Българо-виетнамски бизнес форум на тема: „Възможности за бизнес между Република България и СР Виетнам“, 25 септември 2023 г., гр. София

Българо-виетнамски бизнес форум на тема: „Възможности за бизнес между Република България и СР Виетнам“, 25 септември 2023 г., гр. София

Период:

от
до

Регистрация:

от
до

Място:

София

София

Oписание на събитието

В периода 24-26 септември 2023 г. виетнамска делегация ще посети България. Тя е ръководена от г-н Въонг Динх Хуе, председател на Народното събрание на СР Виетнам, и е съставена от над 20 представители на правителството, фирми от различни сектори на виетнамската икономика, местни бизнес организации и др.

Виетнам е стабилен и предвидим икономически партньор на България в Югоизточна Азия и който през последните години бележи ускорени темпове на икономическо развитие. В новата виетнамска икономическа стратегия се посочват следните приоритетни области за реформи: развитие на иновациите, повишаване на икономическата ефективност, урбанизация и териториално развитие, насърчаване на екологично устойчиво развитие, изграждане на ефективни модерни и държавни институции.

През 2022 г. вносът от Виетнам е на стойност от 179.83 млн. щ. д. и се състои от: плоско валцувани продукти; необработен алуминий; кафе; части за превозни средства; пневматични гуми от каучук и други.

В рамките на визитата на виетнамските представители на бизнеса, на 25 септември 2023 г., в гр. София, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), в партньорство с Виетнамската агенция за външна търговия (VIETRADE) и Посолството на СР Виетнам в България, организират Българо-виетнамски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

Събитието ще предостави възможност на представителите на фирмите от различни сектори на българската и виетнамската икономика да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти за взаимоизгодно сътрудничество. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални постижения, проблеми и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Основната цел на проявата е да развие и задълбочи икономическата стабилност на предприятията и да създаде подходящи условия за реализиране на доходоносни сделки и добри партньорства.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на платформата https://b2bconnect.bg/bg/events/view/213 или на https://docs.google.com/forms/d/12tdqWJgSzJsGavaNwy-sRu_-pBwRvuEYwWfZVFrHKC8/viewform?edit_requested=true в срок до 20 септември 2023 г. Програма на събитието, както и информация за виетнамските фирми ще бъде изпратена допълнително на регистриралите се.

За допълнителна информация можете да се обръщате към Николина Георгиева, тел: 02/ 940 79 77 или Наталия Нечева, тел: 02/ 940 79 37.

Участието в събитието е безплатно и се организира в изпълнение на дейност 7 „Организиране и провеждане на бизнес форуми, контактни борси, конференции и други нетуъркинг събития с двустранни срещи между български и чуждестранни фирми в страната“ по проект № BG16RFPR001-1.002-0001-C01 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия“ (ИАНМСП)“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, 2021-2027, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Сектори

  • Производството на лекарствени вещества и продукти
  • Производство на електрически съоръжения
  • Производство на хранителни продукти
  • многосекторно събитие
  • Козметика, етерични масла и парфюмерия

Регистрирани
участници

Глобал концепт 3 ООД

Сектор: Иновации
Основна дейност: търговия и създаване на проекти за нестандартно оборудване и обзавеждане
Продукт/услуга: висящи мебели, висящи парапети, защитни мрежи, озеленителни конструкции, преградни стени

ГрийнПлан ООД

Сектор: Научноизследователска и развойна дейност
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Пеностъкло

Бранд Тъч ЕООД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Дейности в областта на информационните технологии, Производство на мебели
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Дигитална тренсформация, digital signage системи - тотеми, тъч киоски, тъч маси, web 3/ mobile apps.

ЗММ България Холдинг ЕАД

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия
Продукт/услуга: Стругове

Апис Агро 98 ООД

Сектор: Козметика, етерични масла и парфюмерия
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: БИО и конвенционално етерично лавандулово масло и флорална лавандулова вода

Rep2b Pharma CRM (Уеб Системи ЕООД)

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Rep2b Pharma CRM

АЙКХОРН И КО ЕООД

Сектор: Производството на лекарствени вещества и продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: еднократни превързочни комплекти

Бизнес Ден ЕООД

Сектор: Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Изнесени маркетингови услуги

Асоциация за международни отношения

Сектор: Асоциация
Основна дейност: производство, дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: търговия, консултации, правни, счетоводни, финансови, птехнологии, иновации и т.н.

Гейтлинк ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги, Научноизследователска и развойна дейност, Иновации
Основна дейност: дистрибуция, търговия, услуги
Продукт/услуга: Софтуерни продукти за киберсигурност, защита на информацията, мрежова и системна администрация.

Брейн Сторм Консулт - ОД ООД

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Софтуер с OCR модул за автоматично въвеждане на документи

Велграф ООД

Сектор: Дейност на централни офиси; консултантски дейности в областта на управлението
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: човешки ресурси

СРС България

Сектор: Производство, некласифицирано другаде
Основна дейност: Инженерни дейности и технически консултации
Продукт/услуга: Разработване проект ВяЕЦ

Адв. Нина Ботева

Сектор: Юридически и счетоводни дейности
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Правни консултации

МАМЕЛ ООД /MAMEL OOD

Сектор: Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение, Иновации
Основна дейност: производство, услуги, търговия
Продукт/услуга: производство на съоръжения за удължаване живота на хранителни продукти,обезмирисителни съоръжения

ЕКС Софт ЕООД

Сектор: Дейности в областта на информационните технологии, Информационни услуги
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: Разработване на индустриални софтуерни решения ERP(MES,MOM) и CRM системи.

Метални Конструкции Плевен

Сектор: Производство на метални изделия, без машини и оборудване
Основна дейност: производство, дистрибуция
Продукт/услуга: Стоманени Конструкции; SIN Profile

Интериорпротект ЕООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, услуги, Разработване и производство на продукти за защита на материали срещу пожар
Продукт/услуга: Производство и технологии за защита на материали срещу пожар

AEKO Спейс ООД

Сектор: Стартъп
Основна дейност: услуги
Продукт/услуга: глобална дигитална платформа за архитекти, интериорни дизайнери, инженери

Етерични масла и билки ООД

Сектор: Производство на химични продукти
Основна дейност: производство, търговия
Продукт/услуга: Етерични масла и флорални води