ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА ще покаже възможностите за подкрепа от Министерство на иновациите и растежа за бизнеса във Варна

ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА ще покаже възможностите за подкрепа от Министерство на иновациите и растежа за бизнеса във Варна

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

10:15 – 11:00

Регистрация и welcome coffee

11:00 – 11:15

Откриване и приветствие към участниците:

г-н Даниел Лорер, министър на иновациите и растежа   

11:15 – 11:45

Мерки за насърчаване на иновациите и растежа, предвидени в Конкурентоспособност и иновации в предприятията

Лектор: Представител на ГД ЕФК

11:45 – 12:15

Мерки и инструменти в подкрепа на предприемачеството, прилагани от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Лектор: Д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

12:15 – 12:45

Нови продукти в подкрепа на иновационното развитие и растежа на предприятията, предлагани от Българската банка за развитие

Лектор: Представител на Българската банка за развитие

12:45 – 13:15

Финансиране по програмите на Фонда на фондовете

Лектор: Представител на Фонда на фондовете

13:15 – 14:00

Обеден кетъринг

14:00 – 14:30

Новият иновационен център към Висше военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – състояние, цели и перспективи

Лектор: Капитан 1-ви ранг, проф. Калин Калинов   

14:30 – 15:00

Черноморски икономически механизъм и развитие на синята икономика – възможности за растеж на морските индустрии

Лектор: Представител на Морския клъстер България

свали в pdf

Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира събитие по инициатива на Министерство на иновациите и растежа, посветено на възможностите за подкрепа от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“, Българска банка за развитие и Фонд на фондовете специално за бизнеса във Варна

На 7 март 2022 г. от 11.00 часа в сградата на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ във Варна ще се проведе бизнес събитието „ИНОВАЦИИ И РАСТЕЖ: ВАРНА“, което ще събере на едно място представители на новосъздаденото Министерство на иновациите и растежа от страна на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК), Българска банка за развитие и Фонд на фондовете, които ще представят своите програми за развитие на бизнеса, както и от страна на главния организатор на събитието – ИАНМСП.

Събитието ще бъде открито от министъра на иновациите и растежа Даниел Лорер, а в специална презентационна част ще бъдат представени:

  • Мерки за насърчаване на иновациите и растежа на ОПИК
  • Мерки и инструменти в подкрепа на предприемачеството, прилагани от ИАНМСП
  • Нови продукти в подкрепа на иновационното развитие и растежа на предприятията, предлагани от Българската банка за развитие
  • Финансиране по програмите на Фонда на фондовете
  • Новият иновационен център към Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ – цели и предизвикателства
  • Черноморски икономически механизъм и развитие на синята икономика – възможности за растеж на морските индустрии

Участие в събитието ще вземат още представители на Морски клъстър България, представители на публичния и частния сектор, както и на академичната общност.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация до 2 март 2022 г. на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието. Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02 940 7977 или Даяна Иванова, тел. 02/940 7983.

 

Сектори

  • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Регионална агенция за предприемачество и иновации - Варна

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: обучения и консултации

ЕНЕРКО БГ ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: производство на метални изделия

Централна Консултантска Компания ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски Услуги

НБС Меритайм ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни Сателитни Услуги

РЕИН ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги в сферата на дигитализацията и консултации на МСП; SaaS - Уебсайт конструктор;

Българска агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) ЕАД

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: застрахователни услуги

Ди Ес Ай ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер и компютърна техника

Гудуил Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработване и управление на проектни предложения

Билдтрон ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги, Строителство
Продукт/услуга: Строителство на сгради и съоръжения

Валент ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Почистване на резервоари от нефтопродукти и превозване на опасни отпадъци

Хидравлон-1 ЕООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Продажба и сервиз на хидравлично оборудване

Пътища и мостове ЕООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия, услуги, Строителство
Продукт/услуга: Строителство, ремонт и поддържане на пътища, инженерингова, производствена и търговска дейност

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги

ЖН Фотос ЕООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Фотографски услуги

СКОРТЕЛ ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни сателитни комуникации; Иновативни технологии за управление на транспортни средства

Българска национална асоциация по корабостроене и кораборемонт

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, без автомобили, Научноизследователска и развойна дейност, Производство на метални изделия, без машини и оборудване, Неправителствена организация, Клъстер, Асоциация, Юридически и счетоводни дейности, Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: Юридическо лице с нестопанска цел
Продукт/услуга: ЮЛНЦ в частна полза, работещо в защита интересите на с-р "Корабостроене и кораборемот"

Сайтрон ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Изграждане и развитите ИТ инфраструктура , кибер сигурност

Брайт Инженеринг ООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: индустриална екипировка, КИП, отоплителни и мониторингови системи за турбини и компресори

Ариадна Инвест ООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Подемни механизми, товарозахватни съоръжения

Кейбъл Тех ООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Дейности в областта на информационните технологии, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Асемблиране на ел.табла. Изграждане на ел.съоръжения. КИП, СКС и мрежи. Внос на ел.оборудване.

Про Смарт АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Умни контролери

ИНХОМ ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: производство на продукти от стъкло

ЕТА СИС ООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: GSM комуникатори

ГелеСофт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултации по разработване, изпълнение и отчитане на проекти

CASTRA

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, без автомобили, Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност, Производство, некласифицирано другаде, Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги, contract R&D&I
Продукт/услуга: NA

МС СОФТ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер

BMTC PLC

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: курсове по специална и допълнителна подготовка на морски лица

МикроАкаунт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: Разработка и внедряване на софтуер
Продукт/услуга: Интегриран софтуер за фирмено управление MACS

Варна Нет ООД

Сектор: Далекосъобщения
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Телекомуникации

Ларгонет ООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: насищане на печатни платки

Интер-евро консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултaнтски и посреднически услуги

Джи Ес Ейджънси ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изработка на уебсайтове

Енвижън Технолоджис ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: Информационни Технологии
Продукт/услуга: Софтуер

ДоБГ ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Ит

Арека Консултинг ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: експертно оценяване, финансово и бизнес консултиране

Европак България М ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: хариени пликове за хранителни и нехранителни продукти, мини опаковки за насипни материали

Нетселс.БГ ООД

Сектор: Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни и консултантски

Микромет АД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство и монтаж на нестандартно оборудване от метал

Май Маркет АД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: хранителни стоки

Вистамар ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: морско спасително и противопожарно оборудване

ЗИЕСТО-АД

Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: РЪЧНИ ВОДНИ ПОМПИ, СОКОИЗСТИСКВАЧКИ ,РЕНДЕТА, ТОВАННИ ПРОСТОРИ И ДРУГИ

КЛЪСТЕР ЧЕРНОМОРСКА ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА

Сектор: Клъстер
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Техническа Помощ на общини и областни администрации

Технически университет - Варна

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: Висше образование
Продукт/услуга: Обучение и научно-изследователски дейности