Българо-косовски бизнес форум с двустранни срещи

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

„София Тех Парк“, гр. София

B2B Matchmaking Forum

Bulgaria-Kosovo

 

John Atanasoff Innovation Forum

Sofia Tech Park

April 6th 2022

 

09:30 – 10:00

Registration & Welcome coffee

Moderator: Mr. Metodi Gueorguiev, Managing Director, Impact Enterprise

10:00 – 10:15

Official opening  

 • Mrs. Desislava Boneva, Deputy-Minister of Innovation and Growth of Republic of Bulgaria
 • Dr. Boyko Takov, Executive Director, BSMEPA
 • Mr. Ahmet Jetullahu – METI, Director, Prishtina REA

10:15 – 10:35

Welcome speeches

 • Mr. Todor Mladenov, Executive Director, Sofia Tech Park
 • Mr. Grigoris Kontzoglou, Project team leader, ICT for Kosovo's Growth

10:35 – 11:05

ICT Industry Session

 • Bulgaria’s ICT sector

Presentation by Mr. Petar Statev, ICT Cluster, Bulgaria

 •  Kosovo ICT, Connectivity and Digital Achievements   

Mr. Agim Kukaj – Head of  ICT and Electronic Communication/ME

 • The ICT sector in Kosovo

Mr. Vjollca Çavolli –STIKK CeO

11:05 – 11:15

Q&A session

11:15-11:20

Keynote speech

 • Mrs. Artane Razvanoli, Minister of Economy of Republic of Kosovo

11:20 – 11:50

Good Practices from Bulgaria and Kosovo in bilateral partnership development

 • Scale Focus – Mr. Plamen Tsekov, Chairman of the Board and Co-founder
 • Link Plus – Mr. Ermal Sadiku –CeO- internationalization and Bulgaria-Kosovo distinguishing linkages in ICT sector
 • Melon Ltd. – Mr. Krum Hadjigeorgiev, Co-founder and CEO
 • ESI CEE European Software Institute-Center Eastern Europe – Mr. Ivaylo Georgiev, Programs team leader  

11:50 – 12:00

Q&A session

12:00 – 12:45

Investments Session

 • Investment Climate in Bulgaria

Presentation by Mr. Stamen Yanev, Executive Director,  InvestBulgaria Agency

 • Investment Opportunities in Kosovo

Presentation by Mr. Zef Dedaj, CEO, Kosovo Investment and Enterprise Support Agency

12:45 – 13:30

Lunch

13:30 – 18:00

B2B Meetings

свали в pdf

„София Тех Парк“, гр. София

Oписание на събитието

В периода 5-7 април 2022 г. косовската бизнес делегация ще посети България. Делегацията е съставена от над 20 представители на фирми от ИКТ сектора, представители на Министерство на иновациите, Министерството на икономиката и други представителни местни бизнес организации.

Косовската бизнес делегация ще посети ключови институции и организации от българската екосистема, в това число „София Тех Парк“, Софийския университет “Св. Климент Охридски”, както и държавни учреждения със стратегическо значение за развитието на двустранните търговско-икономически отношения.

В рамките на визитата на косовските представители на ИКТ сектора, на 6 април 2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство със „София Тех Парк“ АД организират в Иновационен форум „Джон Атанасов“, „София Тех Парк“, Българо-косовски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

През последните години, Република Косово развива успешна конкурентна и благоприятна за бизнеса среда с отлична данъчна система, природни ресурси, административни облекчения за частния сектор, ясна законова рамка за чуждестранните инвестиции и други благоприятни фактори за насърчаване на икономиката на страната. В сферата на информационните и комуникационни технологии, включително аутсорсинга, Косово разполага с 1 249 регистрирани компании, като 61% от тях работят на международни пазари, а 39% оперират на местния пазар. Република Косово има значителен потенциал и може да се превърне във важен регионален бизнес партньор на български технологични и иновативни компании, както и да предостави възможности за реализиране на нови бизнес начинания в страната и чужбина посредством установяване на партньорски контакти и осъществяване на съвместни бизнес проекти.

          При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието в срок до 1 април 2022 г.  

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел. 02/940 7975 и Ася Андреева, тел. 02/940 7989.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

 • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Информационни услуги

Регистрирани
участници

АТАМИК ЕАД

Сектор: Информационни услуги, Иновации, стартъп
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Дигитална B2B платформа за доставка на комплексни индустриални машини , оборудване и услуги

Телерик Академия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Образование в областта на информационните технологии

Куолити Хауз ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерно тестване - аутсорсинг, консултантска дейност и обучения

БГСервиз ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изработка и внедряване на софтуерни системи. Проектиране, изработка и поддръжка на IT системи.

БЛ КОнсултинг ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Информационни услуги и консултанска дейност

РЕЛИСТИКС ЕООД

Сектор: Издателска дейност, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни решения и консултации. Индустриален маркетинг и комуникации.

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

АСТЕА СОЛУШЪНС АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни решения

Община Стара Загора

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: администрация
Продукт/услуга: администрация

Мусала Софт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни услуги

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

ZMM BULGARIA HOLDING AD

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: производство на стругове

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Грас - система за умно земеделие, IoT платформа, софтуер за автоматизация, логистика, аутомотив

ТАНГРА - АВ ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Енергоспестяващи вентилационни системи

Буллсофт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Аутсорсинг на IT услуги