Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

зала „Витоша“, Интер Експо Център в гр. София

Програмата за събитието, може да откриете в секция "Документи". 

download to pdf

зала „Витоша“, Интер Експо Център в гр. София

Description of the event

Четвърто издание на форум „Наука за бизнес“ с нетуъркинг ще се проведе на 11 юни 2024 г. от 13.00 часа в зала „Витоша“, Интер Експо Център, гр. София.

В резултат на съвместните усилия за ускоряване на взаимодействието между българската наука и бизнес средите, както и вече изграденото добро сътрудничество между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и Българската академия на науките (БАН), двете институции си поставихме задачата за четвърта поредна година да срещнем българските предприемачи с постиженията на научните среди. Нашата основна цел е да им припомним колко полезни и ползотворни могат да бъдат подобни срещи, които поставят началото на едно добро партньорство.

В рамките на проявата ще бъдат представени добрите практики и примери за партньорство между бизнеса и БАН в разработване на съвместни проекти. Науката, в лицето на Академията и нейните научноизследователски институти, ще представи на бизнеса работещи научни открития и продукти, създадени в нейните институти и лаборатории и как тези продукти или решения са се наложили на пазара и в практиката. Събитието ще насочи общественото внимание върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика. Изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институции.

Паралелно, в сградата ще има на разположение експо зона с индивидуални щандове с продукти и прототипи на последните разработки на БАН. Събитието ще завърши в неформална обстановка и с възможност за двустранни срещи.

При проявен интерес следва да бъде направена предварителна регистрация в срок до 07 юни 2024 г. 

Допълнителна информация може да бъде получена от Наталия Нечева на тел. 02 940 79 37 и от Николина Георгиева на тел. 02 940 79 77.

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“, в изпълнение на дейност №7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други бизнес събития с двустранни срещи или нетуъркинг между български и чуждестранни фирми в страната“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021–2027“, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • multiple sectors

Registered
participants

Holistic.bg

Sector: Information technology activities, Information services, Research and development, NGO, Cluster, Consulting, innovation, start up
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: PR, modern marketing, business development

Moderna Konsult

Sector: innovation
Main activity: Правна фирма
Product/service:

Digital Innovation hub Trakia

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: cybersecurity

АТАМИК ЕАД

Sector: Information services, innovation, start up
Main activity: trade, distribution, services
Product/service: Индуструални машини и оборудване

Triniti Soft ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Vulnerability scanning and penetration testing. ISO and PCI DSS audits. Trainings

Instalo BG

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service:

DIVAS Solutions EOOD

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Quality and Food Safety. Optimisations and trainings.

GeoLab Ltd.

Sector: Real estate, Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: production, services
Product/service:

Relaxify Ltd

Sector: Information technology activities, innovation, start up
Main activity: distribution, services
Product/service: Relaxify Platform

Institute of General and Inоrganic Chemistry, Bulgarian Academy of Sciences

Sector: Research and development
Main activity: Research and development
Product/service:

Euroconsultants Bulgaria S.A. Jsc.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Consultancy services

Institute of General and Inorganic Chemistry

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service:

ASSOCIATION FOR REGIONAL SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT

Sector: Association, Consulting
Main activity: services
Product/service:

Institute of Chemical Engineering

Sector: Research and development
Main activity: RND
Product/service:

Delta Cloud Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Public and private cloud, virtual and dedicated servers, backup, etc.

DIACHIM EAD

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: Ready to use culture media in plates, tubes and bottles for microbiology analyses

EcoBoom PLtd.

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: trade
Product/service: Вино и ракия

BRIDGE CONNECT PLUS

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service:

SIDIES 9 LTD

Sector: Real estate, Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: services
Product/service:

Atom Dev LTD

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Software development services in web & mobile apps. We use Laravel, React.js, Vue.js, React Native

Институт по роботика на БАН

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: Quantum technologies

Serdika - national consultants Ltd.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Project management

Personal Bulgaria

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Consultancy Funding programs and recruiting

Space Research and Technology Institute - Bulgarian Academy of Sciences

Sector: Research and development, Space research
Main activity: fundamental and applied studies
Product/service:

Georgiev&Petrov Law Firm

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service:

Смарт Тех Системс

Sector: Information technology activities
Main activity: production, trade, services
Product/service: Development, Implementation and Support of IT products and services for Retail, F&B and Hospitality.

Top 100 Analytics Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Automated Marketing Research and media monitoring process

FUND OF FUNDS

Sector: Bank sector/financial services
Main activity: services
Product/service: Financial instruments

JIC BAS

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service:

Point L- Bulgaria Ltd.

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products
Main activity: production
Product/service:

Simenso

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service:

IICT

Sector: Research and development
Main activity: R&D
Product/service: Algorithms for: staff selection, production scheduling, malicious code detection

Brangels

Sector: Information services, Consulting
Main activity: distribution, services
Product/service:

Association for international relations

Sector: Association
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: trading, consulting, legal, accounting, finance, ptech, innovation, etc.

Audax Ltd

Sector: start up
Main activity: trade, services
Product/service:

IT Step Ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: IT technologies

Delarto

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: production, services
Product/service: Software services and games creation

„ИНТЕРАКТ ЕНЕРДЖИ“ ООД

Sector: Consulting, innovation
Main activity: distribution, services, production
Product/service: consulting and engineering services;

NSP DATA SLLC

Sector: Information technology activities
Main activity: Software development
Product/service:

Prostream Group

Sector: innovation, Energy / Power generation
Main activity: distribution, services, EPC , engineering services
Product/service:

INSTALO BG

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production
Product/service: production

Зафиров и Александрова

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Правни услуги

Varrio Sport - varriosport.bg

Sector: Information services, Retail with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Ecommerce platform for outdoor sports and camping goods, healthy foods and drinks, electronics

Europack Bulgaria M EOOD

Sector: Manufacture of paper and paperboard and of articles of paper and paperboard
Main activity: production, distribution
Product/service: paper bags, wicket bags, minipackages, stone paper and products from stone paper

Micar Innovation (Micar21)

Sector: Production of medicinal substances and products, Research and development
Main activity: services, Research and Development and Innovation
Product/service: Drug Discovery

Sells Spot EOOD

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Outsourced sales and marketing services and ICT platforms

IA Imoti Ltd

Sector: Real estate
Main activity: services
Product/service: Real Estate Consultancy

Institute of Organic Chemistry with Centre of Phytochemistry, Bulgarian Academy of Sciences

Sector: Research and development
Main activity: Fundamental and Applied Scientific Research
Product/service:

SolidFIll Ltd.

Sector: Manufacture of rubber and plastic products
Main activity: production, services
Product/service: 3D Printing and Rapid Prototyping

М-Дизайн Плюс ЕООД

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: уеб дизайн

Institute of Mineralogy and Crystallography - BAS

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: chemical product

G Global Marketing Ltd

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: food couching, healthcare, aesthetics

Anadar Print

Sector: Manufacture of paper and paperboard and of articles of paper and paperboard
Main activity: production, services
Product/service: Production of boxes, cartons and tubes. Archive boxes. Binding with hard or soft covers.

Bulgarian Industrial Association

Sector: Association
Main activity: Industrial union
Product/service: Business support

UV Financial modeling

Sector: Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: services
Product/service: Financial modeling, Management accounting, CFO as a service

Stil-Altandziyan LTD

Sector: Information services, Research and development
Main activity: services
Product/service:

MS Soft LTD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Софтуер

TANGRA - AV

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: production, trade
Product/service: Heat recovery ventilation, Air Handling units, HVAC products

Vodstroy VT joint stock company

Sector: innovation
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: construction

CodeAttest

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Software systems monitoring

Singlet

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Cloud migration, DevSecOps

IOMT

Sector: Research and development
Main activity: research and development
Product/service:

Trinipro Ltd.

Sector: start up
Main activity: production
Product/service:

Webtact LTD

Sector: Information technology activities, Information services
Main activity: services
Product/service: Web Develop, SMM, PPC, Copyright and PR, SEO and more.

Professional Association of Robotics and Automation (PARAi)

Sector: Information services
Main activity: NGO
Product/service:

Bastun Media Ltd

Sector: Film and television production, sound recording and music publishing, Research and development
Main activity: services, Research and development
Product/service: Photo,cinema ,TV products and digitization and restoration of Audiovisual Archives

Pontica Solutions

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Outsourcing

КЦЕПЛ

Sector: Research and development
Main activity: services, EDUCATION
Product/service: proekti

Бизнес Навигатор

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Информация