Проведена международна конференция “Иновации и инвестиции”, 2 декември 2021 г., Блок 8, Технически университет, гр. София

Проведена международна конференция “Иновации и инвестиции”, 2 декември 2021 г., Блок 8, Технически университет, гр. София

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

Блок 8, Технически университет - гр. София

Проект на програма 

 

 

9:00 -09:30

 

Регистрация и Welcome coffee

 

09:30 – 09:50

 

Официално откриване от Иван Михайлов, председател на УС на БРАИТ

Приветствие от Красимир Киряков, Заместник-министър на икономиката

Приветствие от д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 

09:50 – 10:05

 

Представяне на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Проф. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – гр. София

Проф. Георги Тодоров, ръководител на Център за виртуално инженерство „проф. Илия Бояджиев“ към Технически унивеститет – София

 

 

 

10:05 – 11:05

 

Панел „Комерсиализация и интернационализация на иновативни технологии“

Модератор: Иван Михайлов, Председател на УС на БРАИТ

 

Филип Купфер, Търговски съветник, Advantage Austriа

Петър Иванов, Главен изпълнителен директор на Американската търговска камара (AmCham)

д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, и вицепрезидент на КРИБ.

 

 

 

11:05 – 12:05

 

Панел „Иновации, инвестиции и Индустрия 5.0 в Аутомотив сектор“

Модератор: арх. Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив клъстер България

 

Матиас Бертлинг, мениджър Управление на доставките, Next e.Go Mobile

Д-р DongJo Yang, страши инженер в GwangJu Institute of Green-Car Advancement

Георги Атанасов, генерален мениджър, Festo

проф. Георги Тодоров, ТУ София

 

 

 

 

12:05 – 13:05

 

Панел „Европейски програми и финансиране“

Модератор: Кристина Ескенази, Председател на Управителен съвет на Българския клъстер по здравеопазване и живот

 

Константина Войнова, управление „Финансови инструменти и оперативни програми“ към „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете)

Калин Маринов, Норвежки финансов механизъм

Росен Драганов, Представяне на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) TBC

Юмер Коджаюмер, старши експерт, МОН

13:05 – 14:35

Обяд и нетуъркинг.

 

 

14:35 – 15:35

 

Споделяне на положителни примери за иновативни компании от България

Модератор: Емил Шекерджийски

 

Свилен Рангелов, съосновател на Dronamics

Венцислав Луканов, Ръководител отдел за Виртуална и Добавена реалност, Immerse FX

Димитър Димитров, съосновател на Микар 21 

Георги Александров, член на борда на AmCham

 

 

 

15:35 – 16:35

 

 

Панел „Биотехнологии и изкуствен интелект“

Модератор: Димитър Димитров

 

д-р Димитър Георгиев, основател на Paralax Biotech Atelier

Мартин Шидеров, директор на „Здравеопазване и биотехнологии Ernst & Young UK

Спас Керимов, изпълнителен директор на Printivo

Марк Трехърн, съосновател и председател на BBI Cambridge

Ясен Танев, експерт „Дигитална Национална Коалиция“

 

16:35 - 17:05

Кафе пауза

17:05 – 17:20

„Цифровизация в земеделието“, Светлана Боянова, председател Агрохъб

 

 

17:20 – 18:20

 

Панел „Иновации в софтуерната индустрия“,

Модератор: Милен Манев, CTO, PlanDelta

 

Мони Дочев, CEO, Imperia Online

Георги Брашнаров, Изпълнителен директор, Немечек България

 

18:20 – 18:25

Заключителни думи от Иван Михайлов, БРАИТ

Работен език: български

свали в pdf

Блок 8, Технически университет - гр. София

Oписание на събитието

На 2 декември 2021 г., Блок 8 на Технически университет, гр. София ще се проведе Международна конференция “Иновации и инвестиции”, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

Събитието е насочено към представители на всички малки и средни предприятия, както и иновативни и стартиращи компании, а основната цел е да се повиши тяхната финансова и инвестиционна култура, като бъде предоставена полезна информация от водещи бизнес лидери и представители на успешни български компании. Участие в събитието ще вземат също и представители на двустранни търговско-промишлени палати, представители на научните среди, бизнес организации и др.

Програмата на конферентната част предвижда да бъдат проведени дискусии по въпроси, свързани със стимулирането на иновациите в бизнеса и работещите бизнес модели. Представени ще бъдат и възможности за финансиране на иновативни проекти, създаване на условия за изпълнение на проекти, свързани с технологии, в ключови за развитието на индустрията, икономиката и обществото сфери, както и предоставяне на подкрепа и регулаторни стимули за развитие на предприятията. Очакваните резултати са по-добра осведоменост сред представителите на бизнеса относно новите технологии и внедряването на нови продукти и услуги за подобряване на бизнес процесите, което би спомогнало за увеличаване на конкурентоспособноста и излизането на нови международни пазари. В рамките на проявата участие ще вземат и международни лектори, и чуждестранни компании, с които българските предприятия ще имат възможност да проведат нетуоркинг.

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация в сайта до 30.11.2021 г. и да бъде предоставен попълнен формуляр за обработка на личните данни на имейл dn.ivanova@sme.government.bg 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

В залата ще бъдат допускани гости, които имат валиден здравен сертификат, удостоверяващ ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от тест за COVID-19. Необходимо е спазването на физическа дистанция и носенето на защитни маски.

Сектори

  • многосекторно събитие

Чуждестранни
делегати

свали в pdf

Next e.Go

Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Electric vehicles

Регистрирани
участници

Конфедерация на работодателите и индустриалците в България - КРИБ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Национално представителна работодателска органтизация
Продукт/услуга: представлява и защитава интересите на бизнеса

Сдружение Еволюционен Поглед

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Събития за наука и култура
Продукт/услуга: Неприложимо

Рошманов Груп ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: иновации

Ес Джи Пи Биодайнамикс ООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Лабораторни консумативи и реагенти

КИМТЕКС ИНВЕСТ ЕООД

Сектор: Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Колове за лозя, дървесен чипс

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност, Клъстер
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултиране

Институт за технологичен трансфер и иновации

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Неправителствена организация, Клъстер, Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: консултантски услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Булкорп ООД

Сектор: Производство на изделия от други неметални минерални суровини
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Стъкла и огледала предназначени за мебели и баня, душ кабини

Ханиуел ЕООД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги
Продукт/услуга: Индустриална автоматизация, дигитализация

БАСЕЛ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

Клъстер за интеграция на нововъзникващи технологии

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Клъстер
Основна дейност: Интеграция на нововъзникващи технологии
Продукт/услуга: Разработване и въвеждане на политики и процедури за интеграция на нововъзникващи технологии

Изи консулт ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Подбор и оценка на персонал

Барин Спортс АД

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Система за измерване и анализ представянето на професионални спортисти

Сдружение Балкански институт по труда и социалната политика

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: Консултинг; разработване, тестване и валидиране на (социални) продукти и услуги с потребители
Продукт/услуга: Консултинг; разработване, тестване и валидиране на (социални) продукти и услуги с потребители

Студио Карбон Оперейшънс ЕООД

Сектор: Производство на мебели
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Мебели по поръчка за бизнес клиенти

“Ен Ви Хелт” ЕООД

Сектор: Производство на напитки
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Чаени стикове - Tea sticks of London

"Асарел-Медет" АД

Сектор: Производство на основни метали
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Меден концентрат и катодна мед

Мундус Сървисиз АД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: фасилити мениджмънт

Legal Hackers

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Организиране на събития

ИмърсЕфЕкс ЕАД

Сектор: Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Визуални ефекти, Смесена реалност

ЧПГДН "СофтУни Светлина" ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: Образование
Продукт/услуга: Образование

Изпълнителна Агенция за насърчаване на малки и средни предприятия

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуги

Предистик ООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Грас - система за умно земеделие, IoT платформа, софтуер за автоматизация, логистика, аутомотив

Българска минно-геоложка камара

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: юридическо лице с нестопанска цел в частна полза
Продукт/услуга: национално представителна организация

Simple IT

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Дигитализация на бизнес процеси

Асоциацията на търговците на едра строителна техника – АТЕСТ

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: търговия
Продукт/услуга: Търговия с едра строителна техника

ММ Механикс ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Леене на алуминии, мех.обработка, прахово боядисване, монтаж, изработка на пресформи и щанци

CASTRA

Сектор: Производството на компютърна и комуникационна техника, електронни и оптични продукти, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Производство на превозни средства, без автомобили, Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност, Производство, некласифицирано другаде, Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, услуги, contract R&D&I
Продукт/услуга: NA

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Агенция Про Уей ЕООД

Сектор: Издателска дейност, Производството на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: PR обслужване, Организация на събития

В И П ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: Алуминиеви изделия базирани на отливки и ектрудиран алуминий

ТИЙМ ИНТЕЛЕКТ - Невяна Бумбарова ЕТ

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента
Продукт/услуга: Разработка на продукти и услуги по изисквания на клиента

Сигнализация ООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Боя за хоризонтална маркировка, Производство на готови елементи от термопластичен материал

еЛандо АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: софтуерни инженерингови услуги, цялостни софтуерни решения

Евроконсулт - Цветан Цонев

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

Джи Глобал Маркетинг ЕООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: хранителни коучинг програми, услуги в областта на здравеопазването, естетични процедури

GPS Bulgaria

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: IoT базиран флийт мениджмънт и услуги

Филпласт ООД

Сектор: Производство на изделия от каучук и пластмаси
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Шприцови и бласови изделия

СТОА ООД

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: фасадни системи

РЕЛИСТИКС ЕООД

Сектор: Издателска дейност, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуерни решения и консултации. Индустриален маркетинг и комуникации.

Next e.Go

Сектор: Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Electric vehicles

Алиант Застраховане България ЕООД

Сектор: Спомагателни дейности във финансовите услуги и Застраховането
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Решения за управление на риска; застрахователно и осигурително посредничество

Micar Innovation

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти, Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги, Разработка на лекарствени молекули
Продукт/услуга: Разработка на лекарствени молекули

ДАБЪЛ Д ГРУП ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти, Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Козметични, дезинфекциращи, перилни, почистващи, технически, автомобилни и санитарни продукти.

НЮ АЙ ЕАД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

Шнайдер електрик България ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство, търговия, услуги
Продукт/услуга: Материали за електроразпределение и автоматизация

СНЦ ИКЕМ

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на зарядни станции

БГ УЪРКШОП ЕООД

Сектор: Производство на мебели, Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Обзавеждане за хоум офис/офис

FMFIB

Сектор: Държавна администрация, Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Финансови инструменти

МЕНПАУЪР БЪЛГАРИЯ ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението, Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Предоставяне на консултантски и обучителни услуги в областта на трудовите отношения,

"Национална компания индустриални зони" ЕАД

Сектор: многосекторно събитие
Основна дейност: Изграждане и управление на индустриални зони на територията на Р. България
Продукт/услуга: Индустриални терени

КлаудКарт АД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Онлайн Магазини

А1 България ЕАД

Сектор: Далекосъобщения, Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Телекомуникации и системна интеграция

Некстдор ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантска дейност

Ирбис Аутомотив ЕООД

Сектор: Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Консумативи, продукти и системи за автотенекиджийски и автобояджийски дейности, ЛПС и др.

Българска стопанска камара

Сектор: Асоциация
Основна дейност: Bulgarian Industrial Association
Продукт/услуга: Подпомагане, защита и представителство на бизнеса

Аутомотив Клъстер България

Сектор: Неправителствена организация
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: НПО

Куик Карго България ООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Транспортни услуги и митническо представяне

Интер-евро консултинг ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултaнтски и посреднически услуги

Брейн Сторм Консулт - ОД ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер с OCR модул за автоматично въвеждане на документи

ХабитАдд ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност, Производство на изделия от каучук и пластмаси, Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: 3D Принтиране / Адитивно производство, Бързо прототипитане, Техн. консултации, Инженеринг

Мираж Груп ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Машини и консумативи за дигитален широкоформатен печат

Сердика - национални консултанти ЕООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Управление на проекти

Ай Пи Такси ЕООД

Сектор: Транспорт, логистика и спедиция
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Градски и междуградски превози на хора

Клийнтех България

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: консултантски услуги

RoboBIZZ

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: търговия, услуги
Продукт/услуга: Изкуствен интелект, Автоматизация на бизнес процеси, Оптимизиране на връзки с доставчици

ДТК Електроникс ООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: Оптични нодове

Уотър Фюел Инженеринг България ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: производство, Разработване и производство на водородни технологии
Продукт/услуга: Водородни генератори

Адеко България

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Услуви в областта на човешките ресурси

Българска банка за развитие

Сектор: Банков сектор/финансови услуги
Основна дейност: банков сектор
Продукт/услуга: банков сектор/финансови услуги

Грейнис ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: научно-изследователска дейност
Продукт/услуга: ЧистиТехнологии - biofuel.alle.bg , ofomobile.alle.bg , horti-energy.alle.bg , nula-energia.alle.bg

Диджитал Лайтс ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: BG204990174
Продукт/услуга: софтуерни разработки

Стопанска академия "Д. А. Ценов"

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: образователни услуги и научни изследвания

Асоциацията на автомобилните производители и техните оторизирани представители в България (ААП)

Сектор: Неправителствена организация, Асоциация
Основна дейност: ААП представлява директни предствители на производителите на МПС за територията на РБ
Продукт/услуга: Изграждане на съвременни условия за развитието на търговията с моторни превозни средства в РБ

Мелифера ЕООД

Сектор: Производство на хранителни продукти
Основна дейност: производство
Продукт/услуга: чист и овкусен пчелен мед; медни продукти

Новев Инженеринг ЕООД

Сектор: Производство на електрически съоръжения, Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Дейности в областта на информационните технологии, Научноизследователска и развойна дейност, Ремонт и инсталиране на машини и оборудване
Основна дейност: производство, услуги
Продукт/услуга: ПРОЕКТАНТСКА, РЕМОНТНА, ИНЖЕНЕРИНГ, ИЗГРАЖДАНЕ РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА НА ИНСТАЛАЦИИ

Семма Мениджмънт

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Консултантски услуги

Адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори"

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Юридически дейности