Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023), под мотото „София – Регионален финансов хъб“, 10-11 октомври 2023 г., зала „Витоша“ на Интер Експо Център в гр. София

Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023), под мотото „София – Регионален финансов хъб“, 10-11 октомври 2023 г., зала „Витоша“ на Интер Експо Център в гр. София

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала "Витоша", Интер Експо Център, гр. София

Проект към 29 септември 2023

 

Международна конференция

“Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП –

Sofia International Money Expo /SIMExpo/ 2023

10 и 11 октомври 2023 г., Интер Експо Център, зала „Витоша“

СОФИЯ – РЕГИОНАЛЕН ФИНАНСОВ ХЪБ

ПРОГРАМА

10.10.2022 г. /вторник/

09.00 – 9.30 ч.

Регистрация и кафе

09.30 – 10.30 ч.

Пленарна сесия

Модератор: г-н Владимир Томов, Председател на Съвета по инвестиции към БТПП

г-жа Мария Габриел, заместник министър-председател на Р България и министър на външните работи

г-н Богдан Богданов, министър на икономиката и индустрията

г-жа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа

г-н Андрей Цеков, министър на регионалното развитие и благоустройството

Представител на Столична община

г-н Теодор Радонов – Ръководител на представителството на Европейска Инвестиционна Банка на България /ЕИБ/

г-жа Светослава Георгиева - Председател на European Innovation Council Fund, член на Инвестиционния комитет на InvestEU

Представител на Черноморска банка за търговия и развитие /BSBTD/

г-жа Надежда Лерусте – Банка за развитие на Съвета на Европа

г-жа Петя Димитрова – Председател на УС на Асоциацията на банките в България

г-н Цветан Симеонов, Председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/

10.30-12.00

Големите пари за малкия и среден бизнес – Европейски програми  за финансиране на МСП

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

 • Възможности за финансиране на МСП по Плана за възстановяване и устойчивост
 • ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027 г.
 • ОП „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.
 • Финансова рамка на Програми за европейско трансгранично сътрудничество  

12.00–13.00 ч.

Кафе пауза

 

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса. София като регионален хъб

Модератор: г-н Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital

С участие на г-н Христо Стоянов - регионален мениджър на ЕИФ в България,  Павел Лисев – изп.директор и член на УС на Фонд на фондовете,  представител на БАДРИ (tbc),  Ивайло Господинов представител на BlackPeak Capital, Филип Генов – изпълнителен директор на CFN, Николай Мартинов- управляващ съдружник в Impetus Capital,  Надя Султанова- Urban Impact Ventures

 

Теми:

 

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране.

 

Възможности за финансиране в България на стартъпи и бизнеси от чужбина. Фондове, базирани в България, с регионален и международен инвестиционен фокус.

 

Развитие на институционалното инвестиране в България и очаквания в бъдеще.

 

Необходими промени в екосистемата за привличане на  чуждестранен капитал.

14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

Модератор: г-н Николай Ценков,  управител на ОГФМСП, Столична община

С участие на: г-н Теодор Радонов- ръководител на представителството на ЕИБ на България, Бисер Петков – изп.директор и председател на УС на Фонд на фондовете, Илия Караниколов- председател на УС на Българска банка за развитие, д-р Кирил Величков - директор „Европейски проекти и финансови институции” на  ОББ, Калина Ангелова - мениджър „Европейски фондове“, Уникредит Булбанк

 

Теми:

 

Гаранционни и финансови инструменти за подпомагане на развитието на бизнеса; 

Специална роля на европейските и български институции за подпомагане и развитието на финансовите инструменти за МСП в България;

Структуране на гаранционните и финансови инструменти, новости при структуриране, комбиниране с грантови елементи, координация с бизнеса при структуриране на инструменти, фокус към  иновативните МСП и споделяне на риска с банките посредници;

Държавни и общински инструменти за гарантиране на фирми с българско и чуждестранно участие в България.

15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул за икономиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, директор „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП

С участие на д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на ИАНМСП, представител на Агенция за МСП на Турция, представител на Българска агенция за инвестиции, Виктор Гусев, н-к отдел в СОАПИ,  г-жа Синем Таштам - търговско аташе на Турция в България, г-н Димитриос Михас, пълномощен министър, търговски отдел в Посолството на Гърция в България, г-н Филипе-Джузепе Купфер, търговски съветник към Посолство на Австрия в България, г-н Раду Калин-Молдован – пълномощен министър в Посолството на Румъния в България (tbc), представител от Посолство на Италия в България (tbc), представител на Посолство на Германия в България (tbc)  

Теми:

 

България/София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Примери за нови инвестиции в България

Предизвикателства за осигуряване на добри условия за бизнес

Предложения за бързи промени в икономическата среда с цел стимулиране на инвестициите

Примери за добри практики за привличане на инвестиции

16.30-17.30 ч.

Предизвикателства за развитието и подкрепа на експорта на МСП -  финансови, застрахователни и гаранционни инструменти

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

С участие на: д-р Гълъбин Гълъбов – изпълнителен директор на БАЕЗ, Рафи Ширинян - регионален кредитен директор и управител на „Трейдуинд Факторинг“  ЕООД,  представител на Ebery Bulgaria,  представител на Пощенска банка (tbc), Райна Миткова – управител ЕОS Matrix, г-жа Нели Йоловска, главен директор на дирекция „Продажби“ в БОРИКА

Теми:

Застрахователни, финансови и гаранционни продукти в подкрепа на експорта на фирмите

Финансови разплащания при експорта– нови форми и възможности за фирмите

Финансови продукти за преструктуриране и развитие на фирмите

 

 

11.10.2022 г. /сряда/

9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност, ESG

Модератор: д-р Дочка Василева, директор „Управление проектна информация и финансиране“ при Фонд на Фондовете

С участие на: представител на ЕБВР за България (tbc), г-жа Ирена Пенчева – изпълнителен директор на Национален доверителен екофонд, г-жа Миглена Димитрова - директор на Green Finance & Energy Centre (Зеления център към БФБ), Биляна Младенова-Милева – ESG Мениджър УК Булбанк, г-н Ивайло Алексиев, Изпълнителен директор на АУЕР, Галя Василева, Фонд „Енергийна ефективност и възобновяеми източници“, Искра Йовкова- управляващ директор uIMPACT

 

Теми:

 

Финансови и инвестиционни инструменти за зелени инвестиции

 

Насърчаване на развитието на зелени енергии и технологии

 

Устойчиво банково финансиране

 

ESG политики и инструменти за устойчиво развитие на бизнеса

11.00-12.00 ч.

Инвестиционни и финансови инструменти в подкрепа на  социалното и младежкото предприемачество

Модератор: д-р Дочка Василева, директор „Управление проектна информация и финансиране“ при Фонд на Фондовете

С участие на: г-жа Надежда Лерусте – директор за България на Банка за развитие на Съвета на Европа, БРСЕ, г-жа Мартина Григорова – изп. директор СИС Кредит, г-жа Габриела Димитрова – директор „Международно сътрудничество и международни организации“ в БТПП, г-н Николай Ценков,  управител Общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия при Столична община, представител на Стопански факултет на СУ

 

Теми:

 

Тенденции в насърчаването на социалното и младежкото предприемачество в Европа и България през последните години

 

Дялови и дългови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество, основни параметри и изисквания

 

Насърчаване на студентското предприемачество и международно студентско бизнес сътрудничество

 

Какво да се промени в екосистемата за развитие на социалното и младежкото предприемачество

 

12.00 - 13.00 ч.

Нетуъркинг с партньори

 

 

свали в pdf

зала "Витоша", Интер Експо Център, гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП, в партньорство със Столична община, организират IV-то издание на Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, която ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г., в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

Основната цел на събитието е да се повиши финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средните предприятия, като им се предостави полезна информация за възможностите за развитие на техния бизнес чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. Предвижда се в рамките на проявата финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори да представят своите продукти в подкрепа на предприятията.

Презентациите и дискусиите на конференцията ще представят инвестиционната активност, планираните инвестиции, нуждата от финансиране и източниците на финансиране за малките и средните предприятия, както и настроенията и подготовката на бизнеса за зелен преход.

Предварителната програма на събитието включва актуални теми като:

 • Възможности за финансиране на МСП по Плана за възстановяване и устойчивост, ОП „Конкурентоспособност и иновации в предприятията” 2021-2027г. и ОП „Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за икономическа трансформация“ 2021-2027г.;
 • Финансова рамка на Програми за европейско трансгранично сътрудничество;
 • Дялово инвестиране в подкрепа растежа на бизнеса;
 • София като регионален инвестиционен хъб;
 • Възможности за финансиране на стартъпи и бизнеси от чужбина в България;
 • Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса;
 • Преки чуждестранни инвестиции - полза за бизнеса и стимул за икономиката;
 • Насърчаване развитието на зелени енергии и технологии. Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в предстоящата Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2023) под мотото „София – Регионален финансов хъб“, която ще се проведе на 10-11 октомври 2023 г.,  в зала „Витоша“ на Интер Експо Център, гр. София.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на платформата www.b2bconnect.bg или на:  https://docs.google.com/forms/d/17ZtTJZUw5frLMnW3Ohq87XBtX6wxjOcDhLYz8lHbxiQ/edit в срок до 6 октомври 2023.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37 и Томислав Атанасов, тел: 02/ 940 79 83.

Участието в събитието е безплатно и се организира в изпълнение на дейност 7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната“ по проект № BG16RFPR001-1.002-0001-C01 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ (ИАНМСП)“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, 2021-2027, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

Приложение: Проект на програма на SIM EXPO 2023

Сектори

 • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

INDUSTRIA

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Блокчейн, изкуствен интелект

Интер Експо Център

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изложения и събития

ХИРОН Иновационен мениджмънт

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги и проекти по управление, иновации, инвестиции, фондове и грантови схеми

Деяколор ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Прахови покрития

Профюз Диджитал ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: Софтуерно производство
Продукт/услуга: Софтуер

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

РЕКОРД 2004 ЕООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ

Джи Глобал Маркетинг ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: хранителни коучинг програми, услуги в областта на здравеопазването, естетични процедури

АГМА Студио

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изработка на сайт или онлайн магазин

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

Ескюей Сървиз ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Удостоверяване качеството на софтуер

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IoT платформа за автоматизация и наблюдение, Грас - система за умно земеделие

Плейн-Кер ЕООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: overhaul and hydrostatic tests bottles for Aviation

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Решения за управление на риска; застрахователно и осигурително посредничество

Атрадиус Кредито и Каусион, С.А. де Сегурос и Реасегурос клон България КЧТ

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: Застраховане
Продукт/услуга: Застраховане на търговски вземания

Консенто АД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Платформа consento.bg / e-Health

Национален гаранционен фонд ЕАД

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: Гаранционна дейност за МСП
Продукт/услуга: Гаранции за МСП

Студио Карбон Оперейшънс ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Мебели по поръчка за бизнес клиенти

Инова БМ ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: растителни ин витро култури като суровина за фармация и козметика

ВВВ Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски дейности

Глобал Експерт Консулт БГ ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Идентифициране, разработване и управление на проекти

ОПТЕКСИМ АД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Електронно оптични преобразуватели