Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив

Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив

Period:

from
to

Registration:

from
to

Place:

Хотел DoubleTree by Hilton, гр. Пловдив

PROGRAM

International forum on  The European regulatory framework in chemical legislation - challenges and trends 2023 - 2024

November 3, 2022,  Evmolpia Conference Hall, Double Three Hilton Hotel, Plovdiv

 

09:00 – 09:55

Registration

09:55 – 10:00

Opening of the event by Mrs. Gergana Andreeva, Executive Director of BNAEOPC

10:00 – 11:00

Topic “Ingredients under pressure - updates on the latest restriction proposals”

Q&A

Lecturer: Marina Koukoulanaki /CE Ingredients Defence department

11:00 – 11:15

Coffee break

11:15 – 12:00

Topic “Introduction to the European Green Deal. The EU Chemical Strategy for Sustainability and its impact on cosmetics. Focus on REACH, CLP, Packaging, Urban Waste Water”
Q&A

Lecturers:

Marina Koukoulanaki /CE Ingredients Defence department

John Chave –Director General of CE

12:00 – 13:00

Work lunch

13:00 – 13:45

Topic Revision of CPR – overview of the process, timetable and next steps” Q&A

Lecturer: John Chave –Director General of CE

13:45 – 14:30

Topic Microplastics” Q&A

Lecturer: John Chave –Director General of CE

14:30 – 14:45

Coffee break

14:45 – 16:15

Presentation of current issues on the National Level, related to the implementation of regulatory and legislative requirements and changes in the area of ​​product labeling, advertising claims, safety assessments and notification in the CPNP. Real examples from the practice of the Bulgarian market

Lecturer:

Ilia Tasev, Director “Health Control Directorate” Ministry of Health of Republic of Bulgaria

16:15 – 17:00

Discussion, conclusions

* Simultaneous translation from and into English is provided

download to pdf

Хотел DoubleTree by Hilton, гр. Пловдив

Description of the event

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), съвместно с Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК), имат удоволствието да Ви поканят да вземете участие в първият Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, който ще се проведе на 3 ноември 2022 г. в гр. Пловдив.

Основните сектори, които ще бъдат представени по време на форума с двустранни срещи са козметика, парфюмерия и етерични масла. Форумът се провежда за първи път в този формат.

ИАНМСП е основен съорганизатор на събитието, съвместно с БНАЕМПК, европейската козметична асоциация COSMETIC Europe, IFRA международната асоциация на ароматите, COSMETICA  ITALIA – Италианска асоциация и ЕСНА – европейската организация за химикалите.

С настоящото имам удоволствието да поканя Вас или Ваш представител да вземе участие в предстоящия Международен форум с двустранни срещи за сектор козметика на тема: “Европейската регулаторна рамка в химичното законодателство – предизвикателства и тенденции”, 3 ноември 2022 г., гр. Пловдив.

При проявен интерес, следва да бъде направена предварителна регистрация на адрес www.b2bconnect.bg, на страницата на събитието в срок до 1 ноември 2022 г. (вторник).  На заявилите участие, допълнително ще им бъде изпратена програма на събитието.

Допълнителна информация може да бъде получена от Росица Асенова, тел. 02/9407980, e-mail: r.assenova@sme.government.bg

Участието в събитието е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014–2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Sectors

  • Manufacture of chemical products
  • NGO
  • cosmetics, essentials oils and perfumery
  • innovation
  • start up

Registered
participants

BIO FRESH LTD.

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution
Product/service: cosmetics

KOKONA

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Производство и търговия на козметика

ROSAIMPEX

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: marketing research

Solvex-Cosmetics Products Ltd

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Cosmetic products

Mexon LTD

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: None

Rubella Beauty

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Cosmetics

Талодерма ООД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: козметични продукти

Incosmetic LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Production of cosmetic products

Bodi Beauty LTD.

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Manufacturing of cosmetic products

Lavena

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: козметика

Стар Нейлз - България ООД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade, services
Product/service: козметика

Bilka Lifestyle Ltd

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: -

Българска Роза АД

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Производство на парфюмни и тоалетни продукти

Ikarov Ltd.

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: Natural cosmetics

BIOTRADE BULGARIA LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, trade
Product/service: cosmetics

Camco LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Cosmetics

Phytocode Ltd

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: natural cosmetics

PGHTT Plovdiv

Sector: Food production
Main activity: services
Product/service: food production

ТИДИСТА ЛАБОРАТОРИИ ЕООД

Sector: Manufacture of chemical products, Production of medicinal substances and products, Research and development, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: козметика

Gama Organica Ltd

Sector: Manufacture of chemical products, cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: manufacturing of organic home cleaning products

Мора

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: безводна козметика

IGIC-BAS

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, научна и развойна дейност
Product/service: cosmetics

PH Europe Ltd.

Sector: Transport, logistics and dispensation
Main activity: services
Product/service: Rental nd sales of stainless steel IBC continers

Delchev & Partners Law Firm

Sector: Legal and accounting activities
Main activity: services
Product/service: -

Orenda Group LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Cosmetic products

Superfinish2000 LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: development and production of cosmetic products

TRAKE Ltd.

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, services
Product/service: изготвяне на документация и разработка на козметичен продукт

Арт Уъркс ЕООД

Sector: Manufacture of chemical products
Main activity: production
Product/service: Natural skincare formulator and manufacturer

Dori Lux LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade, services
Product/service: Perfumery and cosmetics

Aroma AD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production, distribution, trade
Product/service: cosmetic products

BIO FRESH Ltd

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: Cosmetics

La bella cosmetics LTD

Sector: cosmetics, essentials oils and perfumery
Main activity: production
Product/service: la bella