Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022)

Международна конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022)

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Гранд Хотел Милениум - гр. София

ПРОГРАМА

Вариант 30 септември 2022

3.10.2022 г. /понеделник/

09.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Пленарна сесия

Модератор: г-н Владимир Томов, Председател на Съвета по инвестиции към БТПП

Комисар Мария Габриел (видеобръщение)

Мартин Панов, Икономически съветник към Представителството на ЕК.

г-н Теодор Радонов- Ръководител на представителството на ЕИБ на България

г-н Калоян Стойчев, Съветник към Заместник министър-председателя по управление на европейските средства

г-н Цветан Симеонов, Председател на Българската търговско-промишлена палата/БТПП/

д-р Бойко Таков, Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия /ИАНМСП/

11.00-12.00

Големите пари за малкия и среден бизнес – възможности за финансиране на МСП по Плана за възстановяване и устойчивост за МСП

г-жа Илияна Илиева, Главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на иновациите и растежа

г-н Калин Маринов, зам. главен директор на Главна дирекция Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на иновациите и растежа

12.00–13.00 ч.

Кафе пауза

 

Панелни дискусии

13.00-14.00 ч.

Дялово инвестиране в подкрепа на растежа на бизнеса. София като регионален инвестиционен хъб

Модератор: г-н Павел Велков, управляващ съдружник на Morningside Hill Capital

с участие на г-н Христо Стоянов- представител на  ЕИФ в България, г-н Мартин Гиков- изпълнителен директор и председател на СД на Фонд на фондовете, г-н Мария Маринова- директор на БАДРИ, д-р Маню Моравенов- изпълнителен директор на  БФБ, г-н Стефан Тъмнев- изпълнителен директор и зам.председател на СД на Фонд за капиталови инвестиции на ББР, г-н Валери Петров – партньор Eleven Ventures 

Теми:

 

Тенденции в дяловото инвестиране в Европа и България през  последните години. Силни и слаби страни на дяловото инвестиране за предприемачите и сравнение с други форми на финансиране.

 

Възможности за финансиране в България на стартъпи и бизнеси от чужбина. Фондове, базирани в България, с регионален и международен инвестиционен фокус.

 

Развитие на институционалното инвестиране в България през последните години и очакванията в бъдеще.

 

Необходими промени в екосистемата за привличане на  чуждестранен капитал, вкл. и по европейски програми.

 

14.00-15.00 ч.

Гаранционни и финансови инструменти в подкрепа на бизнеса

Модератор: г-н Владимир Томов, председател на Съвета по инвестиции към БТПП

С участие на – г-н Теодор Радонов- ръководител на представителството на ЕИБ на България, г-н Камен Славов- заместник-председател и член на СД на Фонд на фондовете, г-н Валентин Михов – председател на НС на ББР, д-р Кирил Величков - директор „Европейски проекти и финансови институции” на  ОББ, д-р Гълъбин Гълъбов - изпълнителен директор на БАЕЗ

Теми:

 

Гаранционни и финансови инструменти за подпомагане на икономическото развитие  при кризи, ретроспекция досега, бъдещо равитие, по-прости или по-сложни стават

Специална роля на европейските и български институции за подпомагане и развитие на финансови инструменти за МСП в България;

Структуране на гаранционните и финансови инструменти, новости при структуриране, комбиниране с грантови елементи, координация с бизнеса при структуриране на инструменти, фокус към  иновативните МСП и споделяне на риска с банките посредници

Държавни и общински инструменти за гарантиране на социални компании, стартиращи фирми с българско чуждестранно участие в България.

15.00-15.30 ч.

Кафе пауза

15.30-16.30 ч.

Преки чуждестранни инвестиции – полза за бизнеса и стимул за икономиката

Модератор: г-жа Габриела Димитрова, БТПП

С участие на г-жа Маджиде Ахмедова, зам. изпълнителен директор на БАИ, д-р Мария Христова- главен изпълнителен директор СОАПИ, НКИЗ, Министерство на икономиката и индустрията, Министерство на иновациите и растежа, г-н Филип Купфер – търговски аташе Австрия, г-жа Синем Таштам- търговски аташе Турция, г-н Димитриос Михас, пълномощен министър, Търговски отдел в Посолството на Гърция, г-н Раду Калин-Молдован – пълномощен министър в Посолството на Румъния

Теми:

 

България/София – желана дестинация за инвестиции. Насоки за успешни инвеститорски проекти

Примери за нови инвестиции в България

Инвестиции в условия на криза

Предизвикателства за осигуряване на добри условия за бизнес

Предложения за бързи промени в икономическата среда с цел стимулиране на инвестициите

16.30-17.30 ч.

Финансови и инвестиционни инструменти в подкрепа на проекти за зелена енергия и енергийна ефективност

Модератор:  д-р Дочка Василева, Фонд на фондовете

с участие на г-жа Анка Йоана Йонеску – директор на ЕБВР за България, г-жа Ирена Пенчева- изпълнителен директор на Национален доверителен екофонд, г-жа Миглена Димитрова- директор на Green Finance & Energy Centre (Зеления център към БФБ), г-жа Ангелина Бонева- главен директор „Стратегическо планиране и програми за регионално развитие” в МРРБ

 

Теми:

 

Зелени инвестиции и реформи заложени в Националния план за възстановяване и устойчивост.

 

Финансови инструменти за зелени инвестиции.

 

Насърчаване на развитието на зелени енергии и технологии

 

Устойчиво банково финансиране

 

ESG политики и инструменти

 

 

 

 

 

4.10.2022 г. /вторник/

9.30 – 10.00 ч.

Регистрация и кафе

10.00 – 11.00 ч.

Изход от лабиринта на кризата / иновативни стратегии и решения за МСП

Модератор: г-жа Райна Миткова- управител ЕОS Matrix

С участие на г-н Кристиян Устинеску - вицепрезидент на ЕОС Груп за ЦИЕ, г-н Добромир Ганев- председател на УС на НСНИ, г-н Йордан Суванджиев- Главен риск директор и член на УС на Алианц Банк България, г-жа Милена Радева, старши мениджър в консултантски услуги за Югоизточна Европа в Прайсуотърхаус Купърс  

Теми:

Кои ключови бизнес сектори са под най -голям натиск и кои са печелившите в условия на несигурност? Как МСП се справят с икономическите сътресения?  Икономически мерки за подкрепа на бизнеса и очаквания  за неговото възстановяване.

Как се развива пазарът на недвижими имоти и има ли възможности за МСП? Тенденции в условия на несигурност

Реална ли е настоящата ситуация на стабилни пазарни цени и какво да очакваме през 2023г.

Кои са финансовите инструменти за фирми в затруднения; добър европейски опит.

 

11.00-12.00 ч.

Инвестиционни и финансови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество

Модератор: д-р Дочка Василева, Фонд на Фондовете

с участие на г-жа Габриела Димитрова- БТПП, г-н Марин Илиев- партньор Витоша Венчър Партнърс, проф. д-р Цветана Стоянова- зам. ректор УНСС, г-жа Мартина Григорова- изп. директор СИС Кредит   

 

Теми:

 

Тенденции в насърчаването на младежкото предприемачество в Европа и България през  последните години.

 

Дялови и дългови инструменти в подкрепа на младежкото предприемачество, основни параметри и изисквания.

 

Насърчаване на студентското предприемачество и международно студентско бизнес сътрудничество.

 

Какво  да се промени в екосистемата за развитие на младежкото предприемачество.

 

12.00 - 13.00 ч.

Кафе пауза

13.00 – 15.00 ч.

Нетуъркинг с международни партньори

Презентации на банки, фондове, финансови институции

13.00-13.30ч. - БАЕЗ

13.30-14.00ч. – Фонд на Фондовете

14.00-14.30ч. – ЕОS Matrix

14.30-15.00ч. -  Витоша Венчър Партнърс

 

15.00 – 15.30 ч.

Кафе пауза

15.30 – 16.30 ч.

Нетуъркинг с международни партньори

Фоайе пред залата 3-4.10.

Щандове –маси на банки, фондове, финансови институции за представяне на техните продукти

 

Ползвани съкращения:

БТПП       Българска търговско-промишлена палата

ИАНМСП   Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

ЕИБ         Европейска инвестиционна банка

ББР         Българска банка за развитие

МСП        Малки и средни предприятия

ОГФМСП  Общински гаранционeн фонд за малки и средни предпрития

ЕИФ        Европейски инвестиционен фонд

БАДРИ     Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране

БФБ        Българска фондова борса

ЕБВР       Европейска банка за възстановяване и развитие

БАИ        Българска агенция за инвестиции

СОАПИ    Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти

ОББ        Обединена българска банка

БНБ        Българска народна банка

БАЕЗ       Българска агенция за експортно застраховане

НСНИ      Национално сдружение недвижими имоти

УНСС      Университет за национално и световно стопанство

свали в pdf

Гранд Хотел Милениум - гр. София

Oписание на събитието

Международната конференция „Финансова и инвестиционна подкрепа за МСП - Sofia International Money Expo“ (SIM EXPO 2022) ще се проведе в периода от 3 - 4 октомври 2022 г. в хотел „Милениум“ - гр. София. Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира конференцията за трети път съвместно с Българска търговско-промишлена палата (БТПП) и Съветът по инвестиции към БТПП.

Участниците ще имат възможност за запознаване с конкретни възможности за финансиране и инвестиране и за осъществяване на директен контакт с потенциални партньори. В рамките на съпътстващото изложение SIM EXPO 2022 ще бъдат представени продукти и услуги на финансови институции, инвестиционни и гаранционни фондове и инвеститори, разработени най-вече в услуга на малките и средните предприятия. Бързият и лесен достъп до финансови инструменти ще стимулира инвестиционната дейност и  внедряването на нови продукти и услуги и ще допринесе за излизане на нови пазари.

Регистрацията за участие е на адрес www.b2bconnect.bg (на страницата на конкретното събитие) най-късно до 28 септември 2022 г.

За допълнителна информация и въпроси може да се обръщате към:

-  Тереза Мутафова, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 79 88, e-mail: t.mutafova@sme.government.bg;

- Елица Попадийна, главен експерт в отдел „Международни изложби и конференции“, ИАНМСП, тел.: (02) 940 7982, e-mail: e.popadiyna@sme.government.bg;

- Милен Моллов, експерт в „Център за фирмено обслужване“, БТПП, тел.: (02) 8117 519, e-mail: fairs1@bcci.bg.

Участието в конференцията е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“ в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства” със средства по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014–2020“.

Сектори

  • многосекторно събитие
  • Банков сектор/финансови услуги

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Леванта Бизнес Груп ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: експорт, недвижими имоти, консултански услуги, проектиране и проектен мениджмънт в строителството

Ministry of commerce & Industries of Somalia

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Service

Регистрирани
участници

Донанобиле ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Копринени шалове

Анадар - Принт ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Производство на кутии, кашони и тубуси. Aрхивни кутии. Подвързване с твърди или меки корици.

МЕДЕКО КОМЕРС ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия, търговия на едро с лекарствени продукти, търговия на едро козметика и хранителни добавки
Продукт/услуга: козметична серия ЕКОТОНУС

Агенция за езикови преводи АРТЕ.ДОК ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Езикови преводи

Рудметал Трейд ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Хотелско настаняване

БГСервиз ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изработка и внедряване на софтуерни системи. Проектиране, изработка и поддръжка на IT системи.

Стречерс Индустрис ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Изолационни системи

СКОРТЕЛ ООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Мобилни сателитни комуникации; Иновативни технологии за управление на транспортни средства

Томбоу България ООД

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: социални дейности

Информационна агенция Имоти ООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сделки с недвижими имоти

"ДД" ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Производство на напитки, Производство на вина от грозде, Производство на други ферментирали напитки, Операции с недвижими имоти, многосекторно събитие
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Инвестиционно проектиране, сторителен надзор, геодезия, производство

Арома Вълна

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Козметика, уелнес продукти

Посолство на Федеративна Република Бразилия

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Кореспонденция с Бразилия

Крисмар ООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Активни съставки от лечебни растения

Гама Органика ООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: органик почистващи продукти за дома

Адвокатско Дружество "Георгиев и Петров"

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни услуги в множество сектори

Кантарелли ЕООД

Сектор: Производство на облекло, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: костюми по поръчка

ЕТ МАРТИНА КОМЕРС - ЯВОР ЕНЕВ

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: Месни заготовки за ресторанти

Еимпо ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови услуги

Next-Gen-BIoTech EDIH

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: Изграждане и развитие на съвременна научноизследователска и иновационна инфраструктура
Продукт/услуга: решения за цифрова трансформация в биоикономиката, чрез цифрови биотехнологии

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Национално представителна работодателска органтизация
Продукт/услуга: представлява и защитава интересите на бизнеса

Алианц Банк

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Банкови услуги

"Шмелцер България" ООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Системи и решения за съхранение на зърно

NetSixtant

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Операции с недвижими имоти, Иновации, стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер за агенции за недвижими имоти

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Клъстер
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултиране

ГлюкИТ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Поддръжка

СОФТУЕР ЕАД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Expozy eCommerce, Expozy ERP

Био стопанство Лопянко ЕООД

Сектор: стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Текстил, пробиотици

ДАБЪЛ Д ГРУП ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Козметични, дезинфекциращи, перилни, почистващи, технически, автомобилни и санитарни продукти.

Консултинг Маркетинг Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: управление на човешките ресурси

Mobica

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Интернет технология, Електронни магазини

Българска консултантска организация ЕООД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултанска

Евроконсулт - Цветан Цонев

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

"ФРАНЦ-МАРИ" ЕООД

Сектор: Производство на облекло, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО

АЛИАНС НА ТУРИЗМА В ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН - АТЮР

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: ТУРИЗЪМ
Продукт/услуга: ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ

КЦЕПЛ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: образование, развойна дейност, финанси

Плейбокс Технолъджи Европа

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: субититриране и управление на медийно производство

Буллсофт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Аутсорсинг на IT услуги

"Залле"ЕООФ

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Транспорт, посредничество, спедиция

Адв. Нина Ботева

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни консултации

Рони Геймс ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Уеб, мобилни, VR/AR и Десктоп игри и приложения

Просперамо Груп ООД /ExpandX/

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Уеб, дигитални, маркетинг и ИТ решения/продукти

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Human Capital Store

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: HR

INDUSTRIA

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Блокчейн, изкуствен интелект

Кардинал Байтс ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Протеинови бонбони без добавена захар

Veni Style Ltd

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дамска конфекция

ТАНГРА МЕС ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: производство и дистрибуция на месни продукти

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Био Зет Лайн ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: био десерти и снаксове

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Българска търговско-промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: бизнес услуги

ЖН Фотос ЕООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Фотографски услуги

Файеншъл Партнърс Сървисис ЕООД

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансово-счетоводни услуги

иКЕН ЕООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Смарт системи за банки, търговски вериги, индустрията, сградни решения

Софтгруп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Продукти и услуги за сериализация и проследяване на продукти за фармацевтичните производители

Стамп Енд Гоу ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Печат на текстил. Производство и печат на продукти от текстил.

Педагог 6 - Делев,Луизова и с-ие СД

Сектор: Издателска дейност
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: учебници

СИ АЙ България ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сертификационни услуги в сферата на ISO стандртите

Алгая ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Биореактор с микроводорасли и продукти, базирани на водорасли

Ню Ревитал ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Муракол Протект

Барин Спортс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Система за измерване и анализ представянето на професионални спортисти

Биостайл ООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на био храни, Разработване на нови продукти по зададени критерии от клиента

Европак България М ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: хариени пликове за хранителни и нехранителни продукти, мини опаковки за насипни материали

Имаджинатали ЕООД

Сектор: Производство на облекло
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: дамски облекла

АПОТЕКС ФАРМА АД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: фармацевтични продукти и хранителни добавки

АТАМИК ЕАД

Сектор: Информационни услуги, Иновации, стартъп
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Дигитална B2B платформа за доставка на комплексни индустриални машини , оборудване и услуги

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

Леванта Бизнес Груп ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: експорт, недвижими имоти, консултански услуги, проектиране и проектен мениджмънт в строителството

НИКДИМ ООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: предпазители, разединители, изолатори

СИС КРЕДИТ АД

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване, Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: Микрофинансираща институция
Продукт/услуга: финансиране на стартиращи компании и микропредприятия

Студио Карбон Оперейшънс ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Мебели по поръчка за бизнес клиенти

Лемън Трейд ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработки на уеб приложения, онлайн магазини, уеб сайтове

МАВРУДА

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Туризъм събития

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Грас - система за умно земеделие, IoT платформа, софтуер за автоматизация, логистика, аутомотив

ФМФИБ

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

Плейн-Кер ЕООД

Сектор: Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: overhaul and hydrostatic tests bottles for Aviation

Мидланд ЕООД

Сектор: Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Смазочни продукти

Сдружение КЛУБ 9000

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: услуги, организация с нестопанска цел
Продукт/услуга: обучения

Еритекс 04 ЕООД

Сектор: Производство на облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дамски облекла

ТАНГРА - АВ ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Енергоспестяващи вентилационни системи

HRS Recruitment Services

Сектор: Асоциация
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Human Capital Staffing Solutions

Кеш Кредит Мобайл ЕАД

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Кредитиране на МЦП

Окта Лайт България АД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Светодиодни осветители, Светодиодни модули, сглобяване на електроника

СЪЮЗ ЗА СТОПАНСКА ИНИЦИАТИВА

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Работодателска организация
Продукт/услуга: Представителство в процеса на тристранно сътрудничество

Форматех 22 ООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Кухни и мебели по поръчка

Робсов ЕООД

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Готова конфекция,шивашки услуги

Млин-97 АД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Солети Хрус-Хрус и пшенични брашна Млин Разград

Ар Си Консулт ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантска дейност

СЕНС Корпорейшън ЕООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: SHIMANI Smart Skincare: луксозна българска дермокозметика

Micar Innovation

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на лекарствени молекули
Продукт/услуга: Разработка на лекарствени молекули

ХИРОН Иновационен мениджмънт

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги и проекти по управление, иновации, инвестиции, фондове и грантови схеми

“Ен Ви Хелт” ЕООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Чаени стикове - Tea sticks of London

Елфея Козметикс ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Elfeya Cosmetics предлага 100% натурална и сертифицирана органична козметика за цялото тяло.

еЛандо АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни инженерингови услуги, цялостни софтуерни решения

БУЛ-Инвойс ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Транспорт и логистика, Митническо представителство, Търговия

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

ТЕСС ПАРТНЕРС ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни системи за деловодство, билинг, скриване, хонорари

Ministry of commerce & Industries of Somalia

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Service

Инвент Проджектс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: BI

Включи се в събитието