Проведена международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”

Проведена международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

София Хотел Балкан

Международна конференция

“Финансова подкрепа за МСП - SIMExpo 2021”

28 и 29 септември 2021 г., София Хотел Балкан

 

ПРОГРАМА

28.09.2021 г. /вторник/

09.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.30 ч.

Пленарна сесия

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

г-н Красимир Киряков, заместник-министър на икономиката

г-н Теодор Стойчев, ръководител на българското бюро на  Европейския парламент в България

г-н Бойко Коцев, член на УС на МБИС

г-н Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата /БТПП/

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/

д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент, ЕИБ, (видеообръщение)

Теми:

Национален план за възстановяване и устойчивост

Мерки за подпомагане от европейски финансови институции

Правителствени мерки за подкрепа на бизнеса

12.00–13.00 ч.

Коктейл

13.00-14.00 ч.

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса

Модератор: г-н Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital

с участие на г-н Христо Стоянов, представител на  ЕИФ в България;   г-н Мартин Гиков, Фонд на фондовете; г-жа Мария Маринова, директор на БАДРИ; д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на  БФБ, г-н Ивайло Господинов, управляващ съдружник на  Black Peak Capital

Теми:

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране.

Възможности за финансиране за МСП. Основни параметри и изисквания.

Какво да очаква един предприемач от партньорство с фонд за рисков капитал.

Развитие на институционалното инвестиране в България през последните години и очакванията в бъдеще.

Какво  да се промени в екосистемата, за да се привлече чуждестранен капитал, вкл. и по европейски програми.

14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

Модератор: г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП

С участие на г-н Христо Стоянов, представител на ЕИФ на България;    г-н Камен Славов, заместник-председател и член на УС на Фонд на фондовете; г-жа София Касидова, „Стратегически анализи и развитие“ на ББР, д-р Кирил Величков, директор „Европейски проекти и финансови институции” на ОББ; г-жа Александра Матвеева, директор връзки с клиенти на МБИС.

Теми:

Финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие след Covid;

Специална роля на ЕИБ за подпомагане със заеми за МСП в България;

Структури на гаранционните инструменти. Внимание към  иновативните MIDCAPs и МСП и споделяне на риска с банките посредници;

Финансиране по програмите на Фонда на фондовете;

Финансови инструменти в подкрепа на проекти за технологии за чиста енергия;

Общински инструменти за гарантиране на социални компании и стартиращи фирми.

15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – примери от практиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП

С участие на: Представител на ръководството на Българска агенция за инвестиции; Д-р Мария Христова, главен изпълнителен директор СОАПИ; г-н Филип Купфер, Търговски съветник Посолство на Австрия; г-н Миодраг Секулич, първи съветник, Посолство на Сърбия; Представител на Търговската секция на Посолството на Турция в София (tbc).

Теми:

София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Ролятата на търговските аташета на България в чужбина за привличане на инвеститори

Примери за успешни инвестиционни дестинации и инвеститори – Ирландия, Сърбия, Германия, Полша.

16.30-17.30 ч.

Преструктуриране на българския бизнес след кризата Ковид

Модератор: г-жа Райна Миткова- управител ЕОS Matrix

С участие на: EOS, г-жа Милена Радева - PwC, г-жа Добромир Ганев, председател на УС на НСНИ, г-н Владимир Томов- управител на Intrac

Теми:

Кои ключови бизнес сектори са под най -голям натиск? Как МСП се справят с икономическите сътресения? Икономическите мерки подкрепиха ли бизнеса, колко време се очаква неговото възстановяване и как бизнеса може да стане по -силен след пандемията.

Как се представя качеството на банковите активи и какви нива на провизии са заделени? Ще имаме ли нужда от нова вълна от продажба на NPL?

Как се развива пазарът на недвижими имоти по време на пандемията? Може ли да очакваме спад на цените през 2022 г. и реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени?

10.00-17.30 ч.

Нетуъркинг между фирмите участници и представителите на финансовите институции

 

 

29.09.2021 г. /сряда/

9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 12.00 ч.

Презентации на фирми и организации

10.00-10.40 ч. Презентация на МБИС

10.40-11.20 ч. Норвежки финансов механизъм, тема: Подкрепа на стартиращи предприятия – представяне на отворена процедура.

11.20-12.00 ч.  Презентация на Финтех

12.00 - 13.00 ч.

Коктейл

13.00 – 15.00 ч.

Презентации на фирми и организации

13.00-13.40 ч. - Столична Общинска агенция за приватизация и инвестиции, тема: Администрация на едно гише, финансиране на стартъпи, безплатни анализи на пазара, експертни консултации и пробоно услуги за инвеститори.

13.40-14.20 ч. Иновейшън Кепитъл, тема: Подкрепа за стартиращи компании

14.20-15.00 ч.: Г-н Кшищоф Пшилуцки, Ръководител Външнотърговско представителство в София на Полска агенция за инвестиции и търговия, тема: „Полско-български съвместен опит и възможности“.   

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч.

Презентации на фирми и организации

15.30-16.10 ч., БАЕЗ, тема: Застрахователни продукти на БАЕЗ.

10.00 – 16.30 ч.

Нетуъркинг между фирмите участници и представителите на финансовите институции

 

 

 

 

 

 

 

 

Ползвани съкращения:

БТПП       Българска търговско-промишлена палата

ИАНМСП  Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

ЕИБ         Европейска инвестиционна банка

ББР         Българска банка за развитие

МСП        Малки и средни предприятия

ОГФМСП Общински гаранционeн фонд за малки и средни предпрития

ЕИФ        Европейски инвестиционен фонд

БАДРИ     Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране

БФБ        Българска фондова борса

ЕБВР       Европейска банка за възстановяване и развитие

БАИ        Българска агенция за инвестиции

СОАПИ    Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти

ОББ         Обединена българска банка

МБИС      Международна банка за икономическо сътрудничество

свали в pdf

София Хотел Балкан

Oписание на събитието

На 28 и 29 септември 2021 г., в София Хотел Балкан, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП организара и проведе Международна конференция “Финансова подкрепа за МСП – SIMExpo 2021”.

Отчитайки големия интерес на участниците по време на първото издание на събитието през 2019 г. и предвид икономическите последици от кризата с коронавируса за бизнеса в различните сектори през 2021 г., като организатори си поставяме за цел да повишим финансовата и инвестиционна култура на представителите на малките и средни предприятия, като им предоставим полезна информация за възможностите за развитие чрез ползването на различни финансови и инвестиционни инструменти по достъпен начин. В рамките на проявата, финансиращи институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори ще представят своите продукти, насочени към предприемачите и най-вече в полза на малките и средните предприятия. Улеснената финансовата подкрепа за предприемачите за повишаване на тяхното бъщето развитие и инвестиционна дейност ще даде възможност за внедряване на нови продукти и услуги, за подобряване на бизнес процесите и разширяване достъпа, както и за излизането на нови пазари.

  По време на събитието ще бъде осигурен директен контакт на представителите на бизнеса в рамките на контактна борса с двустранни срещи с финансиращите институции и ще бъдат предоставени конкретни възможности за финансиране и инвестиране, съобразени с текущите им нужди. Участие в двудневното събитие ще вземат също и представители на двустранните търговско-промишлени палати и бизнес асоциации, търговските аташета към чуждестранните дипломатически представителства в България и редица бизнес организации.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието до 20.09.2021 г. и да ни предоставите попълнен формуляр за обработка на личните данни на имейл s.zapryanova@sme.government.bg 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 "Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Embassy of India

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Посредничество

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ „ХОРИЗОНТ И ПЕРСПЕКТИВИ” ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги,
Продукт/услуга: многосекторни услуги; НИРД

Royal Embassy of Cambodia in Sofia

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност:
Продукт/услуга: any

Регистрирани
участници

ГЛОБАЛНИ ЕЛЕКТРОННИ РЕШЕНИЯ ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: ИТ услуги

МПА Иновейшънс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги

Делина Консулт ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги по разработване и управление на проекти, финансирани по европейски програми

КластерДесктоп

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: облачни услуги

Пи Ес Кей груп 2015 ООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Разработване на софтуерни и хардуерни продукти, разработване на Deep Tech

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Анира Терйдинг ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: Delicate meat products "Delicatessen"

ПЛОВДИВ ТЕХ ПАРК АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: образование
Продукт/услуга: обучение и курсове

слам Клоудинг ЕООД енд Ко КД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: изработка на мъжки и дамски ризи

БЕЛБРЕГ ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: финанси, консултантска дейност и

БУЛ-Инвойс ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Транспорт и логистика, Митническо представителство, Търговия

Адвокатско дружество Зафиров и Александрова

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни услуги

Мелифера ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: чист и овкусен пчелен мед; медни продукти

Ти-ЕЙД ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Мобилно приложение

Институт за технологичен трансфер и иновации

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Прометей ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: камини на дърва

В И П ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Алуминиеви изделия базирани на отливки и ектрудиран алуминий

Аспро МК ЕООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Метални конструкции, метални заготовки, корпус за газ колонки и колонки за светли горива, бункери

АПОТЕКС ФАРМА АД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: фармацевтични продукти и хранителни добавки

Ей Би СИ Иновейшънс ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: трансфер на технологии, консултантски услуги по разработване и внедряване на иновации

КейБиЧардж ООД

Сектор: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: зарядни за електромобили

АЛТА ОЙЛС ЕООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: етерични масла и флорални води

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Айсиджен ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Компютърно програмиране

Проджектик

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

МатриКем

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Биополимери и биомастила

RoboBIZZ

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изкуствен интелект, Автоматизация на бизнес процеси, Оптимизиране на връзки с доставчици

СТОА ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: фасадни системи

ФРАМ КРИЕЙТИВ СОЛЮШЪНС ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: UX/UI дизайн

Металинвест Ремко ЕООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Индустриални тръбопроводи и вентилационни системи

Рони Геймс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Уеб, мобилни, VR/AR и Десктоп игри и приложения

МКАФИНАНС ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Счетоводни услуги

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Клъстер
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултиране

Си Комерсиал7 ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: Храни,сладкарски изделия

Дели 99 ЕООД

Сектор: Производство на облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Изработка на трикотажни облекла

Micar Innovation

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на лекарствени молекули
Продукт/услуга: Разработка на лекарствени молекули

Embassy of India

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Посредничество

Информационна агенция Имоти ООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сделки с недвижими имоти

Робсов ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Готова конфекция,шивашки услуги

НиърСофт ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: МОМ4

Българска финтех асоциация

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Финтех

Ойрошпед АД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Транспортни услуги

Кариерен Компас ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програми за управление на персонал

Биостайл ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на био храни, Разработване на нови продукти по зададени критерии от клиента

Рентакар БГ ЕООД

Сектор: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: отдаване на автомобили под наем, транспортни услуги, продажба и услуги по поддръжка на автомобили

GPS Bulgaria

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IoT базиран флийт мениджмънт и услуги

"ДД" ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на вина от грозде, Производство на други ферментирали напитки, Операции с недвижими имоти, многосекторно събитие
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Инвестиционно проектиране, сторителен надзор, геодезия, производство

Велбъжд Софтуер ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Консултантска дейност в областта на софтуерното производство.

Крисмар ООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Активни съставки от лечебни растения

Холлеман България ООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: транспорт и спедиция
Продукт/услуга: транспорт и спедиция

КЛК Инженеринг ЕООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде, Операции с недвижими имоти
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: строителство, архитектура, вътрешен дизайн

ТЕХНОР ЕОООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги по разработване и внедряване на решения за наблюдение и управление на процеси

Евромебел ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мебели за дома, офиси

ХЕК Солар ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Електроенергия и енергоносители

ПОЛИМЕКС ХОЛДИНГ ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Проектиране, внос, дистрибуция и инсталация на системи за сигурност, контрол и безопасност.

Адан Медия ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Видео Производство и Маркетинг

АйТи Бейслайн ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Тестване и оценка на киберсигурността. Наблюдения на киберсигурността в реално време.

М-Дизайн Плюс ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: изработка на уеб сайтове

БГСервиз ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изработка и внедряване на софтуерни системи. Проектиране, изработка и поддръжка на IT системи.

Център за изпитване и европейска сертификация ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изпитване и сертификация на технически продукти за СЕ маркировка

LEAD Consult

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги, IT COnsulting, Software Development, Integration, Digitalization
Продукт/услуга: IT COnsulting, Software Development, Integration, Digitalization

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Грас - система за умно земеделие, IoT платформа, софтуер за автоматизация, логистика, аутомотив

Трейдзон

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: договаряне на финансиране

Телелинк Бизнес Сървисис

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: ИКТ базирани продукти и услуги
Продукт/услуга: Технологии

Топекс ООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Изворна вода

Диджитал Лайтс ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: BG204990174
Продукт/услуга: софтуерни разработки

Плексистаб България ЕАД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: PVC flexible hoses

КАМАРА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: КСБ е независима, професионална oрганизация-официален представител на строителните фирми в България
Продукт/услуга: строителство

Аутомотив Клъстер България

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: НПО

"КАН УЧТЕХСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Мебели

Софтгруп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Продукти и услуги за сериализация и проследяване на продукти за фармацевтичните производители

БАНКЕР БГ ЕООД

Сектор: Радио- и телевизионна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Медийно съдържание

ХЕЛЛЕНИКА ООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Строителство и ремонт на плавателни съдове без тези за развлечение и спорт

Арт Уъркс ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Натурална козметика

НОЕЗИС ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: козметика

АИКА КОНСУЛТИНГ ЕООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Счетоводно обслужване на фирми и данъчни консултации

Флоренция Бус София ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: международен превоз на пътници

НЮ АЙ ЕАД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Екселгейт ЕООД

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансово инжинерство

СТРОЙТРАНС 2011 ЕООД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: Хотелиерство
Продукт/услуга: Хотелски услуги

Билет БГ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги, Разрпостранение на билети и рекламна дейност
Продукт/услуга: Рекламна дейност / Разпространение на билети

Еко Глоуб ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги по европейски проекти

ЦЕНТЪР ЗА КОНСУЛТАЦИИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ „ХОРИЗОНТ И ПЕРСПЕКТИВИ” ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги,
Продукт/услуга: многосекторни услуги; НИРД

Диагалпринт ООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: опаковки, печатни изделия

Прима Партнърс ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги.

Българо-руска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги, Българо-руска търговско-промишлена палата
Продукт/услуга: НПО

Полиметхим ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: промишлени суровини - метали, химикали, огнеупори

Сиентиа АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни разработки

Графиксофт ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерно инженерство

Комитекс ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Продукти и услуги за идентификация и сигурност

ДФД Груп ЕООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Метални изделия

Ди Ес Ай ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер и компютърна техника

Про Смарт АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Умни контролери

БСТД Консулт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Производство на облекло
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Бутикови дамски дрехи

Инсес

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: услуга за отдалеена работа на облачни сървъри

Лора М ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Търговия

БТПП-ЦПОПКФО ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Коснсултации

ДиДжи Консулт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT услуги

НиЛ Консулт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработване и управление на европейски проекти

MTEHNOLOGY LTD

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: MCUBE

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Работодателска организация
Продукт/услуга: Представителство в процеса на тристранно сътрудничество

Джи Глобал Маркетинг ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: хранителни коучинг програми, услуги в областта на здравеопазването, естетични процедури

Каммартон България ЕООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Индустриална техника и консумативи

Кубит Инвест ЕООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: развлекателни услуги

Мидланд ЕООД

Сектор: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Смазочни продукти

Royal Embassy of Cambodia in Sofia

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност:
Продукт/услуга: any

Интеракт Енерджи ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Kонсултантски и инженерни услуги; инвестиционни проекти в областта на климата, енергия и въздуха

Истлинк България ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Медицински изделия, хранителни добавки

И Ейч Ар ООД

Сектор: Информационни услуги, Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Платформа за упралвение на електронни трудови досиета.

Плейн-Кер ЕООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: overhaul and hydrostatic tests bottles for Aviation

АРТ ОН 2020 ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: офис мебели и дизайн