Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

зала „Черноморие“, Международен конгресен център, гр. Бургас

П Р О Г Р А МА

на

БЪЛГАРО-ТУРСКИ БИЗНЕС ФОРУМ

23 март 2023 г.,

Международен конгресен център, гр. Бургас

Зала „Черноморие“

 

 

10:00 – 11:00

Регистрация и welcome coffee

11:00 – 11:30

Официално откриване на събитието:

Модератор: д-р Бойко Таков, изп. директор на ИАНМСП

д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на ИАНМСП

г-н Александър Пулев, министър на иновациите и растежа на Република България

Н. Пр. г-жа Айлин Секизкьок, извънреден и пълномощен посланик на Република Турция в Република България

г-н Димитър Николов, кмет на община Бургас

г-н Бурхан Немутлу, Председател на УС на Българо-турската търговско-промишлена камара (BULTİŞAD)

г-н Зеки Саръбекир, председател на Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEIK)

г-н Фатих Гьокюрт, зам. председател на Организацията за развитие на малките и средните предприятия (KOSGEB)

г-н Ченгис Гюнай, Член на борда на директорите на Съюза на камарите и стоковите борси на Турция (TOBB)

11:30 -11:40

Подписване на Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Организацията за развитие на малките и средните предприятия (KOSGEB).

11:40 – 12:00

Панел I: Възможности за финансиране на МСП по Европейски програми и проекти

Модератор: г-н Лъчезар Петков, Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“, ИАНМСП

1.  г-н Калин Маринов, зам. главен директор ГД „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерство на иновациите и растежа - Възможности за сътрудничество с общи проекти в рамките на новите Оперативни програми за 2021-2027

2. г-н Илия Караниколов, Изпълнителен директор и Председател на съвета на директорите, Българска банка за развитие ЕАД  - Програми на ББР ЕАД за финансиране на МСП

3. г-н Мартин Гиков, Изпълнителен директор и председател на управителния съвет, Фонд мениджър на финансови инструменти в България - Финансовите инструменти като гориво за растеж, иновации и устойчивост на МСП

12:00 – 12:15

Кафе-пауза

12:15 – 12:45

Панел II: Бизнес в България/Турция

Модератор: г-н Лъчезар Петков, Директор на дирекция „Интернационализация на малките и средните предприятия“, ИАНМСП

  1. Екосистема на старт-ъпите в България/Турция

г-жа Ирина Обущарова, The Recursive

- г-жа Елиф Изгьор, System Global Company, член на БТТИК

- г-жа Ана Лютакова, Директор дирекция „Инструменти за икономически растеж“

- г-н Семирамис Кулак, CEO на SGlobe - Предприемачество и рисков капитал екосистема на Турция

2. Логистични предимства на България/Турция

 – арх. Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив Клъстер България

- г-жа Милена Рамчева, „Метрика“, член на БТТИК - Логистични предимства на България в електронната търговия за турски износители

- г-н Борис Балев – Изпълнителен директор на БМФ Порт Бургас АД

3. Ниършоринг

– г-н Илия Кръстев, председател на УС на AIBEST

- г-жа Синем Таштан, Търговски съветник към Посолството на Република Турция в София - Двустранни търговско-икономически отношения и основания турските инвеститори да изберат България

12:45 – 13:30

Панел III: Финансови инструменти за бъдещи области на сътрудничество между България и Турция

Модератор: г-н Емрах Сазак, Заместник-председател на Турско-българския бизнес съвет към Съвета за външноикономически връзки на Турция (DEIK)

Европейски програми:

1. г-н Синан Абазов, старши експерт / г-жа Полина Иванова, главен експерт в Дирекция „Управление на трансграничното сътрудничество“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството - Възможности за финансиране на МСП по програма ИНТЕРРЕГ VІ-А ИПП България - Турция , Приоритет 1 „Щадящ околната среда трансграничен регион“

2. г-н Хюсейн Гюлер,  член на борда на директорите, отговарящ за България в Съвета за външноикономически връзки (DEIK) - Европейско финансиране в областта на иновациите, добри практики от Република Турция

3. доц. д-р Боян Жеков, национален координатор за „Хоризонт Европа“ – Хоризонт 2020

4.  г-н Юмит Чакар, експерт МСП, KOSGEB - Програма за единен пазар COSME и опитът на Турция 

5. г-н Халил Демирдаг, изпълнителен председател, Smart Solar Technology - Възможности за инвестиции в зелена енергия в ЕС

13:30 – 14:30

Кетъринг / Обеден коктейл

14:30 – 17:00

B2B срещи

 

*Официални езици: български и турски език

download to pdf

зала „Черноморие“, Международен конгресен център, гр. Бургас

Description of the event

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-турски бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 23 март 2023 г. в зала „Черноморие“ на Международния конгресен център в гр. Бургас. Основен партньор на ИАНМСП при организацията на проявата е Българо-турската търговско-индустриална камара (BULTISAD).

Поканени за участие в събитието са фирми от секторите ИКТ – облачни и мобилни технологии, гейминг технологии, финтех, кибер сигурност, дигитално здравеопазване и технологии, агро технологии и дигитално земеделие,  възобновяеми енергийни източници, рисков капитал, резервни части за автомобили, строителни материали и строително-технически консултации, както и иновативни и стартиращи компании от всички сфери на икономиката, които ще се запознаят с нови потенциални партньори, както и ще осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуалните постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Участие в проявата ще вземат водещи специалисти от областта на информационните и комуникационните технологии, иновациите в областта на земеделието, както и в областта на възобновяемите енергийни източници. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от посочените сектори и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg или на https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHeI3QziVlAhzFUrckJzwgEkQ18vM1ASsm75pNPR8AKbeHGw/viewform в срок до

20 март 2023 г. Програмата на събитието и списъкът с турските фирми ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел.02 940 79 75 и от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • multiple sectors

Foreign
delegates

download to pdf

Municipality Burgas

Sector: Government
Main activity: services
Product/service: services

Registered
participants

UNISELT Ltd

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Iron silicate fines for the production of cement clinker, concrete and dry mortars

ЕТ Видмар

Sector: Manufacture of chemical products, Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading, innovation
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: detergents

DIMOTEK EOOD

Sector: Manufacture of electrical equipment, Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Electrical contacts MV and HV sector; mechanical precise details

AltScale Bulgaria LTD

Sector: Information services, Research and development, innovation
Main activity: services
Product/service: Cloud solutions - public, private, managed cloud, IaaS, PaaS, cloud storage,

Internet Media Group

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Consulting

Комфорт Комерс ЕООД

Sector: Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
Main activity: production, trade, services
Product/service: Сглобяеми къщи

ALLTERCO JSCO

Sector: Research and development
Main activity: production, trade, services, IoT products manufacturing
Product/service: IoT Solutions

Buildtron Ltd.

Sector: Real estate
Main activity: services, Building & Construction
Product/service: Construction of buildings and facilities

Smart Century Technologies Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: production, services, Informatics
Product/service: Software development

АТАМИК ЕАД

Sector: Information services, innovation, start up
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Индуструални машини и оборудване

Фабрико СааС ООД

Sector: Information technology activities, innovation, start up
Main activity: services
Product/service: Фабрико

VIP Software Ltd

Sector: Information technology activities, Research and development
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: ERP for Agriculture, life stock animals and food bussiness

Sofia Connect EAD

Sector: Telecommunications
Main activity: services
Product/service: Telecomunications

AKTR Invest Ltd

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: distribution, trade
Product/service: Fashion clothes and accessories

MS Soft LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Софтуер

Pontica Solutions

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Outsourcing

DIMTEOS LTD

Sector: Consulting
Main activity: consultations
Product/service: consultations

Generic Soft LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: comprehensive software development services, Team extensions

Lazur-152 LTD

Sector: Manufacture of basic metals, Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment, Furniture manufacturing
Main activity: production, trade
Product/service: Metal Construction, furniture, staircases, Architectural Elements, handcrafted details

Strypes EOOD

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: IT

Nemetschek Bulgariq

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Софтуерно решение DocuWare за управление на документооборот и процесите свързани с него

Loren networks Ltd

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Manufacture of electrical equipment, Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Environment monitoring system, Energy storage

Technosun ltd

Sector: innovation
Main activity: services
Product/service: RES

Чайлдиш ООД

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Фабрико

Еврика Тур 52 ЕООД

Sector: Real estate
Main activity: services, Инвестиционна
Product/service: Инвестиционна Консултация

BOLGARIKA BS

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade
Product/service: Building materials and tools

Webtact LTD

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: services
Product/service: Web Develop, SMM, PPC, Copyright and PR, SEO and more.

Innovative systems - Burgas Ltd.

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Smart services

Municipality Burgas

Sector: Government
Main activity: services
Product/service: services

Българо-италиански център Да Винчи

Sector: NGO
Main activity: подпомагане на инвеститори на територията на Бургас, проекти в областа на авиация
Product/service: подпомагане на инвеститори на територията на Бургас, проекти в областа на авиация

Ей Би Си Иновейшънс ООД

Sector: Consulting
Main activity: production
Product/service: EU project, business optimization, Quality management, technology transfer

Valra LTD

Sector: Food production, Production of grape wines, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: production, trade, services
Product/service: wine,dairy products,consulting

Uni Compani EOOD

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Transport, logistics and dispensation
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Trading. Project management in the fields of agriculture, food and heavy industry.

SBS JSC

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products
Main activity: production
Product/service: Servers, Desktop computers

ENERCO BG Ltd

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: Metalworking

Прайс Интернешънъл ЕООД

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: софтуерна платформа многоканална комуникация

360 Consult

Sector: Information technology activities, Information services, Consulting
Main activity: trade, services
Product/service: IT Services

АГМА Студио

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Web design and development

Kraiste LTD

Sector: Consulting
Main activity: services, консултантски услуги
Product/service: business consulting

Telerik Academy

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: services
Product/service: IT Education

Проинтегра ООД

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Information technology activities
Main activity: production, trade, services
Product/service: Hardware and software solutions for precision farming

ARS Bulgaria

Sector: Activities auxiliary to financial services and Insurance
Main activity: services
Product/service: Risk management & Insurance solutions

Vodstroy VT joint stock company

Sector: innovation
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: construction

Ost-rent LTd

Sector: Real estate
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Зелена енергия , земеделие

G Global Marketing Ltd

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: food couching, healthcare, aesthetics

CSA CERT

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Product and System Certification

Predistic OOD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: GRASS - smart farming solution, Universal IoT platform, software for automatisaqtion, automotive

Global Consulting LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: IT

CONTIPSO LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Complex Learning Management System with integrated powerful Authoring Tool

Gatelink Ltd. Bulgaria

Sector: Information technology activities, Information services, Research and development, innovation
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Cybersecurity and Information security software. System administration and management tools.

BELINA EKO

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: services
Product/service: Washing and dry cleaning

Burgas chamber of commerce and industry

Sector: NGO
Main activity: NGO
Product/service: partnership, project cooperation

Azerta Trading Ltd

Sector: Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading, Bank sector/financial services
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: консултански услуги

Община Стара Загора

Sector: Government
Main activity: държавна администрация
Product/service: държавна администрация

NRJ Soft ltd.

Sector: Information technology activities, Information services, Repair and installation of machinery and equipment
Main activity: services
Product/service: видеонаблюдение, паркинг системи, контрол на достъп

DIGITALL

Sector: Information technology activities
Main activity: IT and consulting
Product/service: CRM & Workplace, Data & AI, Cyber Security, Smart Cloud Services

Room Textile Capitone Eood

Sector: Manufacture of textiles and textile products, except apparel, Production of clothing
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Hotel textile