е под патронажа на Министерството на търговията на Китай, Общинското правителство на гр. Нинбо и Правителството на провинция Джъдзян, Китай. Изложбата на стоки и услуги от ЦИЕ се провежда традиционно всяка година и е в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа”. Целта на изложбата е запознаване на китайските делови среди и потребители с продукцията от страните от Централна и Източна Европа, с възможностите за взаимни инвестиции, коопериране, технологично сътрудничество и търговия.

Изложбата е от общ характер, като ИАНМСП ще организира традиционно за десети пореден път Българско национално участие.

Провеждането на предстоящата проява включва редица мероприятия в няколко основни направления: насърчаване на инвестициите, насърчаване на търговията и туризма, съпътстващи конференции и форуми.

С потенциал за износ и широко присъствие на китайския пазар са стоки, които са традиционни за България и с които тя е известна на пазарите в Азия като: български вина и храни, мляко и млечни продукти, козметични продукти и етерични масла, розово масло, продукти на химическата промишленост и др.

Перспективни области са електрониката и електротехниката, информационните технологии и научно - изследователската и развойната дейност, машиностроенето, автомобилостроенето, хранително-вкусовата промишленост, селското стопанство, фармацевтиката, текстилната промишленост и др. На изложбата участие не могат да вземат производители на картофи, пшеница и месо.

За участниците от ЦИЕ в предстоящото издание на изложбата се предвижда да бъдат организирани специализирани двустранни/B2B срещи в различни сектори от икономиката.

 

За 2023 г. организаторите на Международна изложба на стоки и услуги от Китай и страните от Централна и Източна Европа информираха, че ще се проведе в новопостроен изложбен комплекс на езерото “Dongquin” в гр. Нинбо, като участващите български фирми ще бъдат разпределени тематично съгласно продуктова номенклатура в различните изложбени палати.

Предвижда се изложбата да се проведе хибридно както следва:

-през онлайн платформата на изложбата, ако фирмите не участват физически, чрез която ще имат възможност за презентация на своите продукти и услуги, както и възможност за електронно договаряне относно коопериране и сделки с потенциални партньори.

-на български национален щанд, на който желаещите да участват фирми ще получат от Организаторите на изложбата безплатно оборудвано работно пространство от минимум 9 кв.м. На по-късен етап допълнително ще се уточнят подробностите по щанда за всяка фирма и оборудването.

 

Разходите за транспортиране на мострите са изцяло за сметка на фирмите, както и наемането на преводач от китайски на английски език (предложен от организаторите).

 

Кандидатстването и одобрението за участие на Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа - China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2023, 16-20.05.2023 г., гр. Нинбо, Китай се извършва чрез подаване на следните документи: 

 

  • Заявка за участие (по образец и в оригинал), подписана от представляващия предприятието;

 

  • Удостоверение по чл.87, ал.6 от ДОПК за липса/наличие на публични задължения по чл. 162, ал.2, т.1 от ДОПК към държавата със срок на валидност до 6 месеца (което да е валидно към датата на подаване на документите за кандидатстване) - оригинал или заверено копие с текст „Вярно с оригинала” и подпис на представляващия. В случай на непредоставяне на документа ще се извърши служебна проверка от ИАНМСП.

 

  • Пакет документи във връзка с Регламент (ЕС) № 2016/679

 

При интерес за участие в изложбата на стоки и услуги от страните от Централна и Източна Европа China–Central Eastern European Countries Expo Ningbo 2023, следва най-късно до 24.02.2023 г., (петък), предприятието да подаде заявка за участие в ИАНМСП по един от следните начини:

- в деловодството на ИАНМСП или по куриер на адрес: 1000 София, ул. „Леге” № 2-4. При подаване по пощата или чрез куриер важи датата на получаване в деловодството на ИАНМСП.

- по електронен път, на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието.

Заявка за участие, подадена в ИАНМСП след крайния срок за кандидатстване не се разглежда.

 

След одобрение за участие на предприятието кандидат, ИАНМСП ще Ви уведоми с официално писмо.

 

За допълнителна информация може да се обръщате към г-н Траян Трендафилов, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7981, e-mail: t.trendafilov@sme.government.bg и г-жа Елица Попадийна, главен експерт в отдел „МИК”, ИАНМСП, тел. 02/ 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg.

Сектори

  • многосекторно събитие