Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022)

Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022)

Започва след:

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Гранд Хотел Милениум - гр. София

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

3.10.2022 г. /понеделник/

09.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.30 ч.

Пленарна сесия

Модератор: Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

Комисар Мария Габриел

д-р Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ  (видеобръщение)

Представител на Европейския парламент в България

Министър на иновациите и растежа

Министър на икономиката и индустрията

Министър на финансите

Илия Лингорски, член на УС на БНБ

Цветан Симеонов, председател на Българска търговско-промишлена палата/БТПП/

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия /ИАНМСП/

Представител на ЧБТР

 

Теми:

Национален план за възстановяване и устойчивост

 

Мерки за подпомагане от европейски финансови институции

 

Правителствени мерки за подкрепа на бизнеса

Регионални инвестиции и сътрудничество

12.00–13.00 ч.

Обяд

 

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса. София като регионален инвестиционен хъб

Модератор: Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital

с участие на Христо Стоянов - представител на  ЕИФ в България, Мартин Гиков - Фонд на фондовете,  Мария Маринова - директор на БАДРИ, д-р Маню Моравенов - изпълнителен директор на  БФБ,  представител на  ББР, Регионални инвестиционни фондове 

 

Теми:

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране

 

Възможности за финансиране в България на стартъпи и бизнеси от чужбина. Фондове, базирани в България, с регионален и международен инвестиционен фокус

 

Развитие на институционалното инвестиране в България през последните години и очакванията в бъдеще

 

Необходими промени в екосистемата за привличане на  чуждестранен капитал, включително и по европейски програми

 

14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

Модератор: г-н Николай Ценков, управител на ОГФМСП

С участие на представител на ЕИБ на България, Камен Славов - заместник-председател и член на УС на Фонд на фондовете, представител на ББР, представител на  ОББ и други.

 

 

Теми:

Финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие  при кризи

Специална роля на ЕИБ за подпомагане със заеми за МСП в България

Структури на гаранционните инструменти. Внимание към  иновативните MIDCAPs и МСП и споделяне на риска с банките посредници

Финансиране по програмите на Фонда на фондовете

Държавни и общински инструменти за гарантиране на социални компании, стартиращи фирми от България и чуждестранни фирми, стартиращи бизнес в България

15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул за икономиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП

С участие на Богдан Богданов - БАИ, д-р Мария Христова - главен изпълнителен директор СОАПИ, Министерство на икономиката и индустрията, чуждестранни представители.

Теми:

София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Примери за нови инвестиции в България

Инвестиции в условия на криза

16.30-17.30 ч.

Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност

Модератор:  София Касидова - началник отдел „Стратегически анализи и развитие“ на  ББР

с участие на Европейски и държавни институции, фондове и банки - АУЕР, Фонд на фондовете, Национален доверителен екофонд, БФБ (Зелен център) и други.

 

Теми:

Зелени инвестиции и реформи заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост

 

Финансови инструменти за зелени инвестиции

 

Европейско насърчаване на развитието на зелени енергии и технологии (зелен водород)

 

Устойчиво банково финансиране

 

ESG - държавни политики и инструменти

 

4.10.2022 г. /вторник/

9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Преструктуриране на българския бизнес в условия на кризи

Модератор: г-жа Райна Миткова - управител ЕОS Matrix

С участие на EOS, PwC, Добромир Ганев - председател на УС на НСНИ, банки, представители от България и Европа

Теми:

Кои ключови бизнес сектори са под най-голям натиск? Как МСП се справят с икономическите сътресения?  Икономически мерки за подкрепа на бизнеса и очаквания  за неговото възстановяване.

Как се представя качеството на банковите активи и какви нива на провизии са заделени? Ще имаме ли нужда от нова вълна от продажба на NPL?

Как се развива пазарът на недвижими имоти по време на пандемията и икономическата криза?

Реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени и какво да очакваме през 2023 г.?

11.00-12.00 ч.

Инвестиционни и финансови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество

Модератор: д-р Дочка Василева, Фонд на Фондовете

с участие на Европейска агенция за МСП - видеообръщение, Габриела Димитрова - БТПП, Витоша Венчър Партнърс, ОГФМСП, УНСС, СИС Кредит, ОПИК  

 

Теми:

Тенденции в насърчаването на младежкото предприемачество в Европа и България през  последните години

 

Дялови и дългови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество, основни параметри и изисквания

 

Насърчаване на студентското предприемачество и международно студентско бизнес сътрудничество

 

Европейски, регионални, държавни и общински програми и инструменти за насърчаване на младежкото преприемачество в България и ЦИЕ

 

Какво  да се промени в екосистемата за развитие на младежкото предприемачество, включително и по европейски програми

 

12.00 - 13.00 ч.

Обяд

13.00 – 15.00 ч.

Нетуъркинг с международни партньори

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч.

Нетуъркинг с международни партньори

 

Ползвани съкращения:

БТПП       Българска търговско-промишлена палата

ИАНМСП   Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

ЕИБ         Европейска инвестиционна банка

ББР         Българска банка за развитие

МСП        Малки и средни предприятия

ОГФМСП  Общински гаранционeн фонд за малки и средни предпрития

ЕИФ        Европейски инвестиционен фонд

БАДРИ     Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране

БФБ        Българска фондова борса

ЕБВР       Европейска банка за възстановяване и развитие

БАИ        Българска агенция за инвестиции

СОАПИ    Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти

ОББ        Обединена българска банка

ЧБТР       Черноморска банка за търговия и развитие

БНБ        Българска народна банка

свали в pdf

Гранд Хотел Милениум - гр. София

Oписание на събитието

Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022) ще се проведе в периода от 3 - 4 октомври 2022 г. в хотел „Милениум“ - гр. София. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира конференцията за трети път съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.

Участниците ще имат възможност за запознаване с конкретни възможности за финансиране и инвестиране и за осъществяване на директен контакт с потенциални партньори. В рамките на съпътстващото изложение SIM EXPO 2022 ще бъдат представени продукти и услуги на финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, разработени най-вече в услуга на малките и средните предприятия. Бързият и лесен достъп до финансови инструменти ще стимулира инвестиционната дейност и  внедряването на нови продукти и услуги и ще допринесе за излизане на нови пазари.

Регистрацията за участие е на адрес www.b2bconnect.bg (на страницата на конкретното събитие) най-късно до 28 септември 2022 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

-  Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg;

- Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg;

- Милен Моллов, експерт в „Център за фирмено обслужване“, БТПП, тел.: (02) 8117 519, e-mail: fairs1@bcci.bg.

Участието в конференцията е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства” със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“.

Сектори

  • многосекторно събитие
  • Банков сектор/финансови услуги

Регистрирани
участници

Робсов ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Готова конфекция,шивашки услуги

“Ен Ви Хелт” ЕООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Чаени стикове - Tea sticks of London

еЛандо АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни инженерингови услуги, цялостни софтуерни решения

БУЛ-Инвойс ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Транспорт и логистика, Митническо представителство, Търговия

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

БГСервиз ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изработка и внедряване на софтуерни системи. Проектиране, изработка и поддръжка на IT системи.

Стречерс Индустрис ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Изолационни системи

СКОРТЕЛ ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни сателитни комуникации; Иновативни технологии за управление на транспортни средства

Томбоу България ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: социални дейности

Информационна агенция Имоти ООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сделки с недвижими имоти

"ДД" ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на вина от грозде, Производство на други ферментирали напитки, Операции с недвижими имоти, многосекторно събитие
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Инвестиционно проектиране, сторителен надзор, геодезия, производство

Гама Органика ООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: органик почистващи продукти за дома

ЕТ МАРТИНА КОМЕРС - ЯВОР ЕНЕВ

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: Месни заготовки за ресторанти

Еимпо ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови услуги

Next-Gen-BIoTech EDIH

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура
Продукт/услуга: решения за цифрова трансформация в биоикономиката, чрез цифрови биотехнологии

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Национално представителна работодателска органтизация
Продукт/услуга: представлява и защитава интересите на бизнеса

ГлюкИТ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Поддръжка

СОФТУЕР ЕАД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Expozy eCommerce, Expozy ERP

Био стопанство Лопянко ЕООД

Сектор: стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Текстил, пробиотици

ДАБЪЛ Д ГРУП ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Козметични, дезинфекциращи, перилни, почистващи, технически, автомобилни и санитарни продукти.

Консултинг Маркетинг Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: управление на човешките ресурси

Mobica

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Интернет технология, Електронни магазини

КЦЕПЛ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: образование, развойна дейност, финанси

Плейбокс Технолъджи Европа

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: субититриране и управление на медийно производство

Буллсофт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Аутсорсинг на IT услуги

"Залле"ЕООФ

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Транспорт, посредничество, спедиция

Рони Геймс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Уеб, мобилни, VR/AR и Десктоп игри и приложения

Просперамо Груп ООД /ExpandX/

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Уеб, дигитални, маркетинг и ИТ решения/продукти

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Human Capital Store

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: HR

INDUSTRIA

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Блокчейн, изкуствен интелект

Кардинал Байтс ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Протеинови бонбони без добавена захар

Veni Style Ltd

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дамска конфекция

ТАНГРА МЕС ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: производство и дистрибуция на месни продукти

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

иКЕН ЕООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Смарт системи за банки, търговски вериги, индустрията, сградни решения

Софтгруп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Продукти и услуги за сериализация и проследяване на продукти за фармацевтичните производители

Стамп Енд Гоу ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Печат на текстил. Производство и печат на продукти от текстил.

Педагог 6 - Делев,Луизова и с-ие СД

Сектор: Издателска дейност
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: учебници

СИ АЙ България ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сертификационни услуги в сферата на ISO стандртите

Алгая ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Биореактор с микроводорасли и продукти, базирани на водорасли

Ню Ревитал ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Муракол Протект

Барин Спортс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Система за измерване и анализ представянето на професионални спортисти

Биостайл ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на био храни, Разработване на нови продукти по зададени критерии от клиента

Европак България М ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: хариени пликове за хранителни и нехранителни продукти, мини опаковки за насипни материали

Имаджинатали ЕООД

Сектор: Производство на облекло
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: дамски облекла

АПОТЕКС ФАРМА АД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: фармацевтични продукти и хранителни добавки

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

НИКДИМ ООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: предпазители, разединители, изолатори

СИС КРЕДИТ АД

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: Микрофинансираща институция
Продукт/услуга: финансиране на стартиращи компании и микропредприятия

Студио Карбон Оперейшънс ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Мебели по поръчка за бизнес клиенти

Лемън Трейд ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработки на уеб приложения, онлайн магазини, уеб сайтове

МАВРУДА

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Туризъм събития

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Грас - система за умно земеделие, IoT платформа, софтуер за автоматизация, логистика, аутомотив

ФМФИБ

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

Плейн-Кер ЕООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: overhaul and hydrostatic tests bottles for Aviation

Включи се в събитието