Информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“

Информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

хотел „София Балкан Палас“, зала „Роял“, гр. София

ОТГОВОРНО БИЗНЕС ПОВЕДЕНИЕ

 

П Р О Г Р А М А

20 ноември 2023 г. /понеделник/

хотел „София Балкан Палас“ (Шератон), зала „Роял“

 

10.30 – 11.00 ч.

Регистрация и welcome coffee

11.00 – 11.20 ч.

Откриване

г-жа Милена Стойчева, министър на иновациите и растежа;

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП);

11.20 - 12.20 ч.

Панел I. „Отговорно бизнес поведение – предпоставка за устойчив растеж и конкурентни предимства“

Модератор: доц. д-р Марина Стефанова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

С участието на:

г-жа Гинка Машова-Станчева, заместник-министър на труда и социалната политика;

г-н Юлиян Попов, министър на околната среда и водите;

г-н Зорница Русинова, председател на Икономически и социален съвет;

инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“;

г-жа Ивана Радомирова, член на УС на Българска стопанска камара;

доц. д-р Маню Моравенов, председател на Центъра за устойчиви финанси и енергетика и изпълнителен директор на Българската фондова борса;

12.20 – 13.00 ч.

Кафе пауза

13.00 - 14.00 ч.

Панел II. „CSR и ESG – Ползи и предизвикателства пред малките и средните предприятия“

Модератор: д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

С участието на:

доц. д-р Марина Стефанова, Софийски университет „Св. Климент Охридски“;

доц. д-р Милена Ангелова, главен секретар и заместник-председател с ресор „Бюджет“ на Асоциация на индустриалния капитал в България;

г-н Андрей Гюров, подуправител на Българската народна банка;

г-жа Цветанка Минчева, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на УниКредит Булбанк (TBC);

г-н Здравко Пешаков, управляващ директор на "SAP България"

 

свали в pdf

хотел „София Балкан Палас“, зала „Роял“, гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в качеството си на Национална контактна точка за България на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), организира информационно събитие на тема „Отговорно бизнес поведение“. То ще се проведе от 10:30 часа на 20 ноември 2023 г. в зала „Роял“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“).

Ролята на Националната контактна точка по насърчаването на Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG) и Корпоративната социална отговорност (CSR) е пряка и цели да запознае бизнеса с тези насоки и добри практики и да го насърчи да се придържа към тях.

Стандартите, разработвани в областта на околната среда, макар и незадължителни, са изключително важни за конкурентоспособността на компаниите на различните пазари и включването им във веригите на доставки. В този смисъл, връзката с Eкологично, социално и корпоративно управление (ESG), както и с Корпоративната социална отговорност (CSR), е много тясна. Стандартите имат и пряко отношение към осигуряване на безопасността на обществото като цяло, давайки насоки за по-добър контрол върху качеството на въздуха, водите, почвите, отпадъците, както и тяхното редуциране и последващо рециклиране. 

Основните задачи на Националната контактна точка са да популяризира в България Насоките на ОИСР за Отговорно бизнес поведение и да служи като извънсъдебен механизъм за разрешаване на възникнали казуси (наричани „специфични случаи“).

Основната цел, която си поставяме като Национална контактна точка, е да повишим информираността на българските предприятия за възможностите и предимствата на отговорното бизнес поведение, като предпоставка за устойчив икономически растеж и конкурентоспособност в процеса на интернационализация.

Участие в предстоящото информационно събитие ще вземат водещи институции и представители на бизнеса в лицето на Министерство на иновациите и растежа, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на околната среда и водите, Българската народна банка, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, банки и др. Предвижда се, в рамките на проявата, те заедно със синдикати и работодателски организации да представят полезна и практична информация по актуалните теми в тази област.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на платформата https://www.b2bconnect.bg/bg/events/view/217 или на: https://forms.gle/Ba5KuVPpRMrqAqWF8 в срок до 16 ноември 2023.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Габриела Георгиева, тел: 02/ 940 79 63 и Весела Петрова, тел: 02/ 940 79 41.

Участието в събитието е безплатно.

https://www.sme.government.bg/uploads/2023/11/Програма.pdf

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Легранд България ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Дейности в областта на информационните технологии, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Иновации
Основна дейност: дистрибуция
Продукт/услуга: Продукти и системи за електрически и дигитални сградни инфраструктури

Prios Kompetanse

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Adult Trainings, Business consulting and innovation, Software development

Регистрирани
участници

Инвестър Рилейшънс Сървисис ЕООД

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултации Връзки с инвеститорите и корпоративно управление/ информационни услуги

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Робсов ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Готова конфекция,шивашки услуги

ИДЕЕС ЕООД IDEES Ltd

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Транспорт, логистика и спедиция, Иновации
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: внос-износ, дистрибуция, консултации

Лемън Трейд ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработки на уеб приложения, онлайн магазини, уеб сайтове

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: Логистика
Продукт/услуга: Услуга

Гама Органика ООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: органик почистващи продукти за дома

АЛИАНС НА ТУРИЗМА В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - АТЮР

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: ТУРИЗЪМ
Продукт/услуга: ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

Атрадиус Кредито и Каусион, С.А. де Сегурос и Реасегурос клон България КЧТ

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: Застраховане
Продукт/услуга: Застраховане на търговски вземания

Фондация Светна

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дизайнерски осветителни тела от рециклирани материали

Викингите ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Професионално кухненско и перално оборудване

Грейнис ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научно-изследователска дейност
Продукт/услуга: Зелени Технологии - biomass.alle.bg, ofomobile.alle.bg , hrani.alle.bg , nula-energia.alle.bg

Университет за национално и световно стопанство

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Образователни услуги

Български форум на бизнес лидерите

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Bulgarian business leaders forum
Продукт/услуга: Среща на бизнеса с държавните органи

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Human Capital Store

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: HR

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

Интеракт Енерджи ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, услуги, производство
Продукт/услуга: Kонсултантски и инженерни услуги; инвестиционни проекти в областта на климата, енергия и въздуха

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IoT платформа за автоматизация и наблюдение, Грас - система за умно земеделие

Свободна зона -Пловдив АД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Предоставяне на безмитен режим за всички видове стоки, без акцизни

Айтад България ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Изкупуване и извеждане от експлоатация на ИТ активи

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Управление на иновации производство
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Стопанска академия Д. А. Ценов

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: образователни услуги и научни изследвания

Чайлдиш ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер за поддръжка и ремонт на машини - Fabrico

Fabrico SaaS Ltd.

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Fabrico

Соларон ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Битова електроника