II-ри Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

II-ри Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Започва след:

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

9-10 юни 2023 г, хотел Регнум, Банско

      

 

ПРОГРАМА

на II. БЪЛГАРСКО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

                                                          

9-10 юни 2023 | хотел „Регнум“, Банско

 

 

 

9 юни 2023 г. (петък)

18:00                    Нетуъркинг коктейл

 

10 юни 2023 г. (събота)

09:00-09:30          Регистрация

09:30-10:10          Приветствени слова (до 5 минути)

 • г-н Бурхан Немутлу - Председател на Управителния съвет на Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК);
 • г-н Александър ПулевМинистър на иновациите и растежа
 • г-н М. Зеки Саръбекир - председател на Турско-българския бизнес съвет при Съвета за външноикономически връзки на Р. Турция (ДЕИК)
 • г-н Дженгиз Гюнай - Член на Управителния съвет на ТОББ и съпредседател на Турско-българския форум на търговско-промишлените палати
 • г-жа Айлин Секизкьок - Посланик на Република Турция в България
 • г-н Иван Кадев, кмет на община Банско

 

Дискусионен панел: „Търговски и инвестиционни възможности между България и Турция“

Модератор: г-н Емрах Сазак, заместник-председател на Турско-българският бизнес съвет при Съвета за външноикономически връзки на Р. Турция (ДЕИК)

Участници:

 • г-жа Синем Таштан - Търговски съветник към Посолството на Република Турция в България
 • г-н Богдан Богданов - Изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
 • г-н Бойко Таков - Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП);
 • г-н Красимир Дачев - зам.-председател на Българска търговско-промишлена палата (БТПП)

 

10:10-10:30          Кафе-пауза

 

10:30-11:30         

Дискусионен панел Енергетика - Бъдещето на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа: Възможности за България и Турция

Модераторг-жа Цветомира Цанова, SeeNews

Участници:

 • г-н Халил Демирдаг, Смарт Енерджи груп АД
 • г-н Алпер Калайджъ, Ензия

 

Дискусионен панел Фондове и Програми за европейско финансиране

Модератор:

Участници:

 • Делойт България ЕООД, Европейски Фондове за финансиране
 • г-н Калин Маринов, зам. главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа - Възможности за сътрудничество и финансиране в рамките на новите Оперативни програми за 2021-2027
 • г-н Синан Абазов, старши експерт в Дирекция „Управление на трансграничното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Възможности за финансиране на МСП по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция

 

12:00-13:00          Обедна почивка

 

13:30-17:30          B2B срещи

 

20:00                    Закриване на форума и галавечеря

 

свали в pdf

9-10 юни 2023 г, хотел Регнум, Банско

Oписание на събитието

В Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) по електронен път постъпи информация и покана от Българо-турска търговско-индустриална камара за институционално партньорство и участие във II-ри Българо-турски бизнес форум с В2В срещи, който ще се проведе в периода 9-10 юни 2023 г. в хотел Регнум, Банско.

Бизнес форумът традиционно ще се проведе с любезното сътрудничество на Посолството на Република Турция в България, Асоциацията на стоковите борси и търговско-промишлените палати в Турция (ТОВВ) и Българската агенция за инвестии (БАИ).

Традиционно добрите и ползотворни партньорски контакти между ИАНМСП и БТТИК, в резултат на които се проведоха редица успешни бизнес форуми и информационни срещи в страната през изминалите месеци, допринасят ефективно за активизиране на деловите връзки между двете държави. Географската близост между двете държави и свързаното историческо минало са допълнително условие и предпоставка за осъществяването на сравнително лесни контакти между фирмите от Република България и Република Турция.

Форумът се провежда за втори път в България и се фокусира върху бизнес възможностите и партньорствата между балканските страни. Събитието ще събере представители на разнообразен кръг от бизнеси в различни икономически сектори, предприемачи, инвеститори и политици от България, Турция и други балкански страни, за да обсъдят и проучат възможностите за бизнес в региона.

Акцент във форума ще са основно секторите: аутомотив, части за автомобилния сектор, строителство, метали, машини, хартия, мебели, енергия, амбалаж, храни, ИТ, текстил консултантски услуги, здравеопазване, козметика, пластмаса, туристически услуги.

Организираният от БТТИК в партньорство с ИАНМСП II-ри Българо-турски бизнес форум с В2В срещи ще даде възможност за обмяна на ценен опит, идеи, експертиза и добри практики, както и за създаване на ползотворни бизнес контакти и разкриване на нови възможности за бизнес и развитие в страната и региона.

В рамките на програмата на бизнес форума ще бъдат проведени дискусионни кръгли маси по актуални и за двете страни тематични сегменти: Енергетика и зелени решения, Автомобилна индустрия, Възможности за европейско финансиране, включващи Европейски програми и финансови инструменти в новия програмен период 2021-2027, както и възможности за трансгранично сътрудничество (Интеррег).

При интерес за участие, моля да потвърдите Вашето присъствие най-късно до 06 юни 2023 г. на следния линк: Втори Българо-Турски бизнес форум в Банско, 10 юни 2023/ 2nd Bulgarian-Turkish business forum in Bansko, 10 June 2023 (google.com)

Лица за контакт: Мая Блъскова, office@bgtrchamber.com 0896 666 103 

Томислав Атанасов, t.atanasov@sme.government.bg,  02 940 7983

Лице за контакти за нощувки и други услуги на хотел „Регнум“:

Иванка Банкова - 0749 83 024 / 0887 47 27 30

Сектори

 • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Тренд Мениджмънт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, Преводачески услуги
Продукт/услуга: Писмени и устни преводи

Fabrico SaaS Ltd.

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Fabrico

"ФРАНЦ-МАРИ" ЕООД

Сектор: Производство на облекло, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

360 Консулт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: ИТ услуги

Граунд Сълюшънс Груп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер за енергийна и ресурсна ефективност

Rep2b Pharma CRM (Уеб Системи ЕООД)

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Rep2b Pharma CRM SaaS Service

Включи се в събитието