Проведена международна конференция “Иновации и инвестиции”, 2 декември 2021 г., Блок 8, Технически университет, гр. София

Проведена международна конференция “Иновации и инвестиции”, 2 декември 2021 г., Блок 8, Технически университет, гр. София

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

Блок 8, Технически университет - гр. София

Проект на програма 

 

 

9:00 -09:30

 

Регистрация и Welcome coffee

 

09:30 – 09:50

 

Официално откриване от Иван Михайлов, председател на УС на БРАИТ

Приветствие от Красимир Киряков, Заместник-министър на икономиката

Приветствие от д-р Бойко Таков, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

 

09:50 – 10:05

 

Представяне на „Национален център по мехатроника и чисти технологии“

Проф. Иван Кралов, ректор на Техническия университет – гр. София

Проф. Георги Тодоров, ръководител на Център за виртуално инженерство „проф. Илия Бояджиев“ към Технически унивеститет – София

 

 

 

10:05 – 11:05

 

Панел „Комерсиализация и интернационализация на иновативни технологии“

Модератор: Иван Михайлов, Председател на УС на БРАИТ

 

Филип Купфер, Търговски съветник, Advantage Austriа

Петър Иванов, Главен изпълнителен директор на Американската търговска камара (AmCham)

д-р инж. Боряна Манолова, главен изпълнителен директор на Siemens за България и Северна Македония, и вицепрезидент на КРИБ.

 

 

 

11:05 – 12:05

 

Панел „Иновации, инвестиции и Индустрия 5.0 в Аутомотив сектор“

Модератор: арх. Любомир Станиславов, Изпълнителен директор на Аутомотив клъстер България

 

Матиас Бертлинг, мениджър Управление на доставките, Next e.Go Mobile

Д-р DongJo Yang, страши инженер в GwangJu Institute of Green-Car Advancement

Георги Атанасов, генерален мениджър, Festo

проф. Георги Тодоров, ТУ София

 

 

 

 

12:05 – 13:05

 

Панел „Европейски програми и финансиране“

Модератор: Кристина Ескенази, Председател на Управителен съвет на Българския клъстер по здравеопазване и живот

 

Константина Войнова, управление „Финансови инструменти и оперативни програми“ към „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД (Фонд на фондовете)

Калин Маринов, Норвежки финансов механизъм

Росен Драганов, Представяне на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) TBC

Юмер Коджаюмер, старши експерт, МОН

13:05 – 14:35

Обяд и нетуъркинг.

 

 

14:35 – 15:35

 

Споделяне на положителни примери за иновативни компании от България

Модератор: Емил Шекерджийски

 

Свилен Рангелов, съосновател на Dronamics

Венцислав Луканов, Ръководител отдел за Виртуална и Добавена реалност, Immerse FX

Димитър Димитров, съосновател на Микар 21 

Георги Александров, член на борда на AmCham

 

 

 

15:35 – 16:35

 

 

Панел „Биотехнологии и изкуствен интелект“

Модератор: Димитър Димитров

 

д-р Димитър Георгиев, основател на Paralax Biotech Atelier

Мартин Шидеров, директор на „Здравеопазване и биотехнологии Ernst & Young UK

Спас Керимов, изпълнителен директор на Printivo

Марк Трехърн, съосновател и председател на BBI Cambridge

Ясен Танев, експерт „Дигитална Национална Коалиция“

 

16:35 - 17:05

Кафе пауза

17:05 – 17:20

„Цифровизация в земеделието“, Светлана Боянова, председател Агрохъб

 

 

17:20 – 18:20

 

Панел „Иновации в софтуерната индустрия“,

Модератор: Милен Манев, CTO, PlanDelta

 

Мони Дочев, CEO, Imperia Online

Георги Брашнаров, Изпълнителен директор, Немечек България

 

18:20 – 18:25

Заключителни думи от Иван Михайлов, БРАИТ

Работен език: български

download to pdf

Блок 8, Технически университет - гр. София

Description of the event

На 2 декември 2021 г., Блок 8 на Технически университет, гр. София ще се проведе Международна конференция “Иновации и инвестиции”, организирана от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) съвместно с Българска работодателска асоциация иновативни технологии (БРАИТ).

Събитието е насочено към представители на всички малки и средни предприятия, както и иновативни и стартиращи компании, а основната цел е да се повиши тяхната финансова и инвестиционна култура, като бъде предоставена полезна информация от водещи бизнес лидери и представители на успешни български компании. Участие в събитието ще вземат също и представители на двустранни търговско-промишлени палати, представители на научните среди, бизнес организации и др.

Програмата на конферентната част предвижда да бъдат проведени дискусии по въпроси, свързани със стимулирането на иновациите в бизнеса и работещите бизнес модели. Представени ще бъдат и възможности за финансиране на иновативни проекти, създаване на условия за изпълнение на проекти, свързани с технологии, в ключови за развитието на индустрията, икономиката и обществото сфери, както и предоставяне на подкрепа и регулаторни стимули за развитие на предприятията. Очакваните резултати са по-добра осведоменост сред представителите на бизнеса относно новите технологии и внедряването на нови продукти и услуги за подобряване на бизнес процесите, което би спомогнало за увеличаване на конкурентоспособноста и излизането на нови международни пазари. В рамките на проявата участие ще вземат и международни лектори, и чуждестранни компании, с които българските предприятия ще имат възможност да проведат нетуоркинг.

Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева, тел. 02/940 7977 и Даяна Иванова, тел. 02/940 7983. При проявен интерес следва да бъде направена регистрация в сайта до 30.11.2021 г. и да бъде предоставен попълнен формуляр за обработка на личните данни на имейл dn.ivanova@sme.government.bg 

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

В залата ще бъдат допускани гости, които имат валиден здравен сертификат, удостоверяващ ваксинация, преболедуване или отрицателен резултат от тест за COVID-19. Необходимо е спазването на физическа дистанция и носенето на защитни маски.

Sectors

  • multiple sectors

Foreign
delegates

download to pdf

Next e.Go

Sector: Manufacture of motor vehicles, trailers and semi - trailers
Main activity: production
Product/service: Electric vehicles

Registered
participants

Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria - KRIB

Sector: NGO
Main activity: other
Product/service: services

Сдружение Еволюционен Поглед

Sector: NGO
Main activity: Събития за наука и култура
Product/service: None

Roshmanov Group Ltd

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: Иновации

SGP Biodynamics Ltd.

Sector: Production of medicinal substances and products
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Medical devices, reagents

КИМТЕКС ИНВЕСТ

Sector: Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
Main activity: production, trade
Product/service: Колове за лозя, дървесен чипс

Биотехнологичен и Здравен Клъстер

Sector: Production of medicinal substances and products, Research and development, Cluster
Main activity: services
Product/service: Biotech, digital health, AI

Institute for technology transfer and innovations

Sector: Research and development, NGO, Cluster, Consulting
Main activity: business services
Product/service: business and consulting services

Bulcorp Ltd.

Sector: Manufacture of other non - metallic mineral products
Main activity: production
Product/service: Glass and mirros for furnitre industry, shower boxes / cabines

Honeywell

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Information technology activities
Main activity: production, distribution, services
Product/service: Industrial automation

BASEL

Sector: NGO
Main activity: services
Product/service: Consulting services

Emerging Technologies Integration Cluster

Sector: Information technology activities, Cluster
Main activity: integration of emerging technologies
Product/service: creation and implementation of policies and procedures for integration of emerging technologies

Easy consult Ltd

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Human Recources

Barin Sports AD

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Research and development
Main activity: production, services
Product/service: Electronic performance tracking system for professional athletes

Balkan Institute for Labour and Social Policy

Sector: NGO
Main activity: Consulting; co-creation, testing and validation of (social) products and services with users
Product/service: Consulting; co-creation, testing and validation of (social) products and services with users

Studio Carbon Operations Ltd.

Sector: Furniture manufacturing
Main activity: production
Product/service: Custom furniture for business clients

Ен Ви Хелт ЕООД

Sector: Manufacture of beverages
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Tea sticks - чаени стикове

"ASSAREL-MEDET" JSC

Sector: Manufacture of basic metals
Main activity: production
Product/service: Copper concentrates and copper cathodes

Mundus Services

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: n/a

Legal Hackers

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Consultancy and events

ImmerseFX JSC

Sector: Film and television production, sound recording and music publishing
Main activity: services
Product/service: Visual effects and digital production

ЧПГДН "СофтУни Светлина" ООД

Sector: Information technology activities
Main activity: Образователна институция
Product/service: Образование

Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: Services

Predistic OOD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: GRASS - smart farming solution, Universal IoT platform, software for automatisaqtion, automotive

Българска минно-геоложка камара

Sector: NGO
Main activity: национално представителна организация
Product/service: защитава интересите на минно-добивния бранш

Simple IT

Sector: Information technology activities, Research and development
Main activity: services
Product/service: Дигитализация на бизнес процеси

АСОЦИАЦИЯ НА ТЪРГОВЦИТЕ НА ЕДРА СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose
Main activity: trade
Product/service: Търговия с едра строителна техника

ММ Механикс ООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: Леене на алуминии, обработка на метали,боядисване, галанични покрития, термообработка

Cluster Aero-Space Technologies, Research and Applications (CASTRA)

Sector: Manufacture of computer and communication equipment, electronic and optical products, Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Manufacture of vehicles, except automobiles, Information technology activities, Research and development, Manufacture not elsewhere classified, NGO, Association
Main activity: production, distribution, services, contract R&D&
Product/service: NA

Business Day Ltd.

Sector: Information services
Main activity: services
Product/service: outsource marketing services

Агенция Про Уей ЕООД

Sector: Publishing activity, Film and television production, sound recording and music publishing, Information services
Main activity: services
Product/service: Public Relations Services, Events Organization & Image Making

V.I.P. Ltd.

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: Aluminum parts based on HPDC or extruded aluminum

TEAM INTELLECT - neviana Boumbarova ET

Sector: Research and development
Main activity: services, Development of new products/services under customs; requirements.
Product/service: Development of new products/services under customs; requirements.

Signalizacia Ltd

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: Paint for horizontal roadmarking from Themoplastic and Waterbased paint, Preformed thermoplastic

eLando AD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Technology consulting ► Software engineering

Евроконсулт - Цветан Цонев

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Консултански услуги

G Global Marketing Ltd

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: food couching, healthcare, aesthetics

GPS Bulgaria

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: IoT based telematics solutions and fleet services

Philplast Ltd.

Sector: Manufacture of rubber and plastic products
Main activity: production
Product/service: Injection moulded articles and Extrusion blow moulded articles

СТОА ООД

Sector: Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production
Product/service: cladding facade systems

RELISTIX EOOD

Sector: Publishing activity, Information technology activities, Information services
Main activity: services
Product/service: Software development and consultancy. Industrial marketing and communications.

Next e.Go

Sector: Manufacture of motor vehicles, trailers and semi - trailers
Main activity: production
Product/service: Electric vehicles

Alliant Insurance Bulgaria

Sector: Activities auxiliary to financial services and Insurance
Main activity: services
Product/service: Risk management solutions, insurance brokerage

Micar Innovation (Micar21)

Sector: Production of medicinal substances and products, Research and development
Main activity: services, Research and Development and Innovation
Product/service: Drug Discovery

DABAL D GRUP LTD.

Sector: Manufacture of chemical products, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Cosmetic, disinfection, cleaning, technical, automotive and sanitary products.

NEW I Sole Owner JSC

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: consultancy

Schneider electric Bulgaria EOOD

Sector: Manufacture of electrical equipment
Main activity: production, trade, services
Product/service: материали и системи за електроразпределение и автоматизация

СНЦ ИКЕМ

Sector: NGO
Main activity: services
Product/service: Електрическа Мобилност

BG WORKSHOP LTD

Sector: Furniture manufacturing, Manufacture not elsewhere classified
Main activity: production, trade
Product/service: Furniture for home office/office

FMFIB

Sector: Government, Bank sector/financial services
Main activity: services
Product/service: Financial Services

ManpowerGroup Bulgaria

Sector: Consulting, Provision of financial services, except insurance and supplementary pension insurance
Main activity: services
Product/service: Human Resources

National Company Industrial Zones

Sector: multiple sectors
Main activity: Industrial zones
Product/service: Building and management of industrial zones and industrial parks on the territory of Bulgaria

CloudCart AD

Sector: Information technology activities
Main activity: services
Product/service: Online Stores

А1 България ЕАД

Sector: Telecommunications, Information technology activities, Information services
Main activity: trade, services
Product/service: Telecommunications and System Integration

Nextdoor Ltd

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: consultancy

Irbis Automotive Ltd.

Sector: Wholesale with all goods, without auto trading and motorcycle trading
Main activity: distribution, trade, services
Product/service: Automotive Aftermarket Division

Bulgarian Industrial Association

Sector: Association
Main activity: Industrial union
Product/service: Business support

Аутомотив клъстер

Sector: NGO
Main activity: production, services
Product/service: НПО

Quickcargo

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: Transport & Logistics

Inter-evro consulting Ltd.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Consulting services

Brain Storm Konsult - OD OOD

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Accounting and audit services

HabitAdd Ltd.

Sector: Research and development, Manufacture of rubber and plastic products, Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: 3D Printing / Additive manufacturing, Technology consulting, Engineering

Mirage Group Ltd.

Sector: Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Printing and reproduction of recorded media, Repair and installation of machinery and equipment
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: Supply of consumables and equipment for digital wide format printing

Serdika - national consultants Ltd.

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Project management

IP Taxi

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: Transfers & tours services

Cleantech Bulgaria

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: consulting services

RoboBIZZ

Sector: Information services
Main activity: trade, services
Product/service: Artificial Intelligence in Ecommerce; Automation of Business Processes

DTK Electronics OOD

Sector: Manufacture of electrical equipment
Main activity: production
Product/service: Телекомуникационни устройства

Water Fuel Engineering

Sector: Research and development
Main activity: production, R&D
Product/service: Hydrogen electrolyser

Adecco Bulgaria

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: HR Solutions

Българска банка за развитие

Sector: Bank sector/financial services
Main activity: банков сектор
Product/service: финансови услуги

Грейнис ООД

Sector: Research and development
Main activity: Технологии за евтин добив на чисти и възобновяеми енергии, горива, храни и материали
Product/service: Технологии за евтин добив на чисти и възобновяеми енергии, горива, храни и материали

Digital LIghts

Sector: Information technology activities
Main activity: software developement
Product/service: software

Стопанска академия

Sector: Research and development
Main activity: services
Product/service: higher education, scientific research

Association of car manufacturers and their authorized representatives for Bulgaria (ACM)

Sector: NGO, Association
Main activity: non-profit association
Product/service: ACM is an association of Bulgarian legal entities

Mellifera Ltd.

Sector: Food production
Main activity: production
Product/service: pure and flavored honey; honey-based sports nutrition

Novev Engineering Ltd.

Sector: Manufacture of electrical equipment, Manufacture of machinery and equipment, general and special purpose, Information technology activities, Research and development, Repair and installation of machinery and equipment
Main activity: production, services
Product/service: Project manegemant, electric systems,

Semma Management Ltd

Sector: Consulting
Main activity: services
Product/service: Consultant services

Адвокатско дружество "Попов, Арнаудов и партньори"

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: Юридически услуги