Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, 09 март 2023 г. - ОТМЕНЕН

Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, 09 март 2023 г. - ОТМЕНЕН

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

гр. София

гр. София

Oписание на събитието

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 09 март 2023 г. в гр. София.  Основни партньори на ИАНМСП при организацията на проявата са Посолството на Република България в Чешката Република, Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, Посолството на Чешката република в България и други местни чешки партньори.

Между България и Чехия съществуват традиционно добри търговско-икономически отношения, като Чехия е сред 15-те най-значими търговски партньори на страната ни в световен мащаб. Чешката република има силно отворена икономика и външната търговия, играе важна роля в стопанския живот на страната, а чешките компании имат репутация на надеждни партньори. Основните икономически сектори на страната се развиват в областта на автомобилната индустрия, авиационната промишленост, машиностроенето, екологичните технологии, електрониката и електротехниката, химическата и фармацевтичната промишленост, ИКТ, хранително-вкусовата промишленост, нанотехнологиите и др. В областта на иновациите се предоставят възможости на чуждестранни стартиращи компании да навлязат на чешкия пазар, като Чехия предоставя добро начало за интернационализация на техния бизнес.

Събитието на 9 март ще предостави възможност на представителите на български предприятия от следните сектори: ИКТ, включително облачни и мобилни технологии, гейминг технологии, киберсигурност, дигитално здравеопазване и технологии, агротехнологии и дигитално земеделие, финтех, роботика, електроника и електротехника и стартъпи да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти с предприятия от Чешката република. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуалните постижения, проблеми и решения, пред които са изправени фирмите в тези области в съвременната динамична икономическа обстановка. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от посочените сектори и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

Каним Ви да вземете участие в предстоящия Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 09 март 2023 г. в гр. София. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg или https://docs.google.com/forms/d/1dI728aVCezF5_TkzxDAhPQXLWCgelMpef9HZlrro8t4/edit в срок до 06 март 2023 г. Програмата на събитието и списъкът с чешките фирми ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел. 02 940 79 75 и от Томислав Атанасов на тел. 02 940 79 83.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
  • Дейности в областта на информационните технологии
  • Информационни услуги
  • Неправителствена организация
  • Клъстер
  • Асоциация
  • Стартъп

Регистрирани
участници

Българска финтех асоциация

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Финтех

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

НОУ ЛИМИТ СОФТУЕР

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изкуствен интелект

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Юбитрак Спорт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Футболни данни

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Билдтрон ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги, Строителство
Продукт/услуга: Строителство на сгради и съоръжения

иКЕН ЕООД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Смарт системи за банки, търговски вериги, индустрията, сградни решения

Чайлдиш ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер за поддръжка и ремонт на машини - Fabrico

Менгов Метал 1 ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Производство на казино оборудване

„Шуут дъ пимпъл‘‘ ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дермокозметика: SHIMANI Smart Skincare

АТОМ ДЕВ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на софтуер за web, mobile apps. Технологии: Laravel, React.js, Vue.js, React Native

Кяшиф ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: hydraulic cylinder

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

юИМПАКТ

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: ESG/SDG оценка, идентифициране на рискове и предоставяне на експертни препоръки

МАМЕЛ ООД /MAMEL OOD

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Иновации
Основна дейност: производство, услуги, търговия
Продукт/услуга: производство на съоръжения за удължаване живота на хранителни продукти,обезмирисителни съоръжения

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма