Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, 09 март 2023 г. - ОТМЕНЕН

Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, 09 март 2023 г. - ОТМЕНЕН

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

гр. София

гр. София

Description of the event

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 09 март 2023 г. в гр. София.  Основни партньори на ИАНМСП при организацията на проявата са Посолството на Република България в Чешката Република, Министерството на промишлеността и търговията на Чешката република, Посолството на Чешката република в България и други местни чешки партньори.

Между България и Чехия съществуват традиционно добри търговско-икономически отношения, като Чехия е сред 15-те най-значими търговски партньори на страната ни в световен мащаб. Чешката република има силно отворена икономика и външната търговия, играе важна роля в стопанския живот на страната, а чешките компании имат репутация на надеждни партньори. Основните икономически сектори на страната се развиват в областта на автомобилната индустрия, авиационната промишленост, машиностроенето, екологичните технологии, електрониката и електротехниката, химическата и фармацевтичната промишленост, ИКТ, хранително-вкусовата промишленост, нанотехнологиите и др. В областта на иновациите се предоставят възможости на чуждестранни стартиращи компании да навлязат на чешкия пазар, като Чехия предоставя добро начало за интернационализация на техния бизнес.

Събитието на 9 март ще предостави възможност на представителите на български предприятия от следните сектори: ИКТ, включително облачни и мобилни технологии, гейминг технологии, киберсигурност, дигитално здравеопазване и технологии, агротехнологии и дигитално земеделие, финтех, роботика, електроника и електротехника и стартъпи да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти с предприятия от Чешката република. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуалните постижения, проблеми и решения, пред които са изправени фирмите в тези области в съвременната динамична икономическа обстановка. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията от посочените сектори и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

Каним Ви да вземете участие в предстоящия Българо-чешки бизнес форум с двустранни срещи, който ще се проведе на 09 март 2023 г. в гр. София. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg или https://docs.google.com/forms/d/1dI728aVCezF5_TkzxDAhPQXLWCgelMpef9HZlrro8t4/edit в срок до 06 март 2023 г. Програмата на събитието и списъкът с чешките фирми ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова на тел. 02 940 79 75 и от Томислав Атанасов на тел. 02 940 79 83.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products
  • Information technology activities
  • Information services
  • NGO
  • Cluster
  • Association
  • start up

Registered
participants

Българска финтех асоциация

Sector: Activities auxiliary to financial services and Insurance, Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: trade, services
Product/service: Консултиране

Interiorprotect Ltd.

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production, services, производство на продукти срещу пожар
Product/service: Flame retardants, manufacturing and services for fire protection

No Limit Software

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: AI enhanced systems

Business Day Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: outsource marketing services

Ubitrack Sport

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Football raw data

Top 100 Analytics Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Automated Marketing Research and media monitoring process

Buildtron Ltd.

Sector: Real estate
Main activity: services, Building & Construction
Product/service: Construction of buildings and facilities

iKEN Ltd.

Sector: Telecommunications, Information technology activities
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Smart systems for banks, retails and warehouses, industrial, buildings and hospitals

Чайлдиш ООД

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Фабрико

Mengov Metal 1

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service: Производство на казино оборудване

Shoot The Pimple Ltd

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Anti-age and anti-acne products: SHIMANI Smart Skincare and Shoot The Pimple

Atom Dev LTD

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Software development services in web & mobile apps. We use Laravel, React.js, Vue.js, React Native

Kyashif

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service: hydraulic cylinder

Gatelink Ltd. Bulgaria

Sector: Information technology activities, Information services, Research and development, innovation
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Cybersecurity and Information security software. System administration and management tools.

uIMPACT AD

Sector: Information technology activities, Information services, innovation, start up
Main activity: services
Product/service: SDG and ESG reporting, risk identification, and customer-specific expert advice

МАМЕЛ ООД/MAMEL Ltd

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, innovation
Main activity: production, services, trade
Product/service: удължаване срока на годност на храните/ extending the shelf life of food

Бизнес Навигатор

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Информация