Международно изложение за изкуствен интелект, образование, киберсигурност, стартъп, иновации, креативна индустрия BEYOND 2024, 25-27 април 2024 г., гр. Солун, Гърция

Международно изложение за изкуствен интелект, образование, киберсигурност, стартъп, иновации, креативна индустрия BEYOND 2024, 25-27 април 2024 г., гр. Солун, Гърция

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

HELEXPO, гр. Солун, Гърция

HELEXPO, гр. Солун, Гърция

Oписание на събитието

В  изпълнение на Дейност 5 по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 – 2027, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участие с институционален щанд на предстоящото международно изложение за изкуствен интелект, образование, киберсигурност, стартъп, иновации, креативна индустрия BEYOND 2024. Събитието ще се проведе в периода 25-27 април 2024 г. в гр. Солун, Гърция, като част от Индикативна програма за организиране, проерждане и участие в специализирани събития с институционален щанд на ИАНМСП, с цел промотиране на България и/или сектори от икономиката в страната и чужбина.

BEYOND 2024 е международно технологично събитие, което бързо се превръща в най-важното изложение за цифрови технологии в Югоизточна Европа и Средиземноморието. Изложението е истинска смесица от най-ярките умове, най-иновативните компании и авангардни продукти в региона. Трансформирайки всеки аспект от живота ни, AI революцията заема централно място на тазгодишното събитие.

Фокусът на BEYOND 2024 е върху лидери в технологичната индустриястартъпи и скейлъпиизследователски центровеуниверситети и визионери. Очаква се като домакин BEYOND 2024 да събере над 450 участника от 30 държави. Изложението разполага с 20 000 кв.м. изложбена площ и 5 сцени за събития и уъркшопи.

Всички компании, които имат интерес да  вземат участие на институционалния щанд, организиран от ИАНМСП, могат да направят своята регистрация до 16 април 2024 г. включително, чрез следната регистрационна форма: https://forms.gle/tvc4EX2driuw8BBV8

За допълнителна информация може да се обръщате към:

  • Ива Маринова, главен експерт в отдел ИО, тел: (02) 940 79 50;
  • Румяна Ненкова, главен експерт в отдел ИО, тел: (02) 940 79 39.

*******

Проект BG16RFPR001-1.002-0001

 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Сектори

  • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  • Дейности в областта на информационните технологии
  • многосекторно събитие
  • Стартъп
  • Изкуствен интелект

Регистрирани
участници

Atlant Security EOOD

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултации киберсигурност

Любинка Димитрова ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Преводи от/на английски, немски, гръцки, български

Дроксик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни услуги

Бизнес организация Holistic

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации, Стартъп
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: PR, модерен маркетинг, бизнес развитие

Тъчменю АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Виртуален Консиерж за хотели и места за настаняване

Ай-Ти Степ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения по софтуер и дизайн; Консултации по внедряване на ИКТ

Институт по роботика на БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Икт, роботика, AI, Cybersecurity