Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

зала „Витоша“, Интер Експо Център в гр. София

Програмата за събитието, може да откриете в секция "Документи". 

свали в pdf

зала „Витоша“, Интер Експо Център в гр. София

Oписание на събитието

Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг ще се проведе на 11 юни 2024 г. от 13.00 часа в зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София.

В резултат на съвместните усилия за ускоряване на взаимодействието между българската наука и бизнес средите, както и вече изграденото добро сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на науките (БАН), двете институции си поставихме задачата за четвърта поредна година да срещнем българските предприемачи с постиженията на научните среди. Нашата основна цел е да им припомним колко полезни и ползотворни могат да бъдат подобни срещи, които поставят началото на едно добро партньорство.

В рамките на проявата ще бъдат представени добрите практики и примери за партньорство между бизнеса и БАН в разработване на съвместни проекти. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, ще представи на бизнеса работещи научни открития и продукти, създадени в нейните институти и лаборатории и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. Събитието ще насочи общественото внимание върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика. Изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институции.

Паралелно, в сградата ще има на разположение експо зона с индивидуални щандове с продукти и прототипи на последните разработки на БАН. Събитието ще завърши в неформална обстановка и с възможност за двустранни срещи.

При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация в срок до 07 юни 2024 г. 

Допълнителна информация може да бъде получена от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37 и от Николина Георгиева на тел. 02 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021–2027“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • многосекторно събитие

Регистрирани
участници

Бизнес организация Holistic

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации, Стартъп
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: PR, модерен маркетинг, бизнес развитие

Модерна Консулт

Сектор: Иновации
Основна дейност: Правна фирма
Продукт/услуга:

Цифров иновационен хъб Тракия

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: киберсигурност

АТАМИК ЕАД

Сектор: Информационни услуги, Иновации, Стартъп
Основна дейност: търговия, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Дигитална B2B платформа за доставка на комплексни индустриални машини , оборудване и услуги

Тринити Софт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Информационна и кибер сигурност

Инстало БГ

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

ДИВАС Солюшънс ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Качество и безопасност на храни. Оптимизации и обучения.

Геолаб ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга:

Релаксифай ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Иновации, Стартъп
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Релаксифай Платформа

Институт по обща и неорганична химия, Българска академия на науките

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: Научноизследователска и развойна дейност
Продукт/услуга:

Euroconsultants Bulgaria S.A

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

Институт по обща и неорганична химия-Българска Академия на Науките

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

СДРУЖЕНИЕ ЗА РЕГИОНАЛНО СОЦИАЛНО И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ

Сектор: Асоциация, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Институт по инженерна химия

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научно изследователска дейност
Продукт/услуга:

Делта Клауд ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Публичен клауд, виртуални и наети сървъри, персонализирани облачни услуги, бекъп и др.

ДИАХИМ ЕАД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Готови хранителни среди в петрита, епруветки и бутилки за микробиологични анализи

ЕкоБум ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Вино и ракия

БРИДЖ КЪНЕКТ ПЛЮС

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

СИДИЕС 9 ЕООД

Сектор: Операции с недвижими имоти, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

АТОМ ДЕВ ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработка на софтуер за web, mobile apps. Технологии: Laravel, React.js, Vue.js, React Native

Институт по роботика на БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Икт, роботика, AI, Cybersecurity

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Персонал България ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултации Европейски програми/устойчиво развитие

Институт за космически изследвания и технологии - БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Космически изследвания
Основна дейност: фундаментални и приложни научни изследвания
Продукт/услуга:

Адвокатско дружество Георгиев и Петров

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Смарт Тех Системс

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Разработка, внедряване и поддръжка на ИТ продукту за търговия, ресторантьорство и хотелиерство.

Топ 100 Аналитикс ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Доставка на данни от рекламен мониторинг и анализи

ФМФИБ

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

ЕЦИ при БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

Пойнт Ел-България ЕООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

Сименсо

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

ИИКТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: Научно-развойна дейност
Продукт/услуга: Алгоритми за: подбор на кадри, определяне на производствени разписания, откриване на злонамерен код

Бренджълс

Сектор: Информационни услуги, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: дистрибуция, услуги
Продукт/услуга:

Асоциация за международни отношения

Сектор: Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: търговия, консултации, правни, счетоводни, финансови, птехнологии, иновации и т.н.

Аудакс ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга:

Ай-Ти Степ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Обучения по софтуер и дизайн; Консултации по внедряване на ИКТ

Деларто ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни услуги, предлагане на софтуерни инженери,създаване на игри

Интеракт Енерджи ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, услуги, производство
Продукт/услуга: Kонсултантски и инженерни услуги; инвестиционни проекти в областта на климата, енергия и въздуха

НСП ДАТА ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: Разработка на софтуер
Продукт/услуга:

Прострийм Груп

Сектор: Иновации, Енергетика
Основна дейност: дистрибуция, услуги, Инженерингова компания
Продукт/услуга:

ИНСТАЛО БГ

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: “Инстало БГ” ООД е производствена фирма на нестандартно оборудване от листов материал.

Адвокатско дружество Зафиров и Александрова

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни услуги

Варио Спорт - varriosport.bg

Сектор: Информационни услуги, Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Екомерс платформа за спортни и къмпинг продукти, здравословни храни, електроника

Европак България М ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: хариени пликове, мини опаковки за насипни материали, хартия от камък и продукти от нея

Micar Innovation

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на лекарствени молекули
Продукт/услуга: Разработка на лекарствени молекули

Селс Спот ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени търговски и маркетинг услуги i дигитални ИКТ платформи

Информационна агенция Имоти ООД

Сектор: Операции с недвижими имоти
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Сделки с недвижими имоти

Институт по органична химия с Център по фитохимия - БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: фундаментални и приложни научни изследвания
Продукт/услуга:

Солид Фил ООД

Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: 3D Принтиране и бързо прототипиране

М-Дизайн Плюс ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: изработка на уеб сайтове

Институт по минералогия и кристалография - БАН

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: химичен продукт

Джи Глобал Маркетинг ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: хранителни коучинг програми, услуги в областта на здравеопазването, естетични процедури

Анадар - Принт ЕООД

Сектор: Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Производство на кутии, кашони и тубуси. Aрхивни кутии. Подвързване с твърди или меки корици.

Българска стопанска камара

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Bulgarian Industrial Association
Продукт/услуга: Подпомагане, защита и представителство на бизнеса

Ю Ви - Финансово моделиране ООД

Сектор: Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансово моделиране, управленско счетоводство, изнесен финансов директор

Стил - Алтънджиян ЕООД

Сектор: Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга:

МС СОФТ ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер

ТАНГРА - АВ ООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Енергоспестяващи вентилационни системи

Водстрой ВТ АД

Сектор: Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: строителни услуги

Кодатест ООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Наблюдение на софтуерни системи

Синглет ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Миграция към облачни услуги

ИОМТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научноизследователска и развойна дейност
Продукт/услуга:

Тринипро ЕООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: производство
Продукт/услуга:

Уебтакт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Web develop, SEO, PPC, SMM, Copyright and PR ,

Професионална асоциация по роботика и автоматизация - PARAi

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: НПО
Продукт/услуга:

Бастун Медия ЕООД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Научно-развойна дейност
Продукт/услуга: Фото ,кино,телевизионни продукти и реставрация на аудиовизуални архиви

Pontica Solution

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IT Outsourcing

КЦЕПЛ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, ОБРАЗОВАНИЕ
Продукт/услуга: образование, развойна дейност, финанси

Бизнес Навигатор

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Програма