II-ри Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

II-ри Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

9-10 юни 2023 г, хотел Регнум, Банско

      

ПРОГРАМА

на II. БЪЛГАРСКО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

                                                          

9-10 юни 2023 | хотел „Регнум“, Банско

 

 

9 юни 2023 г. (петък)

18:00                    Нетуъркинг коктейл

 

10 юни 2023 г. (събота)

09:00-09:30          Регистрация

09:30-10:10          Приветствени слова (до 5 минути)

 • г-н Бурхан Немутлу - Председател на Управителния съвет на Българско-турската търговско-индустриална камара (БТТИК);
 • г-н Уфук Йозтюрк – Председател на Регнум Турция и собственик на Регнум България;
 • г-жа Милена СтойчеваМинистър на иновациите и растежа (tbc)
 • г-н М. Зеки Саръбекир - председател на Турско-българския бизнес съвет при Съвета за външноикономически връзки на Р. Турция (ДЕИК)
 • г-н Дженгиз Гюнай - Член на Управителния съвет на ТОББ и съпредседател на Турско-българския форум на търговско-промишлените палати
 • г-н Иван Кадев, кмет на община Банско
 • г-жа Айлин Секизкьок - Посланик на Република Турция в България

 

10:10-10:30          Кафе-пауза

10:30-11:15          Дискусионен панел

Тема: „Възможности за търговия и инвестиции между България и Турция“

Модератор: г-н Емрах Сазак, заместник-председател на Турско-българският бизнес съвет при Съвета за външноикономически връзки на Р. Турция (ДЕИК)

Участници:

 • г-жа Синем Таштан - Търговски съветник към Посолството на Република Турция в България
 • г-н Христо Етрополски – Заместник изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции
 • г-н Лъчезар Петков - Директор на Дирекция „Интернационализация на МСП“ в Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП);

 

11:45-12:00          Кафе пауза

12:00-12:45          Дискусионни панели

 

Тема: „Енергетика - Бъдещето на възобновяемата енергия в Югоизточна Европа: Възможности за България и Турция“

Модераторг-жа Цветомира Цанова, SeeNext

Участници:

 • г-н Мурат Мерт, вицепрезидент на Смарт Енерджи Груп АД
 • г-н Стефан Гугушев, председател на борда „Ел Бонус“ и Гугушев и Партньори“
 • г-жа Моника Минкова, управляващ съдружник „Реномия“ ООД
 • г-жа Елена Рашева, управител“Евклипс Енерджи“
 • г-жа Росица Чопева, партньор „xFigureFinance“
 • г-н Никола Газдов, председател на УС на Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електроенергия (АПСТЕ)

 

Тема: „Европейско финансиране“

Модератор: г-жа Мая Блъскова, Българо-турска търговско-индустриална камара

Участници:

 • г-н Калин Маринов, зам. главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа, „Мерки за растеж и иновации за предприятията в България“
 • г-жа Цветелина Лилова, ЕкоГлоуб ООД, Национални програми и фондове
 • г-н Димитър Ганев, директор „Инвестиции , безвъзмездно финансиране, иновации“, Делойт България ЕООД, Централизирани грантови програми – LIFE, Innovation Fund, Modernization Fund
 • г-н Марио Каменов, мениджър проекти / г-н Ерджан Кючукарслан, „Лот Консулт“ ЕООД, Програми Еразъм и ИнтерРег (BG&TR)

 

12:45-14:00          Обедна почивка

14:00-17:30          B2B срещи

20:00                     Закриване на форума и гала вечеря

свали в pdf

9-10 юни 2023 г, хотел Регнум, Банско

Oписание на събитието

В Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия (ИАНМСП) по електронен път постъпи информация и покана от Българо-турска търговско-индустриална камара за институционално партньорство и участие във II-ри Българо-турски бизнес форум с В2В срещи, който ще се проведе в периода 9-10 юни 2023 г. в хотел Регнум, Банско.

Бизнес форумът традиционно ще се проведе с любезното сътрудничество на Посолството на Република Турция в България, Асоциацията на стоковите борси и търговско-промишлените палати в Турция (ТОВВ) и Българската агенция за инвестии (БАИ).

Традиционно добрите и ползотворни партньорски контакти между ИАНМСП и БТТИК, в резултат на които се проведоха редица успешни бизнес форуми и информационни срещи в страната през изминалите месеци, допринасят ефективно за активизиране на деловите връзки между двете държави. Географската близост между двете държави и свързаното историческо минало са допълнително условие и предпоставка за осъществяването на сравнително лесни контакти между фирмите от Република България и Република Турция.

Форумът се провежда за втори път в България и се фокусира върху бизнес възможностите и партньорствата между балканските страни. Събитието ще събере представители на разнообразен кръг от бизнеси в различни икономически сектори, предприемачи, инвеститори и политици от България, Турция и други балкански страни, за да обсъдят и проучат възможностите за бизнес в региона.

Акцент във форума ще са основно секторите: аутомотив, части за автомобилния сектор, строителство, метали, машини, хартия, мебели, енергия, амбалаж, храни, ИТ, текстил консултантски услуги, здравеопазване, козметика, пластмаса, туристически услуги.

Организираният от БТТИК в партньорство с ИАНМСП II-ри Българо-турски бизнес форум с В2В срещи ще даде възможност за обмяна на ценен опит, идеи, експертиза и добри практики, както и за създаване на ползотворни бизнес контакти и разкриване на нови възможности за бизнес и развитие в страната и региона.

В рамките на програмата на бизнес форума ще бъдат проведени дискусионни кръгли маси по актуални и за двете страни тематични сегменти: Енергетика и зелени решения, Автомобилна индустрия, Възможности за европейско финансиране, включващи Европейски програми и финансови инструменти в новия програмен период 2021-2027, както и възможности за трансгранично сътрудничество (Интеррег).

При интерес за участие, моля да потвърдите Вашето присъствие най-късно до 06 юни 2023 г. на следния линк: Втори Българо-Турски бизнес форум в Банско, 10 юни 2023/ 2nd Bulgarian-Turkish business forum in Bansko, 10 June 2023 (google.com)

Лица за контакт: Мая Блъскова, office@bgtrchamber.com 0896 666 103 

Томислав Атанасов, t.atanasov@sme.government.bg,  02 940 7983

Лице за контакти за нощувки и други услуги на хотел „Регнум“:

Иванка Банкова - 0749 83 024 / 0887 47 27 30

Сектори

 • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Тренд Мениджмънт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, Преводачески услуги
Продукт/услуга: Писмени и устни преводи

Fabrico SaaS Ltd.

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Fabrico

ФРАНЦ-МАРИ ЕООД

Сектор: Производство на облекло, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

360 Консулт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: ИТ услуги

Граунд Сълюшънс Груп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер за енергийна и ресурсна ефективност

Rep2b Pharma CRM (Уеб Системи ЕООД)

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Rep2b Pharma CRM

Аутомотив Клъстер България

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: НПО