Старт-ъп конференция „We Make Future“, 12.04.2024 г.

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Програмата може да откриете в секция "Документи" 

свали в pdf

зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София

Oписание на събитието

❗❗❗Събитието „We Make Future“ е част от инициатива на ИАНМСП и италианската медийна група Search On за участие на български старт-ъп предприятия в Международния търговски панаир WMF за иновации, цифрови технологии и изкуствен интелект, който ще се проведе в периода 13-15 юни 2024 г. в Болоня, Италия.

🥇🏆🥇Най-добре представилите се старт-ъпи ще получат достъп до WTF Bologna 2024, възможност за представяне на българския щанд, както и определен брой срещи с инвеститори по време на изложението.

ℹ️Старт-ъпите, желаещи да вземат участие в конкурса, могат да получат подробна информация за обхвата на предложението, предлаганите възможности, условията за кандидатстване и критериите за оценка на следния линк: https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/.

Моля да имате предвид, че за участие в състезанието ще бъдат допускани само старт-ъпи, регистрирани на https://bulgaria.wemakefuture.it/startup-competition/  до 7 април 2024 г.     

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в сътрудничество с италианската медийна група Search On, иновационна ивент платформа за насърчаване на глобалната мрежа на иновационното старт-ъп предприемачество, организира международна старт-ъп конференция „We Make Future“, която ще се проведе на 12.04.2024 г. в зала „Средец“ на хотел „София Балкан Палас“ (бивш хотел „Шератон“), гр. София.

✅Мултисекторната старт-ъп екосистема притежава изключителна важност за икономиката в глобален и национален мащаб, като отбелязва период на динамично развитие и регистрира значителен потенциал и принос към технологичното развитие и експортната насоченост на страната.

Конферентната част на събитието включва участието на изявени лектори и панелисти от различни сфери на административното управление, финансирането и бизнеса на старт-ъп екосистемата, които ще споделят актуална информация относно новости, добри практики и ползата от имплементирането им в различните икономически сектори.

При проявен интерес за участие в старт-ъп конференцията като гост, следва да бъде направена регистрация на профила на събитието на www.b2bconnect.bg в срок до 10 април 2024 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от:

📲02 940 79 75 - Светла Запрянова

📲02 940 79 83 - Томислав Атанасов

Сектори

 • Производство на химични продукти
 • Производството на лекарствени вещества и продукти
 • Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
 • Производство на електрически съоръжения
 • Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
 • Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
 • Производство на превозни средства, без автомобили
 • Издателска дейност
 • Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
 • Радио- и телевизионна дейност
 • Далекосъобщения
 • Дейности в областта на информационните технологии
 • Информационни услуги
 • Научноизследователска и развойна дейност
 • Производство на хранителни продукти
 • Производство на напитки
 • Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло
 • Производство на облекло
 • Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия от обработени кожи без косъм
 • Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
 • Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
 • Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители
 • Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти
 • Производство на изделия от каучук и пластмаси
 • Производство на изделия от други неметални минерални суровини
 • Производство на основни метали
 • Производство на метални изделия, без машини и оборудване
 • Производство на мебели
 • Производство, некласифицирано другаде
 • Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
 • Производство на вина от грозде
 • Производство на други ферментирали напитки
 • Производство на малц
 • Неправителствена организация
 • Клъстер
 • Държавна администрация
 • Асоциация
 • Юридически и счетоводни дейности
 • Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
 • Операции с недвижими имоти
 • Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
 • Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
 • Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
 • Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
 • Търговия на едро и дребно с автомобили и мотоциклети,техническо обслужване и ремонт
 • многосекторно събитие
 • Транспорт, логистика и спедиция
 • Банков сектор/финансови услуги
 • Козметика, етерични масла и парфюмерия
 • Иновации
 • Стартъп
 • Отбрана
 • Изкуствен интелект
 • Енергетика
 • Космически изследвания
 • Космонавтика

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Do Work You Love

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Събития, коучинг, консултантска дейност

Flanders Investment & Trade/ Embassy of Belgium

Сектор: Държавна администрация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Леванта Бизнес Груп ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: експорт, недвижими имоти, консултански услуги, проектиране и проектен мениджмънт в строителството

Регистрирани
участници

Тъчменю АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Виртуален Консиерж за хотели и места за настаняване

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Релаксифай ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Релаксифай Платформа

Граунд Сълюшънс Груп АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуер за енергийна и ресурсна ефективност

Краище ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги, консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Кодери АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Дистрибутирани технически екипи в България.

Pontica Solution

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT Outsourcing

Фондация Светна

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дизайнерски осветителни тела от рециклирани материали

„Шуут дъ пимпъл‘‘ ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Дермокозметика: SHIMANI Smart Skincare

Медицински център “Света Варвара”

Сектор: Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

Истлинк България ООД

Сектор: Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети, Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Медицински изделия, хранителни добавки

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма

Ес Ди Ем Груп ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Орехи и орехови ядки

Юнимастърс Лоджистикс Ес Си Ес ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: Логистика
Продукт/услуга: Услуга

Кампус Х

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп, Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Клийнтех България

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

КАЛТИНЕКС ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: услуги, Научноизследователска дейност, развойна дейност, инженерна дейност, проектиране на машини
Продукт/услуга: Научноизследователска дейност, развойна дейност, инженерна дейност, проектиране на машини

Tom Media Ltd

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Радио- и телевизионна дейност, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Броудкастинг, Стриминг

ПОПКОРН ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Операции с недвижими имоти
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги, Управление, маркетинг и консултиране в българския пазар
Продукт/услуга: производство на снакс , търговия и строителство

Грийн Капитал Мениджмънт ЕООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга:

ФКБ Консулт ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга:

АКАД Технолоджис ООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Производство на анти радиационен кит, стратегически храни, космически храни.

АТОМ ДЕВ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на софтуер за web, mobile apps. Технологии: Laravel, React.js, Vue.js, React Native

Тинузавър

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги, дистрибуция
Продукт/услуга: Тинузавър - Образователна СТЕМ платформа

КиХ ГРУП Консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги в сферата на разработка и управление на проекти

Барин Спортс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Система за измерване и анализ представянето на професионални спортисти

Eniak LTD

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: IT Information Services

Университет за национално и световно стопанство

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Образователни услуги

Адвокатско дружество Зафиров и Александрова

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни услуги

BookMark

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: LinkedIn маркетинг

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Сектор: Асоциация, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Булкрум ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Маркетингови проучвания и търговия на едро

ФМФИБ

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

Ай-Ти Степ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения по софтуер и дизайн; Консултации по внедряване на ИКТ

Дроксик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни услуги

Деларто ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни услуги, предлагане на софтуерни инженери,създаване на игри

The Collins Group Ltd.

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: Инвестиции
Продукт/услуга: Инвестиции и корпоративно финансиране

Финтех Асистент ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането, Банков сектор/финансови услуги, Иновации, Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Ентърпрайз Сървисис

Сектор: Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Предоставяне на позициоони данни от футболни мачове

Паладион 123799

Сектор: Стартъп, Изкуствен интелект
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изкуствен интелект

Юбитрак Спорт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Футболни данни

Софт Ту Ран ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Java React Angular .NET DevOps QA Python AWS DS AI ML Product development Software solutions BA

Ямасофт

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: софтуер
Продукт/услуга:

EM-PAX

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Филтър за комин