Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Черноморие“, Международен конгресен център, гр. Бургас

П Р О Г Р А МА

на

БЪЛГАРО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

23 март 2023 г.,

Международен конгресен център, гр. Бургас

Зала „Черноморие“

 

 

10:00 – 11:00

Регистрация и welcome coffee

11:00 – 11:30

Официално откриване на събитието:

Модератор: д-р Бойко Таков, изп. директор на ИАНМСП

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

г-н Александър Пулев, министър на иновациите и растежа на Република България

Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в Република България

г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас

г-н Бурхан Немутлу, Председател на УС на Българо-турската търговско-промишлена камара (BULTİŞAD)

г-н Зеки Саръбекир, председател на Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEIK)

г-н Фатих Гьокюрт, зам. председател на Организацията за развитие на малките и средните предприятия (KOSGEB)

г-н Ченгис Гюнай, Член на борда на директорите на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB)

11:30 -11:40

Подписване на Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Организацията за развитие на малките и средните предприятия (KOSGEB).

11:40 – 12:00

Панел I: Възможности за финансиране на МСП по Европейски програми и проекти

Модератор: г-н Лъчезар Петков, Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“, ИАНМСП

1.  г-н Калин Маринов, зам. главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа - Възможности за сътрудничество с общи проекти в рамките на новите Оперативни програми за 2021-2027

2. г-н Илия Караниколов, Изпълнителен директор и Председател на съвета на директорите, Българска банка за развитие ЕАД  - Програми на ББР ЕАД за финансиране на МСП

3. г-н Мартин Гиков, Изпълнителен директор и председател на управителния съвет, Фонд мениджър на финансови инструменти в България - Финансовите инструменти като гориво за растеж, иновации и устойчивост на МСП

12:00 – 12:15

Кафе-пауза

12:15 – 12:45

Панел II: Бизнес в България/Турция

Модератор: г-н Лъчезар Петков, Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“, ИАНМСП

  1. Екосистема на старт-ъпите в България/Турция

г-жа Ирина Обущарова, The Recursive

- г-жа Елиф Изгьор, System Global Company, член на БТТИК

- г-жа Ана Лютакова, Директор дирекция „Инструменти за икономически растеж“

- г-н Семирамис Кулак, CEO на SGlobe - Предприемачество и рисков капитал екосистема на Турция

2. Логистични предимства на България/Турция

 – арх. Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България

- г-жа Милена Рамчева, „Метрика“, член на БТТИК - Логистични предимства на България в електронната търговия за турски износители

- г-н Борис Балев – Изпълнителен директор на БМФ Порт Бургас АД

3. Ниършоринг

– г-н Илия Кръстев, председател на УС на AIBEST

- г-жа Синем Таштан, Търговски съветник към Посолството на Република Турция в София - Двустранни търговско-икономически отношения и основания турските инвеститори да изберат България

12:45 – 13:30

Панел III: Финансови инструменти за бъдещи области на сътрудничество между България и Турция

Модератор: г-н Емрах Сазак, Заместник-председател на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEIK)

Европейски програми:

1. г-н Синан Абазов, старши експерт / г-жа Полина Иванова, главен експерт в Дирекция „Управление на трансграничното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Възможности за финансиране на МСП по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция , Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

2. г-н Хюсейн Гюлер,  член на борда на директорите, отговарящ за България в Съвета за външноикономически връзки (DEIK) - Европейско финансиране в областта на иновациите, добри практики от Република Турция

3. доц. д-р Боян Жеков, национален координатор за „Хоризонт Европа“ – Хоризонт 2020

4.  г-н Юмит Чакар, експерт МСП, KOSGEB - Програма за единен пазар COSME и опитът на Турция 

5. г-н Халил Демирдаг, изпълнителен председател, Smart Solar Technology - Възможности за инвестиции в зелена енергия в ЕС

13:30 – 14:30

Кетъринг / Обеден коктейл

14:30 – 17:00

B2B срещи

 

*Официални езици: български и турски език

свали в pdf

зала „Черноморие“, Международен конгресен център, гр. Бургас

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 23 март 2023 г. в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в гр. Бургас. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD).

Поканени за участие в събитието са фирми от секторите ИКТ – облачни и мобилни технологии, гейминг технологии, финтех, кибер сигурност, дигитално здравеопазване и технологии, агро технологии и дигитално земеделие,  възобновяеми енергийни източници, рисков капитал, резервни части за автомобили, строителни материали и строително-технически консултации, както и иновативни и стартиращи компании от всички сфери на икономиката, които ще се запознаят с нови потенциални партньори, както и ще осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуалните постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от областта на информационните и комуникационните технологии, иновациите в областта на земеделието, както и в областта на възобновяемите енергийни източници. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от посочените сектори и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg или на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHeI3QziVlAhzFUrckJzwgEkQ18vM1ASsm75pNPR8AKbeHGw/viewform в срок до

20 март 2023 г. Програмата на събитието и списъкът с турските фирми ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел.02 940 79 75 и от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Община Бургас

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Общинска администрация

Регистрирани
участници

Техносън ООД

Сектор: Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: проектиране, доставка, монтаж, мониторинг на фотоволтаични системи

Чайлдиш ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер за поддръжка и ремонт на машини - Fabrico

Еврика Тур 52 ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги, Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции

Болгарика БС ЕООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: строителни материали, инструменти

Дженерик Софт ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на цялостни софтуерни решения, разширяване на екип (team extensions )

Уебтакт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Web develop, SEO, PPC, SMM, Copyright and PR ,

Иновационни системи - Бургас ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Смарт услуги

Българо-италиански център Да Винчи

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Неправителствена организация в обществена полза
Продукт/услуга: партньорство с бизнес организации

Бизнес енд Технолоджи Иновейшънс ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Консултантски услуги по: европейски проекти, трансфер на технологии,системи за управление.

КОНТИПСО ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Платформа за управление на знанието в организациите и електронно обучение

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

БЕЛИНА ЕКО ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Пране и химическо чистене

Бургаска търговско промишлена палата

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Бургаска търговско промишлена палата
Продукт/услуга: консултации, проектна дейност

Азерта Трейдинг ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: консултански услуги

Община Стара Загора

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: администрация
Продукт/услуга: администрация

ЕН ЕР ДЖИ СОФТ

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Видеонаблюдение, контрол на достъп, паркинг системи

УНИСЕЛТ ООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Железен силикат за производство на циментен клинкер, бетон, и сухи строителни смеси;

Видмар - ВМ

Сектор: Производство на химични продукти, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Иновации
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: миещи препрати , стопанско коопериране

ДИМОТЕК ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Електричеки контакти; метални прецизни изделия

AltScale Bulgaria

Сектор: Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Cloud solutions - private, public, managed cloud, IaaS, PaaS, cloud storage

Интернет Медиа Груп

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантска дейност

Комфорт Комерс ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Сглобяеми къщи

Алтерко Роботикс ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, търговия, услуги, Производство и търговия на устройства в сферата на Интернет на нещата
Продукт/услуга: IoT Solutions

Билдтрон ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги, Строителство
Продукт/услуга: Строителство на сгради и съоръжения

СМАРТ СЕНЧЪРИ ТЕХНОЛОДЖИС ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, услуги, Информатика
Продукт/услуга: Разработка на софтуер

АТАМИК ЕАД

Сектор: Информационни услуги, Иновации, Стартъп
Основна дейност: търговия, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Дигитална B2B платформа за доставка на комплексни индустриални машини , оборудване и услуги

Fabrico SaaS Ltd.

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Fabrico

ВИП Софтуер ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: ERP software for Agriculture and food Bussiness

София Коннект ЕАД

Сектор: Далекосъобщения
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Телекомуникационни услуги

АКТР Инвест ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: онлайн магазин за дрехи и модни аксесоари

МС СОФТ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер

Pontica Solution

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT Outsourcing

Димтеос ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: консултации
Продукт/услуга: консултации

Лазур-152 ЕООД

Сектор: Производство на основни метали, Производство на метални изделия, без машини и оборудване, Производство на мебели
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Конструкция на основата на метал, стълби, стенни панели, мебели, архитектурни детайли, табели

Страйпс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT

Немечек България ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: DocuWare

Лорен нетуъркс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на електрически съоръжения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Платформа за мониторинг на параметри на околната среда, Умни системи за съхраниение на ел. енергия

Валра EООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Производство на вина от грозде, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: вино и млечни продукти

УНИ КОМПАНИ ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети, Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Търговия. Управление на проекти в сферите на селското стопанство, ХВП и тежката промишленост.

Специализирани Бизнес Системи АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: сървъри, настолни компютърни системи, графични работни станции

ЕНЕРКО БГ ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: производство на метални изделия

Прайс Интернешънъл ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: платформа за многоканална комуникация с клиенти

360 Консулт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: ИТ услуги

АГМА Студио

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изработка на сайт или онлайн магазин

Краище ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Телерик Академия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Образование в областта на информационните технологии

Проинтегра ООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Hardware and software solutions for precision farming Meteobot

ARS Bulgaria

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Брокерство

Водстрой ВТ АД

Сектор: Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: строителни услуги

Ост-Рент ЕОод

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Туризъм

Джи Глобал Маркетинг ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: хранителни коучинг програми, услуги в областта на здравеопазването, естетични процедури

СИ ЕС ЕЙ СЕРТ ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Система и продуктова

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IoT платформа за автоматизация и наблюдение, Грас - система за умно земеделие

Global Consulting Ltd

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Cloud Data Management Software & Services

DIGITALL

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: Информационни технологии и консултиране
Продукт/услуга: CRM & Workplace, Data & AI, Cyber Security, Smart Cloud Services

Room Textile Capitone Eood

Сектор: Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло, Производство на облекло
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Hotel textile