Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, 11.04.2024 г., зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, 11.04.2024 г., зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Програмата за събитието може да откриете в графа "Документи" 

свали в pdf

зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българската асоциация на електротехниката и електрониката (БАСЕЛ), организират Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11 април 2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

Като отрасъл с история и традиции в българската икономика, представляващ всички аспекти на електротехническата, електронната и съпътстващите индустрии, секторът е високотехнологичен, с богато и динамично портфолио и сериозен принос към технологичния напредък и експортния потенциал на България. За последните години се наблюдава трикратно увеличение на обема на производството в този бранш, което съставлява 10 % от цялата българска преработваща индустрия. По отношение на генерирания износ, секторът е на първо място с дял от 11% от общия износ на България.

Събитието на 11 април 2024 г. е ориентирано към малките и средните предприятия и възможностите за тяхното технологично развитие и ще предложи платформа за обмен на опит, новости и добри практики. Утвърдени български и чуждестранни лектори и панелисти, с водещи позиции в областта на дигиталната трансформация, зеления преход и електромобилността, ще представят иновациите и ползата от имплементирането им в тези области на икономиката.

Участниците в дискусионните панели „Дигитална трансформация“, „Зелен преход“, „Електромобилност“ и „Успешни примери от електроиндустрията в международен план“ ще запознаят всички присъстващи със свързаността на всеки един производствен процес с електроиндустрията и ползите, които тя може да предостави в развитието и модернизирането на предприятията и повишаването на тяхната конкурентоспособност в световен мащаб.

Предвидените във втората част на форума двустранни бизнес срещи и нетуъркинг ще предоставят оптимална възможност за установяване на добри партньорства за взаимноизгоден бизнес с фирми от Европа и региона на Балканския полуостров, както и с представители на търговско-икономическите секции към чуждестранните посолства в България.

С настоящото имам удоволствието да Ви поканя на предстоящия Бизнес форум „Електроиндустрия 2024“ с нетуъркинг, който ще се проведе на 11.04.2024 г. от 10.00 ч., в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел Шератон), гр. София. При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 08 април 2024 г.

За допълнителна информация може да се обръщате към Томислав Атанасов, тел.: 02/940 79 83 и Николина Георгиева, тел.: 02/ 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021–2027 г., по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

 

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Flanders Investment & Trade/ Embassy of Belgium

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Легранд България ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Дейности в областта на информационните технологии, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Иновации
Основна дейност: дистрибуция
Продукт/услуга: Продукти и системи за електрически и дигитални сградни инфраструктури

Регистрирани
участници

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

Софт Ту Ран ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Java React Angular .NET DevOps QA Python AWS DS AI ML Product development Software solutions BA

Унитраф АД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Метални детайли, UPS устройства, Ниско волтови трансформатори и дросели

Фара Солюшънс ООД

Сектор: Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги при внедряване на ERP система, Обработка на данни, Аналитични решения

Краище ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

DEBULCO

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: метални изделия

ГрийнПлан ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Пеностъкло

Електростарт АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Производство на електронни компоненти, захранващи устройства и ЛЕД осветление.

Austrian Embassy

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Service

Цифров иновационен хъб Тракия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: киберсигурност

CASTRA

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, без автомобили, Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност, Производство, некласифицирано другаде, Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги, contract R&D&I
Продукт/услуга: NA

Пойнт Ел-България ЕООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

Ямасофт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: софтуер
Продукт/услуга:

Енергия Марваков ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: електроагрегати

Комеко АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: сензори, преобразуватели, трансмитери, регулатори за температура/влажност/налягане/ниво/поток/ORP

КластерДесктоп

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: облачни услуги

ОРИНКО АД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

ФОНОТРОНИКА ООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: асемблиране на електронни изделия

Глобал концепт 3 ООД

Сектор: Иновации
Основна дейност: търговия и създаване на проекти за нестандартно оборудване и обзавеждане
Продукт/услуга: висящи мебели, висящи парапети, защитни мрежи, озеленителни конструкции, преградни стени

ФКБ Консулт ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга:

Eнтерсофт България

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги, ИКТ
Продукт/услуга: www.entersoft.bg

Ино Консулт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Граунд Сълюшънс Груп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер за енергийна и ресурсна ефективност

КиХ ГРУП Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги в сферата на разработка и управление на проекти

Българо Израелска Търговско Промишлена Палата

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: разширяване сътрудничество между български и израелски организации
Продукт/услуга: консултации

ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Електротабла

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Шнайдер електрик България ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Материали за електроразпределение и автоматизация

Институт по физика на твърдото тяло-БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: Научноизследователска и развойна дейност
Продукт/услуга:

Бизнес организация Holistic

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации, Стартъп
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: PR, модерен маркетинг, бизнес развитие

Уиндкрафт Симонсфелд БГ ЕООД

Сектор: Енергетика
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Възобновяема енергия

ПАНДЛ ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Счетоводство и финансов мениджмънт

Меркурий 13 ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

ДИМОТЕК ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Електричеки контакти; метални прецизни изделия

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

НиърСофт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: MOM4 Производство, МОМ4 поддръжка

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Буукмарк ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Прострийм Груп

Сектор: Иновации, Енергетика
Основна дейност: дистрибуция, услуги, Инженерингова компания
Продукт/услуга:

Национална компания индустриални зони ЕАД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: Изграждане и управление на индустриални зони на територията на Р. България
Продукт/услуга: Индустриални терени

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Управление на иновации производство
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

БАСЕЛ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги